Onze Lieve Vrouw Geboorte Burgerbrug

Zaterdagavondvieringen worden hervat vanaf 29 januari

Mededeling van het parochiebestuur.

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag, is door de bisschoppen besloten de coronamaatregelen voor de RK-kerken te versoepelen.

Dit besluit betekent voor onze parochie dat met ingang van zaterdag 29 januari de wekelijkse Eucharistievieringen worden hervat waar Pastoor Hulsebosch in voorgaat.

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden en de hygiëneregels volgen.

Wij hopen u weer te mogen begroeten om in onze de kerk samen te komen, en met elkaar het geloof te delen en de sacramenten te vieren.


NB: U heeft dit bericht gelezen op onze website. Wilt u zo nodig mede-parochianen wijzen op onze website, zodat zij ook kennis kunnen nemen van onze berichten.

 

Onze kerk en parochie heet “Onze Lieve Vrouw Geboorte”.
Die naam komt van het feest “Maria Geboorte”. Met dit feest, op 8 september vieren wij de geboorte van Maria. Maria is de patroon (beschermheilige) van onze parochie.

We hebben een levendige parochiegemeenschap, die van alles organiseert.

IMG_7878

 

Naast de kerk, in de pastorie wonen Rene en Elize Koks. tel. 0226-381262 . Zij regelen de praktische zaken in de kerk en pastorie en zijn tussenpersoon tussen de pastoor en de parochianen wat betreft afspraken over doop/huwelijk/jubilea. Ook is er een parochieblad genaamd het “Bereik” dat wordt samengesteld op de pastorie.

Er is een parochieraad, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kerk en het kerkhof . Ook de financiële zaken worden door hun behartigd.

Onze voorganger is pastoor K. Hulsebosch.
Elk weekend is er een Eucharistieviering op zaterdagavond 19.15 uur.

Het dekenaat is een overkoepelend orgaan dat zorgt voor informatie vanuit het Bisdom Haarlem naar de parochies toe. Er zijn ongeveer 1000 parochianen.

Als parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Burgerbrug volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid