Contacten en tarieven

Contact

Kerk: Onze Lieve Vrouwe Geboorte te Burgerbrug
Pastorie: Grote Sloot 112, 1754 JH Burgerbrug, telefoon: 0226-381262
Eucharistieviering: zaterdag 19.15 uur
Pastoor: Pastoor C.G.M.B.  Hulsebosch, Dorpsstraat 179, 1749 AC Warmenhuizen,
tel.0226-391214  e-mail adres: c.hulsebosch@quicknet.nl

E-mail: olvgburgerbrug@kpnmail.nl
Website: www.kerkburgerbrug.nl
bankrekeningen t.n.v. RK Parochiebestuur Burgerbrug:
NL60 INGB 0000 0376 43 en NL97 RABO 0311 5036 24

Parochiebestuur:
Vice-voorzitter: Piet Roemer, Grote Sloot 141, 1752 JK St. Maartensbrug, tel. 0224-563051
Secretaris:  René Koks, Grote Sloot 112, 1754 JH  Burgerbrug, tel. 0226-381262
Penningmeester:  Bert Rotteveel, Meester Bollplein 8, 1754 KK Burgerbrug, tel. 06-22571831
Yvonne Bosman, Bogtmanweg 66, 1747 HZ Tuitjenhorn, tel. 0226-381279
Paul Duineveld, Belkmerweg 31, 1754 GB Burgerbrug, tel. 0226-381219
Gerda Hoogendijk, Middenkoogweg 5, 1738 DW Waarland, tel. 0226-383005
Ruud Hoogeveen, Belkmerweg 24a, 1754 GB Burgerbrug, tel. 0226-381629
Martien Konijn, Huismansweg 17a, 1871 CM Schoorl, tel. 072-5090599
Johan van Schaik, Grote Sloot 51, 1754 JB Burgerbrug, tel. 0226-381495
Tony Strijk, Coppersdelle 4, 1755 RC Petten, tel. 0226-383686


Parochiesecretariaat:
René & Elise Koks, tel. 0226-381262
mobiel  Elise: 06-13594139
mobiel  René:  06-16943971
E-mail: renelise1@gmail.com


Beheer website:
Anki Roemer, tel. 0224-563051
Ledenadministratie: Tony Strijk, tel. 0226-383686
Beheer RK Kerkhof: René Koks, tel. 0226-381262
RK Gemengd koor : Ria van Schaik, tel. 0226-381858
Opgave Dopen: Elise Koks, tel. 0226-381262
Coördinator Avondwake: Maud Poland, tel. 0226-381734
Werkgroep Parochiële Caritas:
Siety Schilder, tel.0224-563112
RK St. Josephschool: Den Gouden Hoeck 6, 1754 KL Burgerbrug, tel. 0226-381615
De Zonnebloem: Maud Poland, tel. 0226-381734
Tafeltje Dekje: Mevr. N. de Boer, tel. 0226-381335

 

Lijst Misdienaars/Acolieten  januari 2023

Jasmijn Duineveld                          0226-381219

Willemijn Hoogendijk                   0226-383005

Sanne van Schie                              0226-381504

 

Acolieten

Pieter Rijsdijk                                  0224-563051

 

Overzicht Lectoren (januari 2023 )

Ilona Duineveld                               0226-381219

Gerda Hoogendijk                           0226-383005

Martien Konijn                                 072-5090599

Pieter Rijsdijk                                   0224-563051

Margreet van Schie                        0226-383340

 

Tarieven kerkelijke diensten per 1.1.2023

Misintentie                                                                                       €     10
Doopdienst                                                                                       €      60
Huwelijksviering                                                                             €    300
Jubileumviering                                                                              €    300
Jubileumviering in een weekendviering                                    €    150
Avondwake                                                                                      €    300
Uitvaartdienst/Gebedsdienst                                                       €    400
Avondwake en Uitvaartdienst/Gebedsdienst                           €    600
Herdenkingsdienst door derden                                                  €    400
Herdenkingsdienst door derden zonder collecte                      €    600
Aparte gelegenheid tot condoleren, alleen in combinatie
met de uitvaart/herdenkingsdienst in de kerk                          €    200
Begrafenis op kerkhof                                                                     €    150
Huur graf  incl. onderhoud voor 20 jaar                                     € 1.500
Verlenging huur graf incl. onderhoud met 10 jaar                    €    750
Verlenging huur graf incl. onderhoud met 20 jaar                   € 1.500
Begeleiding plaatsen urn                                                                €    100
Huur urnenplaats voor 20 jaar                                                     € 1.000
Verlenging huur urnenplaats met 10 jaar                                   €    500
Verlenging huur urnenplaats met 20 jaar                                   €  1.000