Onze Lieve Vrouw Geboorte Burgerbrug

 

Aan alle parochianen,

M.i.v.  5 juni 2021 is de kerk  weer voor alle kerkgangers open!  Het maximum aantal wordt 50 kerkgangers, uiteraard wel met 1,5 meter afstand.

De bisschop wijst op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistieviering te volgen via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Veel sterkte voor u allen en houdt u zich vooral aan de voorschriften van de overheid!

Met vriendelijke groet,

Het parochiebestuur van OLV Geboorte Burgerbrug


NB: U heeft dit bericht gelezen op onze website. Wilt u zo nodig mede-parochianen wijzen op onze website, zodat zij ook kennis kunnen nemen van onze berichten.

 

Onze kerk en parochie heet “Onze Lieve Vrouw Geboorte”.
Die naam komt van het feest “Maria Geboorte”. Met dit feest, op 8 september vieren wij de geboorte van Maria. Maria is de patroon (beschermheilige) van onze parochie.

We hebben een levendige parochiegemeenschap, die van alles organiseert.

IMG_7878

 

Naast de kerk, in de pastorie wonen Rene en Elize Koks. tel. 0226-381262 . Zij regelen de praktische zaken in de kerk en pastorie en zijn tussenpersoon tussen de pastoor en de parochianen wat betreft afspraken over doop/huwelijk/jubilea. Ook is er een parochieblad genaamd het “Bereik” dat wordt samengesteld op de pastorie.

Er is een parochieraad, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kerk en het kerkhof . Ook de financiële zaken worden door hun behartigd.

Onze voorganger is pastoor K. Hulsebosch.
Elk weekend is er een Eucharistieviering op zaterdagavond 19.15 uur.

Het dekenaat is een overkoepelend orgaan dat zorgt voor informatie vanuit het Bisdom Haarlem naar de parochies toe. Er zijn ongeveer 1000 parochianen.

Als parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Burgerbrug volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid