Nieuwe samenwerking parochies

Beste parochianen,

In het afgelopen jaar heeft onze bisschop Mgr. J.M. Hendriks in een bijeenkomst op 14 mei in de pastorie van Warmenhuizen de opdracht gegeven aan de parochiebesturen van Schagen, Tuitjenhorn, Warmenhuizen en Burgerbrug om in de vorm van een personele unie te gaan samenwerken. Een personele unie betekent dat de vier genoemde parochies zelfstandig blijven, maar onder één centraal parochiebestuur zullen gaan vallen. De functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester zullen dan voor alle parochies door dezelfde persoon worden vervuld. De vier parochies blijven zoals gezegd zelfstandige rechtspersonen met een eigen parochieraad. Het centrale parochiebestuur en onze eigen parochieraad zullen dus in de toekomst geregeld overleggen over lokale aangelegenheden.

In de afgelopen maanden zijn vertegenwoordigers van genoemde parochies samengekomen om de opdracht van de bisschop verder uit te werken. Dit heeft er toe geleid dat er kandidaat-bestuursleden voor de nieuwe samenwerking in beeld zijn. Alvorens zij door de bisschop zullen worden benoemd, hebben de toekomstige bestuursleden te kennen gegeven dat zij nog graag een aantal zaken met de bisschop/bisdom willen bespreken, zodat de samenwerking goed van start kan gaan. Door de recente corona-maatregelen heeft dit overleg nog niet plaatsgevonden.

Al enige tijd vindt u elke maand op onze website www.kerkburgerbrug.nl een overzicht van de vieringen, aangevuld met berichten van onze parochie.
Bent u niet in de gelegenheid om op de website te kijken; deze overzichten liggen ook achter in de kerk om mee naar huis te nemen.

Tot slot en niet onbelangrijk: Elk jaar vragen wij uw aandacht voor de Aktie Kerkbalans. Zoals bekend is dit een gezamenlijk initiatief van een aantal kerkgenootschappen met als landelijk motto: “Geef voor je kerk”.
Mede dankzij uw jaarlijkse bijdrage kan onze parochiekerk O.L.V. Geboorte voortbestaan. Wij kunnen niet zonder uw financiële steun!
U kunt uw bijdrage overschrijven naar ibannummer:

NL60 INGB 0000 0376 43
t.n.v. R.K. Parochiebestuur OLV Geboorte Burgerbrug.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het parochiebestuur van O.L.V. Geboorte Zuid-Zijpe/St.Maarten,

Piet Roemer, vice-voorzitter.
René Koks, secretaris.
Bert Rotteveel, penningmeester.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.