Parochie Praet september 2016

Fietsenhekje (27 juni)

U heeft het inmiddels wel gezien; er is een nieuw fietsenhekje geplaatst nabij de ingang van de kerk. De paaltjes van het oude hek waren bij nader onderzoek helemaal doorgerot, zodat er wel een nieuw hekje moest komen. Onze timmerman Johan Blankendaal had nog een paar hardhouten paaltjes liggen en
op een regenachtige maandagmorgen heeft hij een nieuw hekje wat verder van de begroeiing geplaatst. Een mooi resultaat!

 

Oude iep (4 juli)

Vorig jaar hadden we het al opgemerkt de oude iep nabij het kerkhof was geheel bladloos en dus zo dood als een pier. Geveld door de iepziekte. Het parochiebestuur had dus besloten deze iep te laten verwijderen. Oud-collega’s van mij hadden al een keer toegezegd dat zij deze klus belangeloos wilden klaren, maar eerst poolshoogte wilden nemen. Zij doen al jarenlang vrijwilligerswerk in de vorm van boomonderhoud in de eendenkooi nabij Oudesluis en weten van wanten.

En op 4 juli was het zover: In een recordtijd was de boom met behulp van een lier omgehaald en precies goed gevallen. Al gauw bleek dat een groot gedeelte van de stam inwendig was aangetast en verrot en dat het verwijderen van de boom geen overbodige luxe was. Daarna zijn de stam en de dikke takken in moten gezaagd en afgevoerd. De overige takken zijn door Ruud Hoogeveen en ondergetekende op een grote kar geladen en daarna ook afgevoerd.

Ad en Aris (het A-team) hartelijk dank voor jullie werk!


Afscheid van misdienaars Kees Hoogendijk en Ruud Borst (jul)
Na de viering van 2 juli riep Pastoor Hulsebosch: “ Kees kom eens even hier naast mij staan. Dit was de laatste keer dat jij mij assisteerde als misdienaar tijdens de kerkdienst”. Kees beaamde dit en is drie jaar misdienaar geweest. Pastoor gaf hem een handdruk en overhandigde hem als dank een sleutelhanger met een afbeelding van de Heilige Christoforus. “Veel succes met je studie op de “grote school” en laat de sleutelhanger de beschermheilige zijn voor onderweg. Het blik snoep daar weet je wel weg mee……”.Terwijl de kerkgangers Kees een welverdiend applaus gaven, blikte Kees even in de kerk en zag tot zijn verbazing zijn toekomstige mentor in de kerk zitten.
Ruud diende de week erna voor de laatste keer. Ruud, die na de verhuizing naar de Grote Sloot het heel erg druk heeft gekregen met vele voorkomende werkzaamheden die de geitenboerderij met zich meebrengt, heeft weinig tijd. Pastoor Hulsebosch bedankte Ruud die vijf jaar misdienaar is geweest. Ruud deed dit met veel toewijding. Ook hij heeft een sleutelhanger met de afbeelding van de Heilige Christoforus en een blik snoep gekregen. En Ruud zei nog dat zijn zus Lena hem zal opvolgen. Ook voor Ruud klonk een daverend applaus van alle kerkgangers.

Kinderkoor de Witte Duifjes van Warmenhuizen en Burgerbrug (aug).

Vorig jaar is het kinderkoor enthousiast gestart onder leiding van Francisca Snip. De laatste keer dat zij optraden was bij de feestelijke Eerste Heilige Communievieringen in Warmenhuizen en in Burgerbrug. Francisca had mij toen al ingefluisterd dat zij in afwachting was van toelating tot het conservatorium. Bij toelating gaf ze aan geen tijd meer te hebben om het kinderkoor te begeleiden. Francisca is toegelaten en gaat dus ons kinderkoor verlaten. Ik feliciteerde haar maar gaf aan het vreselijk jammer te vinden haar kwijt te raken en de kinderen zullen het daar mee eens zijn. Dat vond zij ook. Ze deed het met veel enthousiasme en plezier en heeft er veel van geleerd. Op verzoek heeft zij mij een aantal namen en telefoonnummers gegeven van mogelijke opvolgers. Ik ben hiermee aan de slag gegaan. Kreeg door de contacten weer andere namen en heb zo een heel rijtje afgewerkt. Maar helaas…… het is mij niet gelukt om een opvolger te vinden.

Wanneer u dit leest en mij een tip kan geven of nog mooier een opvolger weet bel of mail dan naar de pastorie. Het kinderkoor werkt projectmatig wat inhoudt 5 of 6 keer repeteren voor een uitvoering tijdens een dienst die een paar keer per jaar plaats zal vinden.

En voor alle jongens en meisjes van het kinderkoor de Witte Duifjes hoop ik dat er een opvolger komt zodat we weer fijn kunnen gaan zingen.

Wie weet komen jullie later Francisca nog eens tegen als zij klaar is met haar studie aan het conservatorium!

 

Kerkdeuren (aug)

Op ons verlanglijstje stond ook nog het schilderwerk van de kerkdeuren als afronding van de schilderwerkzaamheden voor kerk en pastorie. Jan Dekker was bereid gevonden deze klus op zich te nemen en voor het jubileumfeest af te maken. In de afgelopen weken is hij dus intensief bezig geweest met de beide deuren. Het was niet alleen schilderen, maar ook heel veel reparatie aan scheuren, kieren en houtrot. Wij kunnen niet anders zeggen dat Jan deze werkzaamheden met veel toewijding en vakmanschap heeft verricht. Eigenlijk kan dat natuurlijk ook niet anders als je bezig bent met de deuren die toegang bieden tot het huis van de Heer. En toen wij terugkwamen van onze vakantie waren wij zeer verrast over het prachtige eindresultaat van zijn inspanningen en wij weten zeker dat iedereen dat met ons eens is.

 

Miva-collecte (27 aug)

De opbrengst van de Miva-collecte bedroeg € 103,50. Alle gevers hartelijk dank.

 

 

 

Nieuwe misdienaars (sept)

Aan de oproep om misdienaar te worden in het vorig Bereik hebben Lena Borst, Lianne van Straten, Bram Duineveld en Sanne van Schie gehoor gegeven. Binnenkort gaan zij de cursus “Hoe word ik misdienaar” volgen. Het lijkt eenvoudig maar er zijn behoorlijk wat handelingen die zij onder de knie moeten krijgen. Ook de namen van alle attributen die worden gebruikt gaan we bekijken en benoemen. Als we een aantal keren bij elkaar geweest zijn, zult u Lena, Lianne, Bram en Sanne samen met een ervaren misdienaar in de komende tijd op het altaar zien om Pastoor te assisteren.

 

Feest 18 september

Ons komend (dubbel) jubileumfeest nadert met rasse schreden. Tal van mensen zijn druk bezig met de voorbereidingen, want er komt hiervoor toch wel het nodige bij kijken. Het St. Caeciliakoor heeft inmiddels de repetities hervat om samen met de gastzangers het programma dat zij 18 september ten gehore zullen brengen te oefenen. Dirigent Piet van Dam en organist Annie Dapper zijn tevreden over de resultaten. Maar volgens dirigent Piet kan het beter en jullie kunnen beter. En omdat er nu extra gelet wordt op uitspraak, gelijke inzet, forte, crescendo of juist wanneer we zachter,  pp,  moeten zingen, roept Piet enthousiast “Ja, veel beter,  zó wil ik het horen”.  Wat een gedrevenheid   -het kan bijna niet anders –  het koor zal op het Jubileumfeest de sterren van de hemel zingen.

Deken Eduard Moltzer heeft onlangs aangegeven dat hij 18 september mede wil voorgaan bij de H. Mis. Wat een mooi gebaar.  Dat wordt dus een unieke viering met maar liefst vier heren. Voor onze kleine parochie een hele gebeurtenis…….

We verwachten dat het kerkplein te klein is voor alle auto’s en wij zijn blij dat de fam. van Schie (Jos en William) bereid is om hun erf beschikbaar te stellen als extra parkeergelegenheid.

Om pastoor Hulsebosch te citeren: wij kijken uit naar dit feest.

 

 

Elise & René Koks

Uitnodiging

IMG_2964klein

Geachte parochianen en oud-parochianen,

 

Hierbij nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij de Pontificale Hoogmis  ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de O.L.V. Geboortekerk te Burgerbrug en het 150-jarig bestaan van ons parochieel gemengd koor      “St. Caecilia”.

Deze Plechtige  H. Eucharistieviering vindt plaats op zondag
18 september 2016 om 10.30 uur met Mgr. J.G.M. van Burgsteden sss., Emeritus hulpbisschop en oud vicaris-generaal van het Bisdom Haarlem-Amsterdam als hoofdcelebrant, pastoor A.F.M. Goedhart van de
St. Bonifatiusparochie te Zaandam en onze pastoor  C.G.M.B. Hulsebosch als concelebranten. In deze viering zal ons jubilerend koor de  vierstemmige Missa Brevis van Ch. Gounod  ten gehore brengen.

Ook nodigen wij u aansluitend na deze viering uit voor een gezellige samenkomst tot 14.30 uur met een hapje en een drankje in de Watersnip, Pettemerweg 4 te Petten.
Wij kijken uit naar uw komst.

Het parochiebestuur

Parochie Praet Juli 2016

Geboortekaartje  Wout Nanne
“Als liefde leven wordt krijgt geluk een naam” dat is de tekst die op het geboortekaartje  staat die wij ontvingen.  Wout Martinus  is de naam.  De gelukkige ouders zijn Eva Former en Mathé  Nanne. Wout  zag het levenslicht op 7 mei 2016.  Wij feliciteren de ouders  en wensen hen veel geluk en dat hun zoon in veel liefde en gezondheid mag opgroeien.
Met Bisdom Haarlem-Amsterdam naar Nederlandse Bedevaart in Rome

In navolging van de succesvolle Romereis in mei 2015 organiseert het bisdom van Haarlem-Amsterdam van 14 t/m 19 november nogmaals een bedevaartsreis naar Rome. Daar sluiten we aan bij de Nederlandse bedevaart naar Rome vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Tijdens deze bedevaart vindt op dinsdag 15 november de Nederlandse Dag plaats. Vele katholieke organisaties zoals KBO, Katholiek Nieuwsblad en alle bisdommen zullen samen de Eucharistie vieren in de Sint Pieterskerk. Na de viering zal Paus Franciscus persoonlijk alle Nederlanders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid. Het belooft een unieke ervaring te worden waar iedereen zich welkom mag voelen: parochianen en pastores uit ons bisdom, bisschoppen en curie, samen op reis in verbondenheid en geloof.

Ook maakt u deze week een wandeling in het teken van barmhartigheid door de gezellige wijk Trastevere en bezoekt u de andere grote basilieken, de S. Maria Maggiore en de St. Paulus-buiten-de-Muren, en andere bekende highlights van Rome als het Pantheon, Collosseum, Piazza Navona enz. De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van Rome. Uiteraard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen en te genieten van deze bruisende Italiaanse hoofdstad.

De pelgrimsgroep van het bisdom Haarlem-Amsterdam zal ook de ‘Scavi’ bezoeken onder de St. Pieterskerk, bijzondere archeologische opgravingen waar zich het graf van de apostel Petrus bevindt.

Deze Romereis betreft een vliegreis (vanaf Schiphol). Deelname aan de reis bedraagt € 839,00 (toeslag eenpersoonskamer: € 150,00).

Wij kunnen mogelijk vanuit onze parochie of vanuit deze regio misschien een groepje vormen, dat zich aansluit met deze bedevaart, maar met voldoende mogelijkheden om als eigen groep Rome te gaan verkennen. Ik wil dan graag als gids deze groep gaan begeleiden en heb van de VNB (de bedevaartsorganisatie) toestemming gekregen om met ons groepje deel te nemen aan deze bedevaart.

Mocht u interesse hebben of behoefte hebben aan meer informatie bel dan even naar de pastorie. Houdt u er rekening mee dat wij ons als groep uiterlijk tot 1 september voor deze reis kunnen aanmelden i.v.m. de beschikbare vliegtuigstoelen en hotelkamers.

Oproep misdienaars
De kinderen die vorig jaar en dit jaar hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan mogen zicht opgeven om misdienaar te worden. Pastoor stelt het op prijs als je hem assisteert  tijdens de Eucharistieviering  het altaar te dekken.  Lijkt het je wat? Als je dit zou willen of je wilt het proberen bel, mail of kom langs bij de pastorie.  We gaan eerst een paar keer oefenen.

Afscheid Quirien Raat
Tijdens de Eucharistieviering van 25 juni diende acoliet Quirien Raat voor de laatste keer. Quirien heeft vanaf zijn Eerste Heilige Communie – eerst als misdienaar en later als acoliet -tot zijn 21ste jaar Pastoor ter zijde gestaan. Met lovende woorden van Pastoor en twee keer een daverend applaus van de kerkgangers is Quirien bedankt en uitgezwaaid. Quirien,  nogmaals namens de gehele parochiegemeenschap hartelijk dank voor je jarenlange trouwe inzet en heel veel succes met je verdere studies.

 

En dan nog even dit:  Of u nou gaat fietsen, wandelen, vliegen, kamperen of gewoon thuis blijft:  wij wensen u allen een hele fijne vakantie toe.

Elise & René Koks

Parochie Praet Mei 2016

150-jarig jubileum
In de begeleidende brief bij de Aktie Kerkbalans is geschreven dat dit jaar een bijzonder jaar is voor onze parochie. Allereerst bestaat onze kerk in Burgerbrug 150 jaar, maar ook ons St. Caeciliakoor bestaat dan 150 jaar!
Beide jubilea zullen niet onopgemerkt voorbij gaan en 11 september was gekozen om dit samen te vieren. Een datum nabij de Feestdag van Onze Lieve Vrouwe Geboorte op 8 september, de naam van onze kerk.

Wij hadden een toezegging van Mgr. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem om dan naar Burgerbrug te komen. Maar inmiddels is er iets tussen gekomen.
Mgr. Hendriks zal in september in Rome verblijven en kan dan natuurlijk niet in Burgerbrug zijn. Gelukkig kan Mgr. van Burgsteden, emeritus hulpbisschop van Haarlem, Mgr. Hendriks vervangen, maar wel alleen op zondag 18 september. Daarom heeft het parochiebestuur besloten de viering van de beide jubilea, uitaard in overleg met het bestuur van het koor, naar deze datum te verschuiven.

Inmiddels is het St. Caeciliakoor al enige weken aan het repeteren en instuderen om op 18 september een feestelijke mis ten gehore te brengen.  Op uitnodiging van de voorzitter Ria van Schaik is het koor tijdelijk uitgebreid met een aantal gastzangers om wat meer volume te creëren.  Organist Annie Dapper heeft een aantal repetities apart met de gastzangers geoefend, zodat voor hun het repertoire alvast wat bekend in de oren zou klinken.  Tijdens de repetities bleek dat zijn vruchten af te werpen. Het is een genot om onder dirigent  Piet van Dam te mogen zingen. Maar ook fijn is het de omarming van het St. Caeciliakoor te voelen om als gastzangers mee te mogen doen.

Een werkgroepje is bezig met de verdere voorbereiding van het Jubileumfeest en in het volgende Bereik zult u hier meer over lezen; de datum van 18 september kunt u alvast in uw agenda noteren.
Vastenactie
Donderdag 24 maart om 8.30 uur is op de St. Josephschool  de afsluiting van de Vastenactie.  Voordat het bedrag bekend wordt gemaakt, worden we eerst meegenomen in het Paasverhaal dat door de kinderen wordt uitgebeeld. Na het ontsteken van de kaars en het voorlezen van het gedicht “hulp geven” beelden de kinderen van groep 1 en 2 de optocht naar Jeruzalem uit. Op een “stokezeltje”gaat Jezus met een groot gevolg op weg…..Groep 3, 4 en 5 laten zien dat Judas Jezus verlaat… en Groep 6, 7 en 8 zijn in de tuin van Getsemane. Er moet hier en daar, doordat er een aantal kinderen door de griep geveld zijn,  geïmproviseerd worden maar dat gaat de bovenbouw goed af.   En dan komt het goede nieuws van Pasen dat wordt bezongen in het lied: “Dit lied klinkt overal” wat eindigt met:  ’t is Pasen Halleluja.

Daarna wordt een film getoond die laat zien dat twee kinderen uit Nederland zijn afgereisd naar Oeganda.  Zij brengen een bezoek aan Josephine, die in de plaats Katakwi woont. Zij laat zien waar het geld van de Vastenactie  aan wordt uitgegeven.  Prachtige  toiletten en mooie slaapplekken zijn aangebracht.  Ook zien we dat Josephine  naar de waterput gaat. Voor haar een dagelijks ritueel om emmers water te halen, het laat zien dat het een zwaar karwei is.  Er mag geen druppel verloren gaan.  Water wat zo gewoon lijkt, maar ó zo  belangrijk is voor ieder mens. Tijdens de viering is geleerd om voorzichtig met water om te gaan. Eigenlijk is het een soort “blauw goud” zeker voor Josephine, maar ook voor ons in Nederland.

Juf  maakt het bedrag bekend wat de kinderen bij elkaar gespaard hebben. De één heeft  allerlei klusjes thuis of bij Opa en Oma gedaan, een loterij is georganiseerd, cakejes zijn gebakken, of uit eigen spaarpot een bijdrage gegeven.

De actie via de St. Josepschool heeft het prachtige resultaat opgeleverd van
€ 367,02 en de verkoop van de narcissen,  die waren geschonken,  in de kerk een bedrag van € 97,60. Samen met de gehouden collecte was het eindresultaat een bedrag van
€ 574,37.  In de kerk heeft u de melkpakken zien staan die de kinderen omgetoverd hebben tot spaarpot “Ik doe mee met de Vastenactie”. De pakken,  sommige hebben handen en voeten gekregen,  zijn prachtig versierd met tekeningen zoals een regenboog,  de verschijning  van Jezus,  de tocht door de woestijn en de wereldbol die Oeganda laat zien.
Pastoor Hulsebosch krijgt de cheque overhandigd en bedankt de kinderen voor het geweldige geldbedrag dat zij hebben gespaard en zegt genoten te hebben van het uitgebeelde Paasverhaal.  Pastoor  sluit de viering af  geeft ons de zegen en  wenst ons allen goede Paasdagen toe.

Dan  nog een afsluitend gebed: “ Ik wil als water zijn” waarvan één strofe luidt:

God, ik wil als het water zijn, dat in Uw richting stroomt,
Om in de wereld, overal, Uw opdracht waar te maken:
Meer vriend te zijn voor iedereen.

Voordat ik weg ga bewonder ik de kuikentjes uit de broedmachine: nieuw leven…….

 

1e  Heilige Communie (17 april)
Eindelijk is de dag aangebroken dat 9 communicanten Bram Duineveld, Neele en Jan van Schaik, Marciano Ridder, Sanne van Schie, Amy Klaver, Zuzanna Kamecka,  Jinte van Straten en Sylvana Martelli hun Eerste Heilige Communie mogen doen. Net als het weer zagen  de kinderen  er stralend uit. Voor de viering worden er foto’s in de tuin gemaakt. Het kinderkoor is aan het inzingen. Klokslag 10.30 uur begon de viering.  Terwijl het lied Door de poort ingezet werd, kwamen de kinderen met hun doopkaars door de poort naar de kerk. Koster Irene Kramer ontstak de doopkaarsen en gaf ze een mooi plekje voor het altaar. Er onder stonden versierde  potjes met  bloemetjes die de kinderen zelf hadden geplukt en later in de viering bij Maria hebben gebracht. Nadat de kinderen zichzelf hadden voorgesteld en alle mensen in de kerk verwelkomden, namen zij plaats in de voorste bank. Ilona Duineveld begeleidde de kinderen zodat alles perfect verliep.  Het zangkoor de Witte Duifjes o.l.v. Francisca Snip, met kinderen uit Warmenhuizen en Burgerbrug hebben geweldig gezongen. Twee communicanten  Neele en Sanne die hier lid van zijn hadden het druk.  Wanneer zij moesten zingen gingen ze bij het koor staan. Was het lied klaar dan schoven zij weer in de voorste bank.  De kinderen uit Warmenhuizen  hadden  voor  de communicanten een prachtige bloem (Gerbra) met felicitaties  meegenomen.  We kunnen terugkijken op  een mooie viering in onze kerk, die door de ouders  en  kinderen prachtig was versierd.

IMG-20160417-WA0008

IMG_3834 IMG_3885

 

Collecte voor de Oekraïne (24 april)
De op verzoek van Paus Franciscus gehouden wereldwijde collecte voor de Oekraïne heeft een bedrag opgebracht van € 116,50. Alle gevers van harte bedankt.


Vlaggenmast
Hoewel de vlaggenmast vorig jaar al helemaal was opgeknapt, gebeurde er dit voorjaar iets onverwachts. Een heftige voorjaarsstorm ging zo te keer dat de mast bij de grond af knapte. Gelukkig werd de mast door een boom opgevangen en hadden we geen schade. Maar we moesten wel op zoek naar een nieuwe houder.

Het viel ons op dat de vlaggenmast van de oude St. Josephschool  ondanks de hevige storm nog fier overeind was gebleven. We gingen op onderzoek uit en zagen dat de mast voorzien was van een gegalvaniseerde metalen constructie gegoten in een stevig stuk beton. Zoiets zou ook wat voor onze kerk zijn. Er werd gebeld met directeur Annamarie van de St. Josepschool of de mast nog een bestemming had. De mast was echter niet meer nodig en we mochten hem hebben als we hem zelf er uit zouden halen. Nu dat was niet tegen dovenmansoren gezegd.  Bert Rotteveel en Piet Roemer ontfermden zich hierover en met behulp van een trekker met hijsinstallatie werd de constructie met beton deskundig uit de grond getild en overgebracht naar zijn nieuwe bestemming in de voortuin van de pastorie. Enkele weken later is de opnieuw geschilderde mast, voorzien van nieuw touwwerk, in de houder geplaatst en op het Feest van de Communicantjes heeft de vlag voor het eerst gewapperd.

Afgelopen dinsdag (3mei) heeft Ruud Hoogeveen de laatste hand aan dit project gelegd door een nieuwe bestrating rondom de mast te maken.

Wij hopen nu dat deze mast het langer uithoudt…

En voor de liefhebber is een prachtige mast beschikbaar met een lengte van 7,5 meter, maar wel zonder een houder!

 

Moederdag (7 mei)
Tijdens de kindernevendienst is de kinderen over Maria verteld. Neele en Bram hebben o.l.v. Maud Poland in de kerk een mooi gedicht voor de moeders voorgedragen. Na afloop van de viering kregen alle moeders en vrouwen een bos prachtige tulpen. Heeft u ze goed bekeken?  Een grote tulp met kleine tulpjes op één steel, een echte moederdagtulp!  Hartelijk dank aan de gulle gever!

 

Elise & René Koks

Piet van Dam 25 jaar dirigent

COMPLIMENT VOOR DIRIGENT
Onze dirigent Piet van Dam was op 9 januari 2016, 25 jaar als dirigent aan ons Parochiekoor St. Caecilia verbonden. Op die datum werd hij tijdens de mis door de vice-voorzitter van het parochiebestuur al toegesproken en geprezen.
Maar de koorleden wilden dat nog eens dunnetjes overdoen. Zodoende werd op donderdag 11 februari na de repetitie een gezellige middag georganiseerd. Ook Piet’s vrouw Vera en zijn zus Alie, én onze ereleden, het parochiebestuur en de Pastoor waren aanwezig.
Piet heeft er slag van om ons onze partijen te leren en dat doet hij op een gezellige, geestige en tactische manier. Ook al verhuizen soms leden naar elders, zij blijven toch de repetities en diensten bezoeken. Dat is toch één van de verdiensten van Piet. Hij heeft een groot compliment verdiend. Eigenlijk ook een onderscheiding, maar die heeft hij allemaal al. De zilveren en gouden onderscheidingen van de Gregoriusvereniging. De Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, en een Koninklijke onderscheiding.
Ons compliment kwam tot uiting in een speciaal voor hem gemaakt toepasselijk meerstemmig lied en een cadeautje.
Al met al werd het weer een heel gezellige middag waar het zingen, maar vooral ook de lach de boventoon voerde.
Wiet Dapper (secretaris)

Parochie Praet maart 2016

Overlijden Jack Burger (30 jan)

Op 30 januari overleed Jack Burger uit St. Maartensbrug  onverwacht op 70-jarige leeftijd. Zijn uitvaartdienst was op 5 februari, waarbij pastoor Jan van der Stok voorging en zangeres Joke van Geebergen met gitarist Robbert Smit op passende en ingetogen wijze deze dienst muzikaal ondersteunden.

 

Voorstellen 1e Communicantjes  (6 feb)
Vanuit de pastoriezaal liepen de kinderen die zondag 17 april hun Eerste Heilige Communie doen trots en ietwat verlegen een rondje door de kerk samen met Pastoor en de misdienaars.  Onder leiding van Ilona Duineveld die het Communieproject doet, stelden de kinderen zich aan de kerkgemeenschap voor.  Inmiddels heeft u de prachtige portretfoto’s die in de kerk hangen  van Jinte van Straten,  Zuzanna Kamecka, Bram Duineveld, Neele van Schaik, Marciano Ridder, Jan van Schaik, Sanne van Schie, Sylvana Martelli en Amy Klaver kunnen bewonderen. Op 18 februari hebben de kinderen een speurtocht door de kerk gedaan. Een vast onderdeel van de communievoorbereiding wat al een aantal jaren wordt gedaan. De kinderen krijgen een blad papier met pen waar maar liefst dertien vragen op staan, die zij moeten beantwoorden. Een paar vragen met de antwoorden die de kinderen hebben gegeven zal ik beschrijven. Sommige vragen zijn best moeilijk, maar na afloop wordt de speurtocht uitgelegd.  Een genummerd briefje op het  “betreffende” object in de kerk correspondeert met hun vragenlijst.  Bij nummer één wordt de vraag gesteld wat is dit voor ding en wat doen de mensen hier. Het object betreft de wijwaterbak bij binnenkomst in de kerk. Allemaal waren ze het er over eens dat er water in zit. Wat er vervolgens mee gedaan wordt, liepen de antwoorden uiteen van handen wassen tot doopwater maar ook een kruisje maken. Vraag vier luidt: Wat laat dit  beeld (Heilig Hartbeeld) zien, daar waren de meesten het over eens “het hart” en enkele kinderen vullen aan dat hij kijkt omhoog, hij wijst naar zijn hart en een kind vindt  “zijn hoed” bijzonder.  De vraag: waar kun je aan zien dat de Heilige Jozef timmerman was? Bij goed kijken zag bijna iedereen dat hij een zaag bij zich heeft. Ook werd opgemerkt dat Jozef er zwak uitziet. De vragen over het aantal kerkbanken en de kruiswegstaties werden goed beantwoord. Dat de kruiswegstatie over de dood van Jezus gaat daar waren ze het met elkaar over eens.  De vraag: hoe heet deze tafel,  (bedoeld werd het altaar) werd bijna unaniem beantwoord met de Pastoorstafel. En de vraag hoe heet dit kastje en wat wordt er in bewaard?  Het tabernakel,  dat was wel een erg moeilijke vraag maar dat de Hosties daarin bewaard worden dat weten ze,  zelfs was er één die het omschreef dat daar de spullen van pastoor in liggen.  Bij de vraag wie is dit beeld en waarvoor is het deurtje met een gleufje?  De Heilige Antonius werd hier bedoeld. Volgens enkele is deze voor de Vastenactie bestemd.  Er werd uitgelegd dat je Antonius kunt aanbidden als je iets kwijt bent. Vervolgens doe je er een muntje in. Bij het openen van het deurtje hebben de kinderen gezien dat er “gebruik” van gemaakt wordt. O, ik ben mijn iPod kwijt werd er spontaan geroepen. De laatste vraag betreft de gedachteniskruisjes.  Dat wisten de kinderen allemaal. Ja, dan ben je dood gegaan.’

Jinte van Straten en Neele van Schaik hebben een verslag gemaakt van de Kapelmiddag in Heiloo, dat u kunt lezen in dit Bereik.

Officiële opening St. Josephschool  (8 feb)
Maandag 8 februari was het dan zover… de officiële opening van de nieuwe St. Josephschool . Uit de officiële toespraken is gebleken dat het toch wel bijzonder is dat deze school op deze mooie plek nog is gebouwd.  Alle betrokken instanties, zoals gemeente, schoolbestuur en dorpsraad hebben actief samengewerkt om een school passend bij de schaal van de kinderen in Burgerbrug van de grond te krijgen. Het ging allemaal niet altijd even gemakkelijk, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Het architectenbureau heeft een geslaagd ontwerp gemaakt en zich duidelijk ingeleefd in het wel en wee van het moderne onderwijs (brede school) . Samen met de aannemer is een prachtig schoolgebouw gerealiseerd, waarop het dorp Burgerbrug trots op kan zijn. Erg mooi is ook dat het tegeltableau van de oude St. Josephschool is overgeplaatst op een passend plekje in de nieuwe school, zodat een binding met het verleden in stand blijft. Pastoor Hulsebosch heeft met assistentie van 4 misdienaars het nieuwe schoolgebouw ingezegend en een ieder heeft de mooie foto hiervan in de krant kunnen bewonderen.


Feestmiddag dirigent Piet van Dam (11 feb)
Op donderdagmiddag 11 februari werd de aangekondigde gezellige middag georganiseerd ter gelegenheid van zijn 25-jarig dirigentschap bij het St. Caeciliakoor. U kunt hiervan in dit Bereik een verslag lezen dat gemaakt is door Wiet Dapper.


Vastenactie (19feb)
Omdat het Vastenactie is kwam buurmeisje Leonie van Schie vragen of ze iets kon doen voor haar spaarpotje. 19 Februari heeft ze mij geholpen om in de kerk een hoekje in te richten  van woestijn naar paastuin.  Dit hoekje heeft u kunnen zien bij het doopvont.  Al pratend en wat uitleg gevend over de te gebruiken materialen  gingen we samen aan het werk.  Een rek met paars kleed omhangen, wat stenen, een cactus, een kannetje doopwater, bovenop een bloemetje, het kruis waar Jezus aan hangt, een kaars, droge prikkende takken.  Handig strooide Leonie wat “woestijnzand” tussen alle voorwerpen door. De kroon op haar werk is wel het schikken van de stenen wat op het graf van Jezus lijkt….


Kinderkoor (22feb)
Zoals u weet oefent het kinderkoor al een aantal weken aan het repertoire dat zij zullen zingen als de kinderen hun Eerste Heilige Communie doen. Het koor zal tijdens de viering in Warmenhuizen zingen op 10 april en in Burgerbrug op 17 april. Francisca Snip die de kinderen begeleidt en dirigeert is zeer tevreden. Omdat het kinderkoor nog geen officiële naam heeft vraagt Francisca  tijdens de pauze  of de kinderen voor de volgende keer een naam willen bedenken voor het koor. Enthousiast reageerden zij en meteen werden er al een aantal namen genoemd. De week erna heeft Francisca alle namen opgeschreven die bedacht waren: merels, sneeuwklokjes, nachtegaaltjes, kraaien, witte duifjes, kk bw’s winterkoninkjes, djmec’s, wilde kippenclub, bengeltjes, beren. Daarna bleken er vier stemronden nodig te zijn en bleef er uiteindelijk één naam over die is gekozen. Het zijn “De Witte Duifjes”geworden.  Na de pauze wordt er een vrede voor jou gezongen zelfs tweestemmig…….hoe toepasselijk kan iets zijn….

 

Havik (4 mrt)

Vrijdagmorgen, een grijze, mistroostige dag met natte sneeuw en regen…
We kijken in de achtertuin en zien een grote grijze vogel op de pergola achter in de tuin. We denken even aan een houtduif, maar deze vogel is groter en heeft een andere houding. In de serre staat de vogelkijker op een statief paraat en die komt nu goed van pas. We richten de kijker op de vogel en groot is onze verbazing dat we een (vrouwtjes) havik ontwaren, die in de klassieke houding staat op één poot en de ander verstopt onder haar verendek. Zij heeft de pastorietuin uitgekozen om te schuilen voor de natte sneeuw en regen. Constant houdt zij de omgeving in de gaten, maar stoort zich gelukkig niet aan onze bewegingen in de pastorie, zodat wij ongestoord haar kunnen bekijken. Wat een prachtig gezicht van een zeldzame vogel in deze contreien …
Ze blijft twee uur zitten en we proberen (heel voorzichtig) om van nabij een foto te maken. Dat mislukt helaas want plotseling vliegt de havik laag over de grond via de bosschages weg.
Al met al een bijzondere ervaring in de pastorietuin…..

 

Hek kerkhof (18 mrt)

Vorig jaar is het hek van het kerkhof met twee hekdelen uitgebreid, zodat over  de hele breedte van het kerkhof een hekwerk is. Op advies van de leverancier is nog een jaartje gewacht om dit nieuwe gedeelte te schilderen. Afgelopen parochievergadering is besloten om het hele hek aan te pakken en opnieuw te schilderen.  Spontaan heeft een parochiaan aangeboden om het hek op zijn kosten te laten zandstralen en daarna te schilderen.

Inmiddels kunt u het eindresultaat zien: het hek teruggeplaatst en voorzien van een nieuwe verflaag. Met deze werkzaamheden is de renovatie van ons kerkhof, waarmee we vanaf eind 2012 zijn begonnen, afgerond.

 

Elise & René Koks

Parochiepraet februari 2016

Kerstmis

Een korte terugblik op het kerstgebeuren 2015.

De kerstviering van de St. Josephschool met als thema “De ster die niet kan stralen” werd met een beamer gepresenteerd. Voordat dit alles begon werd ik (Elise)  samen met juf Truus en Ilse verrast. Wij werden uitgenodigd naar voren te komen.  Er werd ons een prachtige ster uitgereikt en opgespeld omdat ik als haak “ster” goed werk doe. Juf Truus helpt op school en zorgt goed voor het milieu en Ilse is een heel goede oppas. Drie stralende sterren liepen terug naar hun plaats…..Kinderen hartelijk bedankt!  Gelukkig kwam het in de kerstmusical ook allemaal goed met de sterren die niet konden stralen. Aan het einde van de viering gingen de kinderen met brandende lichtjes lopend terug naar school. Het was een feest om te zien hoe de kinderen in optocht langs de Grote Sloot liepen waar op school hun een heerlijke maaltijd wachtte.

Het kerstspel van Croon en Bergh was wederom dit jaar een puur, liefdevol en ontroerend gebeuren. Chapeau aan degenen die de kinderen hierin begeleiden.

Het PCI heeft een aantal mensen in de donkere dagen voor Kerstmis een sfeervol kerststukje  kunnen bezorgen.

De Kerstnachtviering m.m.v. het St. Caeciliakoor die dit jaar werd versterkt door Alberto Verduin en Piet Roemer, twee zangers van The Young Voices, werd dit jaar goed bezocht. Na afloop van de viering was er weer het traditionele glaasje glühwein en chocomel, geschonken door de familie Konijn.

Het kinderkoor Warmenhuizen/Burgerbrug  o.l.v. Francisca Snip heeft de Herdertjesmis in Warmenhuizen gezongen. Het was hun eerste officiële optreden. Tijdens het Kindje Wiegen in Burgerbrug hebben zij drie liederen ten gehore gebracht. Ouders en kinderen hebben enthousiast gereageerd en genoten van hun  “optreden”.  Mats Verduin was dit jaar het Kindje Jezus.  Teder lag hij in de armen van Maria “Sofie”. Vader Jozef  “Kees”  hield alles op gepaste wijze  in de gaten.  Dit alles omringt door vele Engelen was het traditionele Kindje Wiegen weer een geslaagd gebeuren. Zelfs de geit met geitenhoeder Ruud en zijn knecht uit Warmenhuizen  liepen statig een paar rondjes door de kerk. Na de zegen van Pastoor Hulsebosch ging een ieder tevreden huiswaarts.

 

Acolietenuitje (3 jan)

3 Januari zijn Anki Roemer en Elise met de acolieten Jos Ruijter, Quirien Raat en Pieter Rijsdijk en de oudere misdienaars Anouk Volkers, Nico Komen en Ruud Borst naar de bioscoop geweest.  Een deel heeft zich laten verleiden om naar Bon Bini Holland te kijken en een ander  deel naar Starwars. Namens Pastoor Hulsebosch is er in de pauze een drankje aangeboden. Bedankt Pastoor de milkshake heeft gesmaakt. Dan  na afloop een heerlijke Big Mac  bij Mc Donalds  en even bijpraten over de films en de studies die gevolgd worden. Het is een leuke club met elkaar.

Jubileum Piet van Dam (9 jan)

Zaterdag 9 januari was het precies 25 jaar geleden dat de heer Piet van Dam uit Breezand aantrad als dirigent van het St. Caeciliakoor. Na het overlijden van Jan Dapper was hij bereid gevonden om het koor te gaan leiden.  Na de viering sprak onze  vice-voorzitter Piet Roemer de jubilaris toe en bedankte hem namens onze parochiegemeenschap voor zijn inzet en toewijding om ons koor al die jaren te leiden.  Hij had grote waardering voor het feit dat Piet van Dam bijna elke week twee keer uit Breezand naar Burgerbrug komt en bijna nooit verstek laat gaan.   Hij onderstreepte zijn dankwoordje met overhandiging van een boeket bloemen op de “werkplek” van de dirigent boven bij het koor. Namens de parochie is hem met zijn vrouw Vera en zijn koor een gezellige middag aangeboden op donderdagmiddag 11 februari – uiteraard na een korte repetitie – in de pastoriezaal.

 

Bedankje Helga Wagemaker als lectrice

Helga Wagemaker heeft te kennen gegeven om haar functie als lectrice te willen beëindigen.  Helga hartelijk dank voor de vele jaren inzet als lectrice dat je altijd zorgvuldig voorbereidde.   We wensen je succes met het werk wat je voor ons dorp Burgerbrug doet.  We zijn Helga niet helemaal kwijt immers is zij lid van ons zangkoor The Young Voices.

 

Nieuwe lectoren

Als nieuwe lectrice en lector, met  instemming van Pastoor Hulsebosch verwelkomen we Coby van Noort en Pieter Rijsdijk. Pieter is lector bij de viering van 13 februari  en is dan tevens acoliet. Enige tijd geleden heeft hij laten zien en horen dat deze combinatie hem goed afgaat.   Coby zal haar eerste entree op 5 maart doen. Coby heeft ervaring als lectrice; zij heeft dit in een ver verleden  eerder gedaan voor onze parochie.

 

Communieproject

Inmiddels zijn negen kinderen gestart o.l.v. Ilona Konijn met behulp van ouders met het Communieproject  “Door de Poort” . Tijdens de viering van 6 februari zullen de kinderen zich aan u voorstellen.

IMG_1576a

 

Het kinderkoor Warmenhuizen/Burgerbrug start 1 februari met de repetities voor het nieuwe gezamenlijke project van de 1e H. Communievieringen.
Deze vieringen vinden plaats in Warmenhuizen op 10 april en in Burgerbrug op 17 april.

 

 

Elise & René Koks

Parochiepraet december 2015

Misdienaarsuitje (21 okt)

Inmiddels is het misdienaarsuitje geweest. Zoals beloofd staan er in dit Bereik een aantal verslagen van zowel misdienaars uit Warmenhuizen als uit Burgerbrug. Het was een zeer geslaagde dag. Pastoor Hulsebosch moest helaas op het laatste moment afbericht geven omdat hij een uitvaart in Warmenhuizen had. Maar traditioneel hebben we de dag toch kunnen afsluiten met zijn jaarlijkse traktatie op een ijsje. U kunt het allemaal lezen…..

Allerzielenviering (2 nov)
De Allerzielenviering werd dit jaar verzorgd door Marry Rotteveel en Martien Konijn van de Avondwakegroep. In het bijzonder zijn in deze viering de parochianen genoemd, die in de laatste vijf jaar zijn overleden. Het is een waardevolle traditie om naar hun namen te luisteren en hen samen te herdenken. The Young Voices ondersteunden deze viering met passende liederen. Na de viering hebben velen gebruik gemaakt om op het kerkhof een lichtje te ontsteken bij de graven en de urnen. Dit jaar heeft de kerkhofploeg gezorgd voor een permanente verlichting, zodat kerkgangers in de komende winterperiode in de gelegenheid worden gesteld om voor en na de weekendviering het dan verlichte kerkhof te bezoeken.

Voedsel- en speelgoedbank (7nov)
Op 7 november liepen wel 22 kinderen met hun versierde lampion al zingend drie ronden door de kerk. Het was een geslaagde Gezinsviering in het teken van inzameling voedselbank/speelgoedbank. Hartelijk dank aan iedereen die iets op de tijdelijk ingerichte voedselbank heeft neergelegd.  Ook was er een collecte voor de PCI. De opbrengst hiervan was € 112,25 en is overgemaakt op de rekening van de PCI. Alle gevers hartelijk dank.

foto (51)

Jaarvergadering St. Caeciliakoor (19 nov)
Op 19 november was de jaarlijkse vergadering van het St. Caeciliakoor. In het bijzonder was er aandacht voor jubilaris Dick Verduin, die inmiddels in Tuitjenhorn woont en in het zonnetje werd gezet vanwege zijn 60 jaar lidmaatschap bij het parochieel koor.
De jubilaris ontving daarvoor de gouden insigne voor 60 jaar trouwe dienst van de Gregoriusvereniging. In zijn dankwoordje zegde Dick toe dat hij hoopt dat hij nog lang als tenor bij ons koor zal blijven zingen.Ook was er aandacht voor Dirk en Vronie Kramer, die zoals bekend naar Tuitjenhorn hebben moeten verhuizen, en daardoor eigenlijk nog geen afscheid van hun koor, waarin zij beiden heel lang hebben gezongen, hadden kunnen nemen. Het werd geen definitief afscheid, want hoewel ze niet meer in het koor zullen zingen, werden zij beiden benoemd tot erelid van St. Caeciliakoor. En als je erelid bent, word je nog elk jaar uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering en dat zullen ze graag doen…. Elders in dit Bereik gaat de secretaris van het Zangkoor, Wiet Dapper, nog uitgebreid in op deze gebeurtenissen.

Een nieuwe Martha-dame
Antoinette Visser volgt Anneke Blaauboer op bij de Martha-dames. Namens de parochiegemeenschap bedanken we Anneke voor haar jarenlange trouwe inzet voor het schoonmaken van de kerk. Wij heten Antoinette welkom en wensen haar een fijne tijd toe

Kerk in de steigers (nov)
Zoals u hebt gezien stond de voorgevel van de kerk enkele weken in de steigers. Gebleken was namelijk dat op sommige plekken het snijvoegwerk was losgelaten. Omdat dit binnen de garantieperiode is gebeurd, heeft de firma Pronk het kosteloos hersteld. De voorgevel is weer helemaal opgeknapt. Onze waardering voor de wijze waarop de firma Pronk dit heeft geregeld!

Einde van een tijdperk St. Josephschool (nov)
Wij moeten toch wel even wennen aan de verhuizing van de St. Josephschool naar het nieuwe schoolgebouw. Jarenlang hebben de leerkrachten, maar ook de ouders bij het halen en brengen van de kinderen gebruik gemaakt van het kerkplein voor het parkeren van hun auto’s. Het was natuurlijk een vanzelfsprekende zaak dat het kerkplein hiervoor gebruikt werd.
Maar vanaf 12 november is het kerkplein leeg…..en wij missen nu al de aanloop van en naar de oude St. Josephschool. Het lege kerkplein markeert het einde van het tijdperk waarbij kerk en school in Burgerbrug zo nabij elkaar gelegen waren. Wij wensen hierbij alle kinderen en de leerkrachten een mooie tijd toe op hun nieuwe school.

Parochiepraet oktober 2015

Schoonmaakonderhoud orgel (27aug – 12 sept)

Inmiddels is ons orgel in de afgelopen weken helemaal schoongemaakt en zijn er enkele noodzakelijke reparaties uitgevoerd. Alle pijpen zijn uit het orgel gehaald en stofvrij gemaakt. Niet alleen de constructie waarop de pijpen rusten is schoongeveegd, maar ook de gehele orgelkast heeft van binnen een grondige reinigingsbeurt gekregen. Daarna zijn de orgelpijpen weer geplaatst en is het orgel gestemd. Tijdens de werkzaamheden hebben we op de achterzijde van de grootste frontpijp van het orgel de navolgende gegraveerde tekst in het Latijn gelezen:

IMG_9700

Me fecit: L.Ypma en Co (Jos Th. Vermeulen)

Me sonavit: Rev. Dom. L. Kleijweg

Me posuit: Rev. Dom. C.C. Vermeulen

Anno 1900

Als je deze tekst leest is alsof het orgel je persoonlijk toespreekt:
Mij heeft gemaakt:  L. Ypma en Co  (Jos Vermeulen.)

Mij heeft laten klinken: De Eerwaarde Heer  L. Kleijweg

Mij heeft geplaatst: De Eerwaarde Heer  C.C. Vermeulen

Anno 1900

Zoals bekend heeft pastoor Kleijweg destijds bij zijn vertrek uit deze  parochie dit orgel aan de parochie geschonken en het  is geplaatst onder zijn opvolger pastoor Vermeulen.  Pastoor Kleijweg kwam de eer toe om als schenker als eerste het orgel te bespelen.

Leuk dat deze historie zichtbaar is gemaakt op een orgelpijp.

Bij de grote schoonmaak is wel gebleken dat ons orgel nog in goede conditie verkeerd en dat de bouwer destijds prima vakwerk heeft afgeleverd. Gelukkig kon de schoonmaakactie tijdens de repetitieloze periode van het Caeciliakoor worden uitgevoerd, zodat het koor er weinig hinder van heeft ondervonden.

Het orgel klinkt weer fris en helder en kan er weer jaren tegen.

IMG_9695 IMG_9691 IMG_9679 IMG_9663

Opbrengst collecten

De Miva collecte heeft een bedrag opgebracht van € 83, – en de collecte ten bate van de vluchtelingen  € 115, – . Alle gevers hartelijk dank.

 

GPS tocht Hi 5 Spirit Schoorlse duinen (27 sep)

Aan de oproep in Bereik  en een persoonlijke uitnodiging aan de Vormelingen 2015 van Warmenhuizen en Burgerbrug om deel te nemen aan de GPS tocht heeft slechts één vormeling gehoor gegeven. Een compliment aan Anouk Volkers die in haar eentje hier aan heeft deelgenomen. Omdat zij als enige was heeft ze van Karin Blaauw een vriendin mee mogen nemen. Samen met Esther heeft ze genoten, hebben ze prachtig weer gehad en na afloop lekker gegeten. Elders in Bereik ziet u een verslag met foto. Bij de volgende activiteit van H 5 Spirit It’s my World hopen we meer enthousiastelingen  te begroeten.

 

Herstel glas-in-loodraam (5 okt)

Het glas-in-loodraam in het gebouw tussen kerk en pastorie was in zeer deplorabele toestand. Ook het raamkozijn was aan vervanging toe. Vorig jaar zijn er voorlopige voorzieningen getroffen waardoor het raam er in ieder geval niet kon uitvallen. De parochievergadering  heeft daarom besloten zowel het kozijn als het glas-in-loodraam te laten herstellen. Wij hebben onze timmerman Johan Blankendaal gevraagd om zich te ontfermen over het kozijn en ook een   nieuw raamkozijn te maken. Na zijn vakantie is hij voortvarend aan de slag gegaan. Eind september heeft hij het nieuwe(hardhouten) kozijn geplaatst. Dat was fase 1 van het project.

De glazenier uit ’t Veld, de heer J. Hoebe heeft in de tussentijd het glas-in- loodraam geheel gerestaureerd en in een thermopane beglazing geplaatst.
Afgelopen vrijdag 5 oktober heeft hij het glas-in-loodraam weer op zijn plaats gezet en het eindresultaat mag er zijn!
U moet het maar eens bekijken.

In de komende periode zal er een  lampje in de toiletruimte branden, waardoor het  glas-in-loodraam in de avonduren in al zijn pracht en eenvoud zichtbaar zal zijn. We hebben het al uitgeprobeerd.  U hoeft zich geen zorgen te maken over hoge stroomkosten want het ledlampje is maar 5 watt!

 

Adventkrans

Een oproep aan de Vormelingen 2015 om samen met mij (Elise) de adventskrans te maken. Dit wil ik doen op zaterdag 28 november om 10.00 uur in de Pastorie.  Als de krans klaar is zetten we die in de kerk. Omdat het de eerste zondag van de Advent is zal de eerste kaars ontstoken worden tijdens de viering op zaterdagavond. De materialen zijn op de pastorie aanwezig.

Parochie Praet september 2015

Neemt u even plaats (vervolg)
Op onze vraag in het Bereik van april/ mei voor een bankje op ons kerkhof kwam al heel snel een reactie van een parochiaan die het een geweldig idee vond. Hij was bereid een bankje te sponsoren. En na overleg kwamen we gezamenlijk uit op een mooie en stijlvolle bank, passend op ons gerenoveerde kerkhof. Zaterdag 4 juli hebben wij gezamenlijk de bank in elkaar gezet en heeft hij een mooi plekje gekregen. Wij hebben van de leverancier begrepen dat het 41 kg wegende gietijzeren onderstel een leven lang meegaat…. Een betere aanbeveling kan niet gegeven worden. Wij willen hierbij de parochiaan hartelijk danken voor zijn genereus gebaar en wij hopen dat de bezoekers van ons kerkhof ruim gebruik zullen maken van de nieuwe bank.

foto (45)
Zomerstorm en heftige regenval.
Zaterdagmiddag 24 juli barstte de aangekondigde storm in alle hevigheid los en heeft veel schade veroorzaakt. Gelukkig viel het op de pastorie wel mee; er waren 4 dakpannen van het dak gewaaid en op het dak van de bijkeuken terechtgekomen vlakbij de gebrandschilderde ramen van de kerk…..De pannen zijn inmiddels vervangen en de nieuwe pannen hebben wij nu vastgeschroefd. In het weekend hebben enige vrijwilligers de takken ravage op het kerkhof opgeruimd. Onze dank daarvoor.

Enige weken daarna werden we “verblijd” met een langdurige regenval, wel geen 60 uur aaneen zoals in het midden en oosten van ons land, maar wel veel regen gedurende lange tijd. Al met al een bijzondere zomer, maar ook een zomer met veel mooi weer….
Schilderonderhoud pastorie.
In het afgelopen halfjaar is uitvoering gegeven aan het opnieuw schilderen van de kozijnen van de pastorie. Ook de sacristie is hierbij onderhanden genomen en zijn de bestaande boeidelen vervangen door nieuwe. Al deze werkzaamheden zijn in eigen beheer gedaan. Wij hebben om deze werkzaamheden uit te voeren belangeloos een lange tijd gebruik mogen maken van de steiger van de firma W.N. Kramer. Hartelijk dank hiervoor!
Schoonmaakonderhoud orgel.
Uit  een rapportage door vakmensen is gebleken dat het orgel ernstig is vervuild, waardoor o.a. het pijpwerk niet goed meer aanspreekt. Conclusie: schoonmaak van het gehele orgel is zeer noodzakelijk. In de komende weken zal ons orgel dan ook onderhanden worden genomen voor een grote schoonmaakbeurt.  Alle pijpen zullen uit het orgel worden gehaald en ook andere onderdelen van het orgel zullen grondig worden schoongemaakt. In de komende weken zal dit gaan plaatsvinden, zodat het orgel enige tijd buiten functie zal zijn. Onze organiste zal dan gebruik maken van de piano.

 

Elise & René Koks

Parochiepraet juli 2015

Bavodag (13 juni)

Onderstaand een impressie van de afgelopen Bavo-dag, die elk jaar wordt georganiseerd voor de vormelingen. Ook onze vormelingen uit Burgerbug en Warmenhuizen zijn daar naar toe geweest.

Zaterdagmorgen om 9.15 uur vertrekken de kinderen die dit jaar gevormd zijn naar Haarlem om daar met nog meer vormelingen uit het hele Bisdom Haarlem- Amsterdam de Bavodag te vieren.
Het thema luidt: “Wat Bezielt Je?” Een vraag die ouders hun puberende dochter/zoon stellen wanneer ze iets hebben uitgehaald…..Wat bezielt jou?
Een vraag die kan worden gesteld wie jou bezielt om te leven zoals je leeft en naar wat jou bezielt om de dingen te doen zoals je ze doet. Het is een “vormende” vraag, je bewust maken vanwaar jouw levenshouding komt.

Om 10.15 uur zitten we in de Bavokathedraal en is ons gezegd vooral goed op te letten en naar boven te kijken. Het zou een spectaculaire opening worden!  Om half 11 schrikken we op door een enorm lawaai. Van achter  komt een stoet trommelaars aan. Het trekt meteen de aandacht. Met een krachtig maar mooi ritmisch geluid slaan de dames en heren op hun enorme trommels. Door het middenpad lopen ze naar voren en nemen daar plaats.  Bisschop Punt loopt ook mee. Hij draagt de kruik met Chrisma, de olie waarmee we zijn gevormd. Pastor Nico Knol uit de Goorn en Marius Prein uit Heiloo zijn er ook en horen bij de werkgroep van de Bavodag.  We worden welkom geheten. Een goedemorgen van de Bisschop. Hij roept ons met de kracht van de Heilige Geest aan……en na elke aanroep roepen wij terug met de woorden:  Vuur mij aan!! Geest van Wijsheid en Inzicht, Vuur mij aan. Geest van Kracht en Verstand, Vuur mij aan. Geest van Kennis en Ontzag, Vuur mij aan, Geest van Liefde voor Gods Naam, Vuur mij aan.Al snel wordt duidelijk waarom we naar boven moeten kijken. 3 mensen staan boven in de koepel en glijden met een hoge snelheid, zelfs één ondersteboven, naar beneden. Het komt zomaar uit de lucht “vallen” en krijgt dan vaste grond onder de voeten. Bruisend als water omgeven door vuur. Het was adembenemend. Een spectaculaire opening.  De Bavodag is echt begonnen.

We krijgen instructies en een programmaboekje met plattegrond. Onze groep begint met de gewelventocht. We weten niet precies wat het inhoudt. Het wordt al gauw duidelijk. We beklimmen met groepen tegelijk de mannentoren. Achter elkaar lopen we honderd  treden naar boven.  Eenmaal boven liet een suppoost de drie enorme klokken even horen. En natuurlijk even genieten van het uitzicht over Haarlem. Ook zie je de andere toren van de Bavo, die vrouwentoren heet. Deze toren heeft de klok.  Daarna weer achter elkaar aan om naar beneden te gaan. Maar een klein stukje want via de gewelven liepen we naar de andere kant en hebben we zo via de vrouwentoren naar beneden kunnen lopen. Dit was best wel spannend. Goed kijken waar je loopt en vooral goed bukken. De Bavokathedraal ondergaat een grote renovatie en staat nog behoorlijk in de steigers vandaar. Gelukkig we zijn weer beneden. Menigeen slaakt een zucht van verlichting. En ik weet zeker dat enkelen hun claustrofobie hebben overwonnen!

In de kerk terug nemen we plaats en is het tijd voor de lunchpauze. We gaan naar het onderdeel gesprekkencentrum. De kinderen mogen kiezen waar ze heen gaan. De keuze wordt snel en eensluidend gemaakt. Dr. Frank. Een meneer die kaartjes uitdeelt met vragen wat wel of geen recht is. Bijvoorbeeld:  Is schoolziek zijn een recht? Er wordt gelachen maar een ieder weet dat je niet zomaar schoolziek mag zijn. Conclusie: dat is geen recht. Heb je recht op leren?  Ja, dat recht heb je en je ouders zijn verplicht  je naar school te laten gaan. We gaan naar een Blauwe Zuster die in het Juliana klooster in Heiloo woont. De zuster vertelt en de kinderen luisteren aandachtig. Ze begint haar verhaal  hoe zij tot haar roeping is gekomen en dat zij zuster Maria Iuxta Crucem heet. Dit staat voor Maria aan de voet van het kruis. Deze naam heeft ze zelf voorgedragen en is ook gekozen toen zij tot zuster is gewijd in het jaar 2008. Je legt drie geloften af, vertelt de zuster. De gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. We hebben geen materieel bezit. Geeft als voorbeelden haar bril en kleding aan. Het is geen bezit maar ik mag het gebruiken.  De kinderen stellen vragen en zuster Maria Iuxta Crucem neemt alle tijd om geduldig alle vragen te beantwoorden. Mag u nog wel naar Uw familie? Verdient u geld?  Als het warm is moet u dan evengoed de hoofddoek om? Dat heet sluier vertelt de zuster. En ja die dragen wij, ook houden wij gewoon onze kleding aan; immers als het erg warm is dan is het juist goed om je huid te bedekken. Ze vertelt verder dat God veel van iedereen houdt en geen verschil maakt en iedereen voor Hem gelijk is. Zij is eigenlijk een beetje met God getrouwd. De kinderen luisteren nog steeds aandachtig. Maar dan worden we gevraagd naar een ander onderdeel te gaan. Ik zie nog twee vingers en die vragen wil ik nog beantwoorden vertelt de zuster. We bedanken de zuster voor haar mooi verhaal en gaan vervolgens naar Anita Witte van de Caritas. Die vertelt ons over armoede  en wat de kerk daarvoor kan betekenen. Of de kinderen weleens van PCI hebben gehoord. Nou nee, maar na een hint van inzameling speelgoed via de kerk kwam ook het verhaal van de schoenendoosactie. En ook op school zijn er acties voor de arme landen. Wat goed,zegt Anita. Ze vraagt verder.  Weten jullie hoe de Pastoor van de parochie heet?  Ja,  Pastoor  Hulsebosch antwoorden de kinderen in koor.  Wanneer jullie iemand kennen of  tegenkomen en denken o, die kan hulp gebruiken dan kun je dat bij de pastorie aangeven. We bedanken Anita en dan gaan we op verzoek van de vormelingen naar de begrafenisondernemer. Stil zitten we dicht tegen elkaar aan, en  luisteren we naar het verhaal wat er zoal gebeurt nadat een mens is overleden.  Er wordt verteld dat de dokter moet constateren dat iemand echt is overleden. Ook moet het lichaam van de overledene gekoeld worden. Omdat de begrafenisondernemer  een echte doodskist heeft meegenomen, vraagt hij of iemand wil proef liggen. Ja, dat wil ik wel zegt Nick en floept zo de kist in. Nou, dat valt best mee en het past goed. Staat toch maar snel weer op. Nog meer? En ja hoor ook Ruud gaat even liggen. Het is best wel zacht vindt hij. Dan  vragen  de meisjes die naar de make-up doos die staat uitgestald. Dat gebruiken we alleen als het nodig is. Want vaak krijgt de dode na een of twee dagen zelf een beetje kleur. Omdat de leiding vindt dat er genoeg is verteld en er geen vragen meer zijn, gaan we terug naar de kerk om wat te drinken. Dan wacht ons nog een theatervoorstelling.  Er wordt een schooldag nagespeeld, waar twee meisjes een jongen pesten. En dit gaat na schooltijd door met berichtjes sturen via de telefoon. Het spel zit goed in elkaar. Na afloop wordt gevraagd wat er beter of anders  kan worden gedaan door leerkracht en het thuisfront. Ook hier blijkt onze groep goed opgelet te hebben en geven  goede  aanwijzingen en adviezen hoe het beter zou kunnen.  Het spel wordt opnieuw gespeeld met de verbeteringen die door de kijkers zijn aangedragen.

Dan is het al tijd voor de slotceremonie.  We nemen onze plaatsen weer in en worden stil. De klokken roepen op tot gebed. We  luisteren naar een koor en er wordt veel wierrook aangestoken.  Lezing Genesis 2, over God die de aarde en hemel maakte, er waren geen planten geen veldgewas, omdat God nog geen regen op de aarde had laten vallen, er was nog geen mens om de grond te bebouwen,  om het water uit de aarde omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien. Toen boetseerde God de mens, uit stof dat Hij van de aarde nam en Hij blies de levensadem in de neus zo werd de mens een levend wezen.  We zingen het Bavolied. Lezing Johannes 20, Ineens stond God in hun midden en zei “Vrede!” Hij toonde Zijn handen en Zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. Vrede, zei Jezus nogmaals. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend ik jullie. Na deze woorden ademde Hij over hen.  “Ontvang de Heilige Geest”.  We gaan met zijn allen staan heffen de handen en bidden met zijn vijfhonderden het Onze Vader. Pastor Nico Knol geeft ons de zegen bedankt een ieder en bij het verlaten  van de kerk krijgen we allemaal  een aandenken in de vorm van de Bavomok mee naar huis.

Dank aan de moeders van Roos van der Veek en Anouk Volkers die deze dag hebben gereden naar Haarlem.

 

 

 

 

Zomer

Zomer laat ons dansen
Het gras glanzen
De bomen wuiven
De bladeren schuiven

Zomer laat ons dansen
Door het warme zand
Want je zoete stralen
Doet onze woorden vertalen
En de liefde niet falen

Zomer hij is in zicht
Heerlijk lang licht
Zomer  je bent een rijke bron
Laat ons genieten van je heerlijke warme zon

 

Wij wensen u allen een fijne vakantie toe!

 

Elise  & René  Koks

Parochiepraet mei 2015

Nieuw bezorgster Bereik
Tijdens het rapen en nieten van Bereik 3 biedt Siety Koedijk spontaan aan om de wijk van Martien Konijn, die deze wijk op zijn beurt tijdelijk had overgenomen van Atie Vink, op zich te nemen. Siety versterkt ook de groep Gezinsvieringen. Haar eerste bijeenkomst was de Palmpasenviering. Welkom Siety en succes met de werkzaamheden die je op je hebt genomen. Vele handen maken licht werk.

Neemt u even plaats
Ons kerkhof wordt regelmatig bezocht. Als het zo uitkomt zijn er soms contacten d.m.v. een praatje of een onderonsje. Het zijn spontane waardevolle ontmoetingen. Er komen ook bezoekers buiten Burgerbrug. In hun fietstas of auto hebben ze de nodige attributen om het dierbare plekje van hun geliefde schoon te maken en aan te harken. Het graf ligt er na soms wel een uurtje gewerkt te hebben weer prachtig bij. Met een meegenomen appeltje voor de dorst of een flesje water wordt even “stilgestaan”om daarna weer huiswaarts te keren. U kent vast wel het programma Bakkie Troost van de EO.  Het bracht ons op een idee. Wat dacht u van Neem even Plaats. Maar dan moet er wel plaats zijn. U begrijpt waar het naar toe gaat. Is er iemand die een bankje heeft of een idee om een bankje te plaatsen? Laat het ons weten. Bedenk wel we wonen in een zeeklimaat het bankje moet tegen een stootje kunnen.

Palmpasenviering
De gezinsviering Palmpasen werd goed bezocht. Maar liefst 21 kinderen liepen trots “in alle kwetsbaarheid onderweg” zoals het thema dit jaar luidde drie ronden door de kerk. Daarbij tilden zij allen hun Palmpasenstok zo hoog mogelijk op zodat iedereen hun mooi versierde stok kon bewonderen. Als een goede herder begeleidde pastoor de kinderen door de kerk terwijl het St. Caecilia koor enthousiast  Onze stad heet Palmpasen zong. Nadat de kinderen hun stokken rondom het altaar gelegd hebben begroet Pastoor een ieder en volgt de viering. Als Pastoor zijn woordje gaat doen nodigt hij de kinderen uit naar voren te komen. Hij vraagt wat er zoal aan hun Palmpasenstokken hangt en wat de betekenis er van is. Voor wie de stokken bestemd zijn. Ja dat weten ze allemaal. De een gaat naar een zieke collega van mama een ander gaat naar en zieke buurvrouw. Voor een opa en een oma. Ook is er een voor Elise die moet geopereerd aan haar ogen. Floor wat een verrassing en wat een vrolijk versierde stok. Hij heeft zeker een week in de kamer staan pronken. Het stukje zeep heb ik meegenomen in de koffer en zal het gebruiken in Rome waar ik samen met Rene en nog 700 pelgrims uit het Bisdom van Haarlem naar toe ga. Na het slotlied klap eens vrolijk in je handen voor de Heer, stamp eens deftig met je voeten en juich eens met luide stem Amen ging iedereen voldaan naar huis. Met een kleine versnapering van de misdienaars die bij de uitgang stonden, kijken we terug op een mooie Palmpasenviering.

Kruiswegstatie
Samen met Willem Vink als voorganger is op Goede Vrijdag de Kruiswegstatie gebeden. Het is al een aantal jaren een mooi traditie. Even een stil moment om samen met een aantal parochianen aandacht te geven aan het lijden en sterven van Christus aan de hand van onze mooie kruiswegstaties.  Wat zou het mooi zijn als dan ook eens het Stabat Mater zou worden gezongen…..

De Paasvieringen
De Paaswake die dit jaar door The Young Voices muzikaal werd begeleid, was goed bezet. Met mooie tekstuele liederen die heel mooi bij de Paaswake aansloten, is de nieuwe Paaskaars ontstoken. Hulde aan het koor voor hun bijdrage!  De dienst begon dit jaar om kwart over zeven. Een tijdstip wat waarschijnlijk goed bevalt. We zijn het immers gewend van de reguliere vieringen. Pastoor Hulsebosch ging wel direct na de viering naar Warmenhuizen. Immers ook daar is dezelfde avond een Paaswake. De volgende dag eerste Paasdag gaat Pastoor nadat hij de viering in Warmenhuizen heeft gedaan om 11.00 uur  voor waarin het St. Caecilia koor de dienst muzikaal verzorgt. Zij hebben flink gestudeerd en het resultaat mocht er zijn. Een prachtige en ook een goed bezette viering. Omdat de zon volop scheen waren er prachtige zonnestralen in de kerk en ontstond er een echte sfeer van paasmorgen…
De  gebrandschilderde in glas- en loodramen zijn eigenlijk in de ochtenduren op hun mooist..

Omgewaaide boom in de voortuin
Heeft u opgemerkt dat de hevige vroege voorjaarsstorm die in de Goede Week aanhield een boom heeft doen sneuvelen in de voortuin van de Pastorie?  Volgens Bert Rotteveel was hij niet meer te redden. Vakkundig hebben Bert en Ruud Hoogeveen, onder toeziend oog van René,  de boom verwijderd. Alles is meteen keurig afgevoerd. Maar er is wel een lege plek achtergebleven…….

Vastenaktie
Wat hebben de kinderen hun best gedaan tijdens de Vastenactie. De Vastenactie die dit jaar in het teken staat  van steun aan de kinderen, die op de theeplantages in Skri Lanka werken en geen opleiding kunnen volgen. Met de opbrengst van de Vastenaktie kunnen wij deze kinderen helpen. Samen met Maud, Thea en Pien hebben de kinderen na de Kindernevendienst een kopje thee of koffie aangeboden. Het weekend daarop  hebben de kinderen na afloop van de viering  potjes narcissen, geschonken door Petra en Theo Volkers, verkocht. Op school hebben de kinderen allerlei klusjes gedaan, zoals gras maaien,  ramen lappen, boodschappen doen en afgewassen.  Samen het de gehouden deurcollecte heeft de Vastenaktie een bedrag van € 512,98  opgeleverd. De kinderen in Skri Lanka zijn jullie heel dankbaar  voor jullie inspanningen.

Vormsel 12 april
12 April was het zover. De Vormselviering in Warmenhuizen.  Lola Pronk, Tessa Boots, Kate Mosch, Luna Pronk, Roy Klaver, Roos van der Veek, Anouk Volkers, Ruud Borst,  Jaika Rutgrink en Nick Klaver ontvingen van Hulpbisschop Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks het Heilig Vormsel. De viering waarin Pastoor Hulsebosch als concelebrant voorging. De dag begon met stralend weer. Wel een beetje koud maar het is nog vroeg in het voorjaar. De kinderen zagen er allemaal prachtig uit op hun “Paasbest”zegt men dat wel. Enkele dames met blote voetjes in open schoentjes. Enkele heren met een prachtige stropdas.  Het moment dat de kinderen door de Bisschop werden uitgenodigd naar voren te komen om het Sacrament van het Vormsel te ontvangen hadden zij hun brandende doopkaars in handen. Dit was niet gerepeteerd en eigenlijk niet de bedoeling. Maar wat was dit een devoot gebaar. Bij het neerknielen voor de Bisschop en hij hun met het Chrisma zalfde, hielden zij hun kaars goed in de gaten. Het persoonlijk woordje dat de Mgr. naar de Vormelingen toesprak, kreeg de volledige aandacht. Zaterdag 30 mei komen de Vormelingen nog een keer bij elkaar. Het is de bedoeling het e.e.a. te evalueren en met elkaar te eten.

Rome bedevaart
Een aantal parochianen heeft ons gevraagd om iets in Bereik te schijven over onze ervaringen met de Bisdom-bedevaart naar Rome. Het leek ons wel een goed idee omdat het Bisdom mogelijk in de toekomst meer bedevaarten naar Rome zal organiseren en u wellicht ook interesse heeft om eens een keer naar Rome te gaan.

Donderdagochtend 30 april startte onze Rome bedevaart. Om vijf uur in de ochtend naar Schagen om de eerste pelgrims op te vangen.  6 mensen van Texel hadden overnacht in Schagen en samen met nog vier andere pelgrims stapten we in de bus. We werden uitgezwaaid door deken Eduard Moltzer. Daarna naar de tweede opstapplaats in Hoorn. Daar stond de rest van de pelgrims, die uit alle delen van Noord-Holland boven Alkmaar afkomstig waren. Ook stapten de reisleidster Corina en pastor Ignas Tilma in. De bus was vol en reed naar Asten bij Venlo voor onze eerste kop koffie. Ook voegden de andere twee bussen van ons bisdom, zodat de vervolgreis met 3 bussen verder ging.

Toen de grens over richting Keulen. En alle pelgrims werden gestickerd met hun voornaam. Een prima middel om elkaar zo snel mogelijk te leren kennen. In de Dom van Speyer, een grote romaanse kerk hebben we onze eerste gezamenlijke viering en aan het eind van de eerste dag kwamen we aan bij ons hotel in Ulm  in Zuid-Duitsland.  Na het diner naar bed want het was voor de meeste mensen een heel lange dag geweest. De tweede dag richting Bologna in Italië, met een tussenstop in Innsbruck voor een mooie stadswandeling. Een prachtige stad schitterend  gelegen in de Oostenrijkse Alpen. Aan het eind van de dag een overnachting in Bologna.

De volgende dag kwamen we in Rome aan en stapten we bij het Sint Pietersplein uit. De meeste pelgrims waren nog nooit in Rome geweest en de eerste indrukken van het grote plein met zijn statige obelisk en de 284 zuilen die het beroemde plein als het ware omarmen waren overweldigend.  Recht voor ons de Sint Pieter met zijn koepel en het Pauselijk  Paleis met rechtsboven, het tweede raam van de hoek, waar de Paus op elke zondag het Angelus bidt en de pelgrims verwelkomt op het plein.  Alle pelgrims van onze bus kregen een oortje met een ontvangstkastje, waardoor ik als gids met mijn zendertje en microfoontje rechtstreeks contact met mijn groep had. De reisleidster droeg een zeer herkenbare stok, die bij de stadswandeling voor iedereen een vast oriëntatiepunt werd tijdens het lopen en om ons als groep te verzamelen. We waren klaar voor onze eerste stadwandeling richting de Engelenburcht met de mooie Engelenbrug. En dan naar het mausoleum van keizer Augustus en het Altaar van de Vrede dat 2000 jaar geleden ter ere van deze keizer is vervaardigd.  Door de busreis van drie dagen kenden alle pelgrims elkaar en werd er ook goed op elkaar gelet. Onze oudste pelgrim was een mevrouw van 91 jaar, die als hartenwens had om ondanks haar hoge leeftijd mee te gaan naar de bedevaart in Rome. Na onze eerste kennismaking in Rome liepen we terug naar ons hotel. In de loop van de zaterdag kwamen de meeste pelgrims aan, die met het vliegtuig naar Rome waren gekomen. Zaterdagavond waren dus alle 768 pelgrims in Rome.

Op zondag meteen een hoogtepunt van onze reis: een speciale viering met bisschop Mgr. Punt en hulpbisschop Mgr. Hendriks in de Sint Pieter, muzikaal ondersteund door het meegekomen kathedrale koor uit Haarlem. We moesten op een vroeg tijdstip aanwezig zijn op het plein, zodat we in processie (vier mensen naast elkaar) de hoofdingang van de Sint Pieter betraden. Op het plein verwelkomden o.a. Bisschop Punt, Hulpbisschop Mgr. Hendriks ons.  In de Sint Pieter waren er zelfs hekken geplaatst, zodat de pelgrims gescheiden van de aanwezige toeristen helemaal naar de achterkant van de Sint Pieter konden lopen en in de nabijheid van het prachtige Gloria van Bernini met de Heilige Stoel, geschraagd door 4 kerkvaders met de H. Geest in de albasten raam. Een optocht van onze pelgrims uit het Bisdom in de grootste kerk van de wereld, gevolgd door indrukwekkende viering. In deze viering zijn ook een deel van de  intenties gelezen meegenomen van het thuisfront.  Na de zegen en het slotlied Halleluja van Handel konden de gidsen, ieder op zijn eigen kanaal rondgaan in de Sint Pieter om hun eigen groep de bezienswaardigheden van de Sint Pieter toe te lichten, zoals het altaar van de paus boven het graf van Petrus, de baldakijn en de koepel van Michelangelo en natuurlijk de Pieta, maar ook het gebalsemde lichaam van Paus Johannes de XXIII, die onlangs heilig is verklaard.

Dan om twaalf uur op het volle Sint Pietersplein verscheen de Paus aan het raam van het Pauselijke Paleis en bad niet het Angelus, maar het Regina Coeli en sprak de menigte toe. Wij konden op een apart kanaal een rechtstreekse vertaling in het Nederlands volgen. Paus Franciscus verwelkomde ons en sprak een speciaal woordje naar de jongeren toe en de kinderen die dit jaar het Sacrament van het Vormsel ontvangen. Een luid gejuich en al het meegenomen rood- wit-blauw in welke vorm dan ook staken we in de lucht.

Hierna zijn wij als groep naar de kerk van de Friezen gegaan en heb ik de bijzondere geschiedenis van deze kerk mogen vertellen. Eén van onze pelgrims,  heeft nog even op het orgel gespeeld. Dan naar het centrum van Rome. Onderweg bezochten wij de Santa Maria dell Anima, de kerk van Duitsland, die onlangs geheel is gerestaureerd en waar onze Nederlandse Paus Adrianus is begraven. Deze kerk is ook bekend van Antoine Bodar, die in het nabij gelegen  college woonachtig is. Daarna naar het Piazza Navona met zijn Fontein van de Vierstromen en dan eten in de nabij gelegen restaurantjes.  Niet allemaal bij elkaar maar in groepjes van 4 of 6 personen. Op de afgesproken tijd vervolgden wij onze route naar het Pantheon, het best bewaarde oude gebouw van Europa, waarvan het uiterlijk in de afgelopen tweeduizend jaar nauwelijks is veranderd, met een 9 meter groot gat (oculus) midden in het dak en daarna de gotische kerk Santa Maria Sopra Minerva, waarin de Heilige Catharina van Siena is begraven. Bij de deur van deze kerk staan peilhoogten aangeven van de talrijke overstromingen van de rivier de Tiber. Daarna naar de Trevi-fontein en ten slotte naar de Spaanse Trappen midden in de stad met de inmiddels bekende fontein, die door de Feyenoord hooligans zo beschadigd is. Dan op naar de Metro. De pelgrims die dat nog nooit hadden meegemaakt gingen met de nodige bibbers mee. Eerst de roltrappen af. Het was erg druk.  We gingen als groep verspreid staan en als de deuren van de metro opengingen, eerst wachten op de reizigers die uitstapten en dan wij er in.  De meeste pelgrims keken huiverig naar de drukke metro en hadden de neiging om niet in te stappen omdat de metro zo vol was. En dan geldt er een regel in Rome voor elke groep: hoe druk het ook is altijd instappen en niet kijken of een andere pelgrim wel instapt alleen bezig zijn met jezelf…..We stonden als haringen in een ton in de metro, maar iedereen was gelukkig  ingestapt en ik feliciteerde iedereen: “Jullie allemaal zijn geslaagd als pelgrim en je hoeven niet te kijken waar jullie moeten uitstappen dat horen jullie via het oortje en als je bent uitgestapt  blijven staan tegen de wand van het perron, zodat we als groep bij elkaar blijven.” Het ging allemaal voortreffelijk en als een gedisciplineerde klas stapten we de metro uit. Iedereen opgelucht.  De tweede beproeving was de stadsbus naar de halte nabij ons hotel. We hebben drie kwartier moeten wachten en de bus die aankwam was zelfs nog voller dan de metro. Ook hier weer gewoon instappen.  Ik dacht nog als dit onze dagelijkse bezigheid wordt dan zal er een aantal pelgrims het einde van de bedevaart niet halen…..
Na een reis met de bus dwars door Rome kwamen we na een half uur bij ons hotel aan. Uitgeput, maar wel voldaan over alles wat we gezien, gedaan en meegemaakt hadden. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat enkele oudere pelgrims afzagen van deze tocht met het openbaar vervoer. Want na onze waarschuwingen kozen ze wijs voor een taxi naar het hotel……..

De tweede dag begon met een gezamenlijke viering in de Ignatiuskerk, de tweede Jezuïetenkerk van Rome, wederom muzikaal ondersteund door het kathedrale koor. De hulpbisschop Mgr. Hendriks was nu de voorganger. Na afloop van de dienst werd er een groepsfoto gemaakt van alle pelgrims.

Onze groep wandelde daarna via de joodse wijk naar het Tiber-eiland en kwam toen aan in de wijk Trastevere. Na het eten zijn we naar de Caeciliakerk gegaan waarin we het beroemde beeld van de H. Caecilia konden zien met de halsnede en haar gespreide vingers, die verwijzen naar haar geloof in de Drie-eenheid. Ook gingen we naar de andere bekende basiliek Maria in Trastevere, waar we die avond om 19.00uur een concert van het Kathedrale koor bijwoonden i.v.m. Nationale dodenherdenking op 4 mei. Wij zijn toegesproken door de Nederlandse ambassadeur bij de H. Stoel, Prins Jaime de Bourbon-Parma, zoon van Prinses Irene. Daarna terug naar het hotel.

De volgende dag vroeg opstaan want een bezoek aan de catacombe van Callisto stond op het programma. De catacomben zijn buiten de stad en we konden deze ochtend gebruik maken van onze eigen bus. Om 9 uur gingen de catacomben open en we werden verwelkomd door onze Vlaams sprekende gids. Ik gaf hem mijn microfoontje en zendertje, zodat iedereen hem goed kon verstaan. Daarna een indrukwekkende tocht op 20 meter diepte onder de grond met de talloze  graven. Een heel andere Rome, maar wel een Rome die onverbrekelijk hoort bij de oorsprong van het Christendom.

Met de stadsbus daarna richting Pauselijke basiliek Jan van Lateranen, de oudste katholieke kerk van de wereld voor een bezichtiging. Ook hebben wij het nabij gelegen Santa Scala bezocht met de Heilige Trap uit het paleis van Pontius Pilatus, die Jezus heeft betreden bij zijn gevangenneming.  Deze trap mag niet belopen worden; alleen op de knieën mag men naar boven.  Enkele pelgrims hebben dit dan ook gedaan. Omdat aan het eind van de middag  er een gezamenlijke gebedsviering was in deze basiliek, hebben wij vooraf met de groep deze basiliek met zijn bijzondere doopkapel te bezichtigd.  Als je de basiliek binnenkomt, vallen de 12 grote Apostelbeelden meteen op. Na de bezichtiging hebben we om het Colosseum gelopen en daarna de basiliek van San Clemente bezocht, de titelkerk van Mgr. Simonis. Deze kerk is ook uit het begin van het Christendom, maar heeft de bijzonderheid dat het begin van de kerk, het huisje van de Heilige Clemens, de derde opvolger van Petrus ongeveer 200 jaar geleden bij toeval is ontdekt en ook de kerk die daarboven is gebouwd, deze kerk is bekend als benedenkerk en boven deze kerk is de huidige kerk gebouwd.  Dus twintig eeuwen Christendom samengevat in drie bouwlagen…. Na de gebedsviering met stadbus 64 terug naar ons hotel.

De volgende dag om half negen op ons toegewezen vak op het Sint Pietersplein voor de wekelijkse audiëntie van de Paus. Wij waren als groep als eerste op het plein, omdat ons hotel vlakbij de Sint Pieter was gelegen, dus allemaal een plaatsje gezocht nabij de hekken. Hoewel de audiëntie pas een uur later begon, is een zitplaats op het plein een waar genoegen. Je kunt op je gemak de buitenkant van de Sint Pieter beklijken en ik maakte van de gelegenheid gebruik om iets over het Vaticaan te vertellen. En dan opeens verschijnt  de open wagen met de Paus, vergezeld met de veiligheidsmensen naast de auto. De menigte op het plein, afkomstig  uit alle windstreken begint te juichen en te applaudisseren en de Paus zwaait vriendelijk naar iedereen. Soms stopt de auto en tillen de veiligheidsmensen de kinderen nabij het hek op, zodat de Paus ze kan begroeten en kussen. De ouders die daarbij zijn reageren zeer geëmotioneerd en beginnen spontaan te huilen… Ook stapt de paus af en toe uit de auto om mensen nabij het hek de hand te drukken. Van alle kanten gejuich, maar ook gezang en het is een indrukwekkend gebeuren en de Paus neemt alle tijd voor de pelgrims. Ook stopt de auto nabij onze groep en worden er kinderen opgetild. Voor veel pelgrims van onze groep eigenlijk het hoogtepunt van onze bedevaart. Dan rijdt de auto naar voren en stapt de paus uit en gaat onder de overkapping zitten voor de Sint Pieter en vertelt over het Evangelieverhaal van afgelopen zondag. Zijn verhaal wordt later door lectoren in het Engels en Duits herhaald. Nabij onze overkapping zitten onze bisschoppen. Zij zijn die dag de gasten van de Paus. Om half twaalf is de audiëntie afgelopen en hebben alle pelgrims hun vrije middag. Velen maken gebruik om de Sixtijnse kapel te bezoeken en andere pelgrims hebben afspraken gemaakt met hun kinderen, die op vakantie zijn in Rome, om deze middag gezamenlijk in Rome te beleven. Voor de pelgrims, die niet alleen in Rome durven te zijn heb ik aangeboden een bezoek te brengen aan de Pauselijke basiliek de Santa Maria Maggiore op de heuvel Esquilijn.  Er melden zich 8 pelgrims en wij gaan als kleine groep met de metro richting deze mooie basiliek. Onze kleine groep neemt overal rustig de tijd en we besluiten om na de bezichtiging het pas geopende museum onder de basiliek te bezoeken. We zijn bijna de enige bezoekers en worden verrast door de prachtige verzameling kelken en monstransen in het museum, maar ook schilderijen en oude kazuifels. Het is allemaal even mooi. Daarna met zijn achten in een achterafstraatje op een terrasje koffie drinken en tot besluit natuurlijk een Italiaans ijsje… Dan naar het station Termini en met de stadsbus weer terug naar het hotel.

Donderdag 7 mei is helaas onze laatste dag in Rome. We hebben een slotviering in de basiliek St. Paulus buiten de muren. Onze groep is op tijd en ik kan met de groep deze kerk voor de viering nog bezichtigen. Deze kerk is bekend van de pausenportretten. Alle pausen zijn in de wanden van deze kerk uitgebeeld, te beginnen met Petrus en eindigde met paus Franciscus. 266 portretten, maar het belangrijkste is natuurlijk het graf van de H. Paulus. Onder het altaar is een tombe, dat op basis van overlevering altijd is aangewezen als zijn graf. Paus Benedictus heeft in zijn pontificaat toestemming gegeven om deze tombe nader te onderzoeken. Uit dit onderzoek zijn bot- en kledingsresten aangetroffen. Ook het crucifix van de H. Brigitha hebben we gezien en de beroemde paaskandelaar van 6,5 meter hoog uit de 12e eeuw. Na de slotviering een vervelende mededeling: de pelgrims met het vliegtuig moesten tot nader order in de kerk blijven in afwachting van nadere berichten rondom de vervallen retourvluchten naar Nederland. Er was brand geweest op het vliegveld bij Rome en alle vliegverkeer was uitgevallen. Niet leuk, maar later hebben we gehoord dat de meeste pelgrims nog in de loop van de avond met extra vluchten naar Nederland zijn gekomen.

Wij stapten in onze bus en begonnen aan de terugreis, onderweg een stadswandeling in het mooie Verona, bekend van de Arena, waarin in de zomermaanden operavoorstellingen worden gegeven in de buitenlucht, het balkonnetje van Romeo en Julia en het mooie Piazza dell Signori.

De laatste reisdag hadden alle 130 bus-pelgrims een afscheidsviering in de Abdij Maria Laach in de Eifel. Toen we voor het laatst de bus in stapten werd de reisleiding Corina, pastoor Tilma en ondergetekende als dank voor ons werk gehuldigd met een prachtig lied toegezongen door onze pelgrims.

Wij kunnen niet anders zeggen dat de Rome bedevaart met het bisdom een bijzondere belevenis was, niet alleen van wat we gezien en ervaren hebben, maar vooral door de mooie en vaak ook persoonlijke contacten die we met de pelgrims hebben gehad en dat alles in tien zonovergoten dagen…


Eerste Heilige Communie 17 mei
Wat is het stil als we maandagmorgen in de kerk komen. De ballonnen hangen er nog prachtig bij. De kinderen hebben ze zelf opgeblazen.  Met hun mond persten ze bijna hun longen uit hun kleine lijfjes  Vrijdag hebben de kinderen samen met hun ouders de kerk meehelpen versieren. Ook een grote zus en broer zijn meegekomen om te helpen. Zo komen Lena, Per, Lianne en Tara  langzaam in de stemming voor de grote dag. Zaterdag het boekje doornemen het oefenen met de microfoon en de doopkaars vast klaargelegd. Enkele maanden hebben zij zich intensief voorbereid op deze dag. Mieke en Wendy Borst vertelden hun verhalen over Jezus uit de bijbel. Het Onze Vader en Wees Gegroet hebben ze uit het hoofd leren bidden. Zij hebben dit middels tekeningen kleurplaten uitgewerkt. Hun mapje werd steeds voller. Zelfs een High Tea stond op het programma. Heerlijke zelfgebakken lekkernijen werden meegenomen. Een vrolijk gedekte tafel waar Pastoor en een enkele ouder mochten aanschuiven.
Zondagmorgen 17 mei de vlag wappert, de zon schijnt. Fotograaf Anki bekijkt alvast waar de foto’s genomen kunnen worden. En daar komen de communicanten aan. Ze zien er alle vier van top tot teen prachtig uit en kijken ietwat gespannen, maar hebben een glimlach op hun blijde gezichtjes. Na het nemen van de foto’s buiten in de tuin is het dan zover. Klokslag half 11 haalt Pastoor  Hulsebosch  samen met de misdienaars Karel van der Veek en Leonie van Schie de kinderen op uit de pastoriezaal. Met hun doopkaars in de handen worden ze toegezongen met het openingslied Wees welkom allemaal door The Young Voices. Ze lopen wel drie ronden door de kerk.  Koster John Komen steekt hun doopkaars aan en zet deze op het altaar. De dienst verloopt volgens het keurig verzorgde boekje. Pastoor feliciteert de kinderen als eerste en overhandigt hun het presentje vanuit de parochie. Een oorkonde met boekje en rozenkrans. We kunnen terugkijken op een mooie dag. De kinderen zijn dankbaar voor deze dag. Misschien vinden ze de juiste woorden nog niet, maar het zaadje dat ze jullie mee hebben gegeven aan het einde van de viering vertelt meer dan vele woorden.

IMG_7813 IMG_7808 IMG_7790 IMG_7878 IMG_7905 IMG_7942

 

Elise & René Koks

Parochiepraet maart 2015

Parochie Praet

 

Presentatie Hi 5 Spirit (7 feb)
Na de viering van 7 februari heeft  Karin Blaauw, die zich inzet voor  het jongerenwerk in de regio, samen met Yaela van der Zel  Hi5Spirit gepresenteerd.   Zij legden uit wat Hi5Spirit inhoudt en wat zij zoal doen voor de jongeren.   Speciale  programma’s worden samengesteld vol mooie, zinvolle en boeiende bijeenkomsten.  De aankomende Vormelingen luisterden aandachtig met hun meegekomen ouders.  The Young Voices zorgden voor een luisterrijke viering met toepasselijke liederen. Na afloop van de viering zijn er kaartjes en flyers uitgedeeld waar programma’s in staan vermeld. Er wordt regelmatig in Bereik hiervan vermelding gedaan.

 

Voorbereiding Vormsel (vanaf 31 jan)
Op 31 januari  is de Vormselgroep Burgerbrug/Warmenhuizen van start gegaan met het project Vuur en Vlam. De Vormelingen  volgen de lessen in de Pastorie van Burgerbrug op de zaterdagavonden van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Ouders, die bij toerbeurt een project op zich nemen en zich daar ook op voorbereiden,  begeleiden de kinderen. Inmiddels zijn er vijf bijeenkomsten geweest.

In de viering van 7 maart hebben de a.s. vormelingen van Burgerbrug: Ruud Borst, Anouk Volkers, Nick Klaver, Roy Klaver, Roos van der Veek en Jaika Rutgrink zich aan U voorgesteld.  De Communicantjes Tara Rutgrink, Lena Borst,  Per Kraakman en Lianne van Straten hebben zich ook voorgesteld. De Vormelingen van  Warmenhuizen  hebben zich  op 8  maart in eigen kerk  voorgesteld.  Dit zijn Tessa Boots, Luna Pronk, Kate Mosch en Lola Pronk.  Daar is ook de presentatie van Hi5Spirit door Karin Blaauw verzorgd. Deze viering werd opgeluisterd door het kinderkoor.

Naar aanleiding van het project Vuur en Vlam volgen onderstaand enkele belevenissen van de Vormelingen.
In les 1 De Helper zijn de zeven sacramenten besproken. Het verhaal Jezus moet kiezen uit Matteus 4, 1-11 is gelezen.  Het ging over de veertig dagen in de woestijn. Voor dat dit verhaal zich afspeelde, heeft Jezus zich laten dopen in de rivier de Jordaan. Jezus kwam uit het water omhoog en de hemel ging open en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. Uit de hemel klonk een stem:  “Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde”.  Zo komen de kinderen in gesprek over de Geest, die een belangrijke rol speelt en waar het uiteindelijk omgaat wanneer je gevormd wordt. Ook belangrijk in de eerste les is kennis maken met elkaar. Van alle vormelingen worden portretfoto’s gemaakt door vader Carlos van der Veek. Inmiddels hangen die in de kerk. De Vormelingen gaan tijdens  de les ter Communie. Dit zullen zij het gehele project doen.  Na afloop van de kerkdienst hebben de kinderen de blasiuszegen van Pastoor Hulsebosch ontvangen die in de weekendviering van 31 januari werd  gegeven. Na uitleg wat de blasiuszegen inhoudt,  vroeg een vormeling zich bezorgd  af:  de kaarsen branden toch niet echt?

In les 2 Contact  hebben de kinderen een gebedssnoer gemaakt. Zo hebben zij geleerd hoe te bidden met kralen. Er ontstonden prachtige creaties.  Van een kraal van rust, spijt, liefdeskraal, twijfel tot een VIP kraal. Een Very Important Person die voor iedereen persoonlijk is. Onder toepasselijke muziek van Ruud wordt er ijverig geregen. Nick blijkt erg behendig te zijn met draad en kralen.

Dan een thuisopdracht. Het maken van een persoonlijk gebed. Een gebed gericht aan God. In een dichte enveloppe worden ze verzameld in een prachtig doosje met een strik erom. Niemand mag deze gebeden lezen. Alleen God daar zijn ze aan gericht. Tijdens de Voorbede in de viering van het toedienen van het Heilig Vormsel op 12 april wordt het doosje meegenomen.

 

Les 3 Missie leren de kinderen wat de Missie van Jezus was. Hij keerde immers na veertig dagen gesterkt door de Geest terug uit de woestijn.  Wat is jouw missie?  Door het tekenen van een droom gaan de kinderen aan de slag en beelden zo hun missie uit. Wat is mijn droom in deze wereld? De kinderen zijn ook in deze les weer zeer creatief en komen met mooie tekeningen.

 

Les 4 Vuur De doelstelling van deze les is het bewust maken van de Heilige Geest die als inspirerende kracht de mens in Vuur en Vlam zet. De kinderen wordt uitgelegd na het lezen van het Pinksterverhaal Handelingen 2, 1-13  dat ook zij zich bewust worden van de kracht van de Heilige Geest die mensen samenbrengt. Opdracht is een gedichtje maken in de vorm van een elfje. Dit is een vijfregelig gedicht in elf woorden geschreven. Het hoeft niet te rijmen maar heeft een vaste opbouw. Regel 1 één woord, regel 2 twee woorden, regel 3 drie woorden, regel 4 vier woorden regel 5 één woord. Bij voorkeur beginnen met het woord vuur. Vol elan gaan de kinderen aan de slag en het resultaat is prachtig. Allen hebben een gedichtje geschreven en zullen in het Vormselboekje op 12 april te lezen zijn. Het Pinksterverhaal vertelt ons ook dat wij het verhaal door moeten vertellen.  De kinderen steken een waxinekaarsje aan en vertellen vrijblijvend hoe en door wie zij zijn “aangestoken” en zetten daarna hun kaarsje op de vlam die nu in de kerk hangt met hun foto’s. Pastoor Hulsebosch komt binnen; hij  sluit zich na elke  viering aan en stelt de vraag: Wie heeft er nog vragen? Omdat in deze les ook een interview gehouden moet worden, kwam Pastoor  precies op het juiste moment. Vol enthousiasme en met goed doordachte vragen komen Pastoor tegemoet.  Hoe zat dat nou met Maria en hoe weet ik dat God er is, waarom bent U Pastoor geworden,  bent u geroepen, hoe ziet de hemel eruit,  is er ook een dierenhemel,  waar was Jozef ? Pastoor geeft geduldig antwoord op bijna al hun vragen.  De kinderen luisteren aandachtig. Maar er zijn nog meer vragen.  Waarom kwam die bliksem toen de Paus aftrad,  hoe zit dat met die priesteropleiding?  Nou zegt Pastoor daar moet je veel voor doen het is niet niks en je moet er veel voor leren. Maar ik voelde mij er toe geroepen.  Het is vijf over half negen en geeft de leiding aan het is nu tijd. Ja, zegt Pastoor, maar niet voor de allerlaatste vraag en die kwam van Tessa hoe zat het toch met Jozef……………..

 

 

Les 5 Geloof Ga er maar aan staan. Een pittig programma. De 12 artikelen van Geloof worden opgeschreven. Aan de kinderen wordt gevraagd stickers te plakken  groen waar je wel in mee kunt gaan rood waar je dat niet doet of niets van snapt. De kinderen hebben ook de zeven gaven geleerd Wijsheid, Verstand, Inzicht, Sterkte, Kennis, Ontzag voor God en Liefde voor God. Door middel van het insmeren van crème wordt uitgelegd wat het chrisma is. Het chrisma wat de vormelingen op 12 april ontvangen. Het dringt diep in je huid door en wordt uiteindelijk onzichtbaar maar het zit er nog steeds. De Geest dringt door tot je binnenste en blijft onzichtbaar aanwezig.  Na afloop van de viering komt Pastoor tussen de vormelingen zitten.  Samen bespreken de vormelingen de moeilijke punten die de zij in opdracht  groen en rood gestickerd  hebben bij de twaalf artikelen  van het Geloof. Pastoor laat de kinderen de oliën zien die in drie afzonderlijke flesjes bewaard worden. Eén voor de Ziekenzalving, één voor de Doop en één voor het Vormen. Elk jaar zo vertelt hij haal ik nieuwe flesjes op in de St. Bavo kathedraal in Haarlem tijdens de Chrismaviering vooraf aan Witte Donderdag. Zijn er nog vragen? Ja, wat heeft u hier? Er wordt gewezen  naar de hals van de Pastoor. Pastoor schrijft op het bord:  collar ofwel een priesterboord.  Zo kan je zien dat ik een priester ben.  Nadat iedereen de collar heeft gezien, schuift Pastoor het weer tussen de boord van zijn overhemd.  Na afloop wordt de kinderen gevraagd wie wat wil lezen tijdens de Vormselviering en wie het kaftje van het boekje willen maken. Daar zijn we snel uit en ieder neemt een taak op zich.

Hoe het spel Sirkelslag is verlopen waaraan op 6 maart is deelgenomen, kunt u elders in dit Bereik in het verslag van Karin Blaauw lezen.

De kinderen zijn alle lessen betrokken en reageren enthousiast. Chapeau aan de ouders die de vormelingen les geven en hen begeleiden in een stukje dieper geloof wat hun nu en of in de toekomst steun kan geven.

    

Kindernevendienst  (4feb)
Wat een geweldige opkomst tijdens de Kindernevendienst van 14 februari met maar liefst 16 kinderen. Dat heeft Thea,  Maud en Pien goed gedaan. Het was een druk weekend vanwege  Carnaval maar ook nog Valentijnsdag. Omdat het Valentijnsdag was hebben de kinderen alle kerkgangers bij het verlaten van de kerk een heerlijk hartje gegeven.

 

Plaatjes urnenmuur  (23 feb)
Is het U al opgevallen?  De bruine afdekplaatjes van de urnenmuur of columbarium zijn vervangen. Dit was hard nodig. Enkele plaatjes hingen scheef doordat schroefjes waren doorgeroest en sommige waren aangetast door ons vochtige zeeklimaat…  Dankzij Johan Blankendaal ziet het er weer keurig netjes uit en kan het columbarium er weer jaren tegen.

 

Elise Koks

Parochiepraet februari 2015

Overlijden Jeanne Duin-Apeldoorn (5 dec)

Op 5 december 2014 overleed Jeanne Duin-Apeldoorn op 73 jarige leeftijd. Haar uitvaartdienst was op 10 december, waarbij het familiekoor Hopman uit Egmond, de dienst muzikaal heeft ondersteund. In dit Bereik kunt u haar In Memoriam lezen.

 

Collecte Advent (13 dec )

Adventscollecte heeft een bedrag van 76,25 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank.

 

Kerstmis 2014

Kerstmis 2014 begon met het koperpoetsgilde.  Na het ophalen van koper-  en zilverwerk  uit de kerk werd er druk gepoetst zoadat alles er blinkend uitzag.  Zelfs de Godslamp is dit jaar onder handen genomen.  Het plaatsen van kerststal, kerstboom en versieringen volgden. De kerstbeelden die dit jaar  door de schilderclub afgerond zijn stonden te pronken in de stal.  De bloemstukken zorgden  voor een kleurig geheel. De Kerstviering in een volle kerk was de bekroning van dit alles. Op Eerste Kerstdag was het traditionele Kindje Wiegen in onze kerk, dat zelfs met een prachtige foto de krant haalde!

De Oudejaarsviering werd dit jaar verzorgd door Martien Konijn en Coby van Noort.  Na de viering gingen alle kerkgangers met een potje tète à tètjes  en  voldaan gevoel naar huis om zo weer een  nieuw jaar tegemoet te zien.

 

Vormselproject 2015

Het project wordt dit jaar door de parochies Warmenhuizen en Burgerbrug gezamenlijk opgepakt. Er zijn  10 aanmeldingen binnengekomen.
Maaike Visser van Warmenhuizen en Elise Koks van Burgerbrug hebben de ouders namens Pastoor Hulsebosch uitgenodigd. Inmiddels is de ouderavond geweest.  Pastoor heeft de ouders uitgelegd wat het Vormsel inhoudt.  Hij is met ouders door enkele vragen te stellen in gesprek gegaan. Daarna is er een agenda opgesteld wanneer de a.s. vormelingen bij elkaar komen. Ouders zullen actief bij het project worden betrokken.  Het was een zinvolle en goede bijeenkomst.  Het eerste project start in Burgerbrug op 31 januari a.s. Tijdens de viering van 7 maart zullen de Vormelingen van Burgerbrug,  in totaal 6,  zich aan u voorstellen.

 

Misintenties voor het jaar 2015

Parochianen, die misintenties willen opgeven voor dit jaar worden hierbij uitgenodigd, zodat wij de intenties in de komende Bereiken kunnen opnemen.

Personele unie

In het vorige Bereik was aangekondigd dat de drie BTW-parochies op 2 december een vervolggesprek zouden hebben over de verdere voortgang van de vorming van een personele unie.
Een dag voor het overleg kwam het bericht van de parochie Tuitjenhorn dat zij door bijzondere omstandigheden genoodzaakt waren het overleg af te zeggen. Daarbij werd gemeld dat zij zouden mailen wanneer zij wel in de gelegenheid zouden zijn. Door het afhaken van Tuitjenhorn ging dus het geplande overleg niet door.
Op 12 januari jl. heeft de Diocesane Commissie voor Regiovorming en Kerkopbouw van het bisdom een brief geschreven aan het parochiebestuur van Tuitjenhorn, waarvan de parochies van Burgerbrug en Warmenhuizen een afschrift hebben ontvangen. In deze brief stelt de commissie vast  dat het om verschillende redenen nog niet is gelukt om binnen het BTW-verband een goed lopend samenwerkingsverband te formeren, zodat is besloten de vorming van de personele unie van de BTW-parochies een aantal maanden uit te stellen en tegen de zomer de situatie opnieuw te bezien. De commissie verzoekt het parochiebestuur van Tuitjenhorn wel om 2 of 3 nieuwe bestuursleden te melden, die voorlopig voor de parochie van Tuitjenhorn zullen worden benoemd, waardoor het parochiebestuur in ieder geval rechtsgeldig kan blijven handelen.

Voorlopig wachten wij de ontwikkelingen rondom de vorming van de personele unie af. Overigens melden wij nog in dit verband dat van het Bisdom een overzicht is ontvangen van de actuele stand van zaken rondom de samenwerkingsverbanden en/of fusies. Uit dit overzicht blijkt dat inmiddels bijna alle parochies in ons bisdom een vorm van samenwerking of fusie hebben gerealiseerd.


Elise & René Koks

Parochiepraet november/december

Doopje Charlie van Ulft (12 okt)

De vlag wappert en het is schitterend weer als Charlie van Ulft, zoon van Mariëtte Duineveld en Arthur  van Ulft en broertje van Bo-Dean arriveren bij de kerk. Immers vandaag wordt de kleine Charlie door Pastoor Hulsebosch gedoopt.  Het is een feestelijke en ontspannen viering, waarbij familie, vrienden en kennissen aanwezig zijn. Na afloop schrijft Pastoor Charlie in het doopregister.  Het viel hem op dat dit het eerste doopje is van dit jaar en hij bladert op verzoek even in het doopboek terug en leest een naam voor van een aanwezige, die ook in Burgerbrug is gedoopt   En de kleine  Charlie,  die alle rituelen van het dopen rustig over hem heeft laten komen, laat zich nu horen, al is het bescheiden…..Ja, kleine man, het is tijd om naar huis te gaan, zei moeder Mariëtte.

 Collecte Missio (18 okt)

De collecte voor de Missio heeft een bedrag opgebracht van € 125,95. Alle gevers hartelijk dank.

 Gids in Rome (21okt)

In het vorige Bereik heeft u het al kunnen lezen: Het Bisdom Haarlem-Amsterdam  organiseert in samenwerking met de VNB in de voorjaarsvakantie van 2015een bedevaartreis naar Rome. Het is de bedoeling dat er maar liefst 1000 pelgrims meegaan met deze reis. Dit betekent dat het Bisdom nu al een halfjaar bezig is met de voorbereiding. Alle pelgrims moeten niet alleen gehuisvest worden over een groot aantal hotels, maar ook zijn er al vliegtuigplaatsen gereserveerd. Ook pelgrims die liever met de bus gaan kunnen mee. Al met al een complexe organisatie met tal van voorlichtingsbijeenkomsten in diverse locaties in het Bisdom. Er is bij deze reis behoefte aan reisleiders en gidsen, die de groepen (van maximaal 40 personen) zullen gaan begeleiden. Wij zijn in het voorjaar naar zo’n bijeenkomst geweest en ik (René) heb daarbij aangegeven dat  ik interesse had om als gids te fungeren in de eeuwige stad, met zijn talrijke kerken en bezienswaardigheden.  Dat werd toen netjes genoteerd en had zijn vervolg in een uitgebreid gesprek op 16 september jl. in Haarlem met vertegenwoordigers van het Bisdom en de Vereniging Nationale Bedevaart (VNB).  Binnen 6 weken zou ik er van horen. Op 18 oktober kwam het mailbericht binnen: Ze willen me graag mee hebben en inzetten op de bedevaart.  Dit betekent voor mij een stevige voorbereiding op alle programma- onderdelen van deze reis en nog het nodige leeswerk. Er komt zelfs nog een trainingsdag voor gidsen. Op deze dag zal aandacht worden besteed aan het gidsen zelf: hoe spreek je een groep aan en krijg je de aandacht. Hoe zorg je voor de veiligheid van je pelgrims. Maar ook zal het programma nog verder worden uitgewerkt samen met de reisbegeleiders en gidsen.  Kortom in de komende maanden ga ik mij intensief voorbereiden voor de Rome-bedevaart in 2015.

 Klimop (okt)

Rondom de sacristie en een deel van de zuidelijke kerkmuur groeit welige klimop – een prachtig gezicht – maar klimop groeit overal en vooral naar boven…Bij inspectie blijkt dat de klimop zelfs is doorgedrongen tot onder de boeidelen van de sacristie en dat één van de glas- en loodramen van de kerk langzaam dicht groeit. Zelfs de dakgoten van de kerk worden langzamerhand genaderd.

Al met al tijd om tot rigoureuze maatregelen te komen: de klimop moet verwijderd worden, het kan niet anders. Ruud Hoogeveen en Bert Rotteveel kwijten zich van deze zware taak. Als de klimop van de sacristie wordt aangepakt, blijkt dat de klimop nog een geheim verbergt: er bevindt zit achter deze plant nog een in bedrijf zijnd wespennest. Als er aan de klimop wordt getrokken krijgt Bert onverwacht een volle laag kwaaie wespen op zich af. Hoewel hij snel wegloopt, is er toch nog een wesp die een pijnlijk souvenir bij hem achterlaat….
Ook Ruud krijgt zijn portie. Bij het snoeien van de bomen bij de sacristie valt pardoes een stuk stam op zijn hoofd. Gelukkig blijkt hij daarna nog aanspreekbaar. U ziet het wel het leven van een vrijwilliger valt soms niet mee. Na een paar dagen als het wespennest is verdelgd, komen Ruud en Bert de klus afmaken en het eindresultaat mag er wezen: alle klimop is verwijderd en de bomen keurig teruggesnoeid. Nu kan het opknappen van de sacristie ter hand worden genomen met nieuwe boeidelen en heel veel verf….

Personele unie (21 okt)

Op 21 oktober hebben vertegenwoordigers van de parochies Burgerbrug, Tuitjenhorn en Warmenhuizen met elkaar informeel gesproken over een op te richten personele unie. Zoals bekend was parochie Tuitjenhorn in het voorjaar afgehaakt; zij wilde liever een eigen bestuur houden.
Binnen ons Bisdom zijn eigenlijk alle parochies bezig met dit proces van schaalvergroting.  Een aantal parochies kiest voor een fusie, maar er zijn ook parochies die zelfstandig willen blijven, maar dan wel onder één bestuur gaan vallen. Dan spreekt men van een personele unie. Vertegenwoordigers van Tuitjenhorn hebben in Haarlem dan ook te horen gekregen dat ook Tuitjenhorn aan dit proces dient mee te doen.

Op initiatief van deken Moltzer wordt nagegaan of vorming van een personele unie tussen de BTW-parochies  bestuursleden tot de mogelijkheid behoort.  Belangrijk is daarbij dat het nieuwe bestuur zodanig wordt samengesteld dat er een vertegenwoordiger is uit elke parochie in het dagelijks bestuur. In het
BTW-overleg dat op 2 december zijn vervolg heeft, zal verder worden nagegaan of dit uitgangspunt kan worden verwezenlijkt.

Allerzielenviering (2 nov)

De jaarlijkse Allerzielenviering ditmaal verzorgd door Margreet van Schie en Willem Vink van de Avondwakegroep was een goedbezochte viering. The Young Voices ondersteunden deze viering met passende liederen. Het is een belangrijke en waardevolle traditie om samen te luisteren naar de namen van hen die we in de afgelopen jaren uit ons midden hebben verloren. Na de viering hebben vele van de gelegenheid gebruik gemaakt om op het verlichte kerkhof een lichtje te ontsteken bij de graven en de urnen en zo hun nabestaanden te herdenken.
St.  Maartensviering samen met de PCI (8 nov)

Vorig jaar heeft de groep gezinsvieringen en de PCI (Parochiële Caritas Instelling) gezamenlijk een viering Sint Maarten voorbereid.  Dat was een succes. Vandaar dat ook dit jaar beide zijn samengekomen om een viering voor te bereiden.  Gekozen werd voor het schoenendoosproject Actie4Kids van de Stichting de Samaritaan, een interkerkelijke organisatie uit Ermelo, opgericht in 1983. Deze stichting heeft als doel om in ontwikkelingslanden  hulp te bieden  en  het delen van Gods liefde.  Dit jaar ging de schoenendoosactie voor de 20ste keer van start. Samen met deelnemers uit meer dan 1000 kerken en scholen kunnen meer dan 50.000 kinderen blij worden gemaakt met mooi versierde en gevulde schoenendozen.

In de gezinsviering liepen de kinderen met hun versierde lampionnen traditioneel een paar rondjes door de kerk met Pastoor Hulsebosch voorop.  Het St. Caecilia koor zong het lied “Dag mevrouw en dag meneer”. Na het voorlezen van het  verhaal voor de armen zorgen nodigde  Pastoor de kinderen uit om de versierde en  gevulde schoenendozen uit de parochiezaal te halen. Trots brachten de kinderen welgeteld 43 dozen binnen.  Voor het altaar stapelden de kinderen  de dozen op.  Pastoor ging een gesprekje met de kinderen aan. Hij vroeg wat er zoal in de dozen is gedaan. En heb je er een voor een jongen of een meisje gemaakt? Zowel voor een jongen als een meisje is gezorgd.  De dozen zijn gevuld met schoolspullen, een spelletje, een muziekinstrumentje, tandpasta en borstel, een stukje zeep, speelgoed en  een knuffel.

Coby van Noort, die tijdens de dienst een woordje deed namens de PCI, dankte de kinderen voor hun inzet en zal zorg dragen dat de collecte, die bestemd voor de PCI deels zal worden gebruikt voor de Stichting Actie4kids.

Zaterdag 22 november hebben Saskia en haar kinderen Sofie en Lianne samen met Elise de dozen naar het afgesproken verzamelpunt in Alkmaar gebracht. Bij toeval stond er een grote vrachtwagen klaar die ingeladen werd. Sofie en Lianne konden de dozen die vanuit Burgerbrug waren ingeleverd helemaal volgen tot in de vrachtwagen.  De mevrouw, die alles coördineerde vertelde ons dat deze partij dozen vandaag naar Roemenie en Malawi worden gebracht.

Al met al een zeer geslaagde actie en dank aan allen die een doos hebben ingeleverd. Ook dank aan de kinderen op de Sint Josephschool en hun juffen, die per groep een doos versierd en gevuld hebben.  Dank aan Croon en Bergh, die ook mee gedaan hebben.  De deurcollecte van de  PCI heef € 135,05 opgebracht.   

 Vrijwilligersavond (14 nov)

Na het succes van de voor het eerst gehouden  vrijwilligersavond, werd op vrijdagavond 14 november de tweede avond voor onze vrijwilligers georganiseerd.  Alle vrijwilligers, die het café Halfweg binnenstappen, worden door Martien Konijn en Bert Rotteveel verwelkomd. En na de koffie met gebak spreekt Piet Roemer iedereen toe. Een speciaal woord van welkom aan pastoor Hulsebosch en zijn zuster Corrie en aan beide oud vice-voorzitters van het parochiebestuur de heren Mees Dapper en Niek Besteman als speciale genodigden voor deze avond. Piet benadrukt dat onze parochie niet zonder zijn vrijwilligers kan bestaan en spreekt zijn erkentelijkheid uit voor het feit dat vele vrijwilligers zich al jarenlang belangeloos inzetten voor onze parochie. Daarom is voor de vrijwilligers een gezellige avond georganiseerd, mede dankzij een groot aantal sponsoren, die door Piet in zijn toespraak worden genoemd en die onderstaand nog eens worden vermeld.

Na koffie en gebak wordt iedereen getrakteerd op een hapje en drankje en is er al snel een opperbeste stemming. Elkaar ontmoeten en een praatje houden; het geroezemoes is al gauw niet van de lucht. Halverwege de avond wordt er een loterij georganiseerd, waarvan de trekking door onze pastoor wordt verzorgd. Er zijn veel prijzen (dank aan de diverse gevers!) op het biljart uitgestald, zodat bijna iedereen met één of meer prijzen naar huis gaat.

De bediening door de vriendelijke medewerk(st)ers  van Café Halfweg was weer prima verzorgd…. en wij zien al weer uit naar de volgende vrijwilligersavond in 2016!

Onze sponsors, die de vrijwilligersavond mogelijk hebben gemaakt zijn:

Landbouwmechanisatiebedrijf Kraakman-Perfors BV, ’t Zand
Landbouwmechanisatiebedrijf Hollands Noordkop, Breezand
Garage Aad Kramer, Burgerbrug
Aannemersbedrijf P. Dekker, Schagerbrug
Sigge van der Veek, Burgerbrug
Zorgboerderij  de Roemerij, St. Maartensburg
Brandstoffenhandel Matthé Nanne, Burgervlotbrug
Loonbedrijf Hoogland, Burgerbrug
Agrarisch  Loonbedrijf Konijn, St. Maartensvlotbrug
Loonbedrijf Borst, Burgerbrug
Landbouwmechanisatiebedrijf W.N. Kramer,  Burgerburg
Borst Kranenverhuur,  Burgerbrug
Graanhandel P. Dekker,  St. Maartensbrug
Agrifirm Plant,  Apeldoorn
Fluwel’s Tulpenland, St. Maartenszee
Bloembollenkwekerij Q.J. Vink, St. Maartensvlotbrug
Schildersbedrijf A. Jongejan, St. Maartensvlotbrug
Handels- en bouwonderneming Stiba, St. Maartensbrug
Bloemenstal Rustenburg, St Maartensvlotbrug
Bedrijfsvloerplaten Fa. van Trigt-de Wit, Heiloo
Bungalowpark Campanula, St. Maartenszee
Fa. J. van der Sluis, Dirkshorn
Wiba Banden, Wieringerwaard
Verzekeringsmakelaardij en Regiobank Dignum, Schagen

 

Huwelijksjubileum  Piet en Vera van Dam (23 nov)

Onze dirigent Piet van Dam, die meer dan 20 jaar het St. Caeciliakoor met vaste hand leidt, wilde graag met zijn Vera hun gouden huwelijksfeest in onze kerk vieren.  Al in een vroegtijdig stadium werd deze wens geuit om dit op zondag 23 november te doen. Uiteraard is van harte aan hun wens voldaan en iedereen kon getuige zijn van een mooie viering in een volle kerk. Pastoor Hulsebosch begroette het gouden bruidspaar en in de overweging noemde hij de drie hoofdpunten van de familie van Dam op: Dit zijn het onderwijs, de muziek en de sport.  We konden vernemen dat Piet in zijn jonge jaren trainer was in ’t Zand van het dameshandbal en dat hij daar zijn Vera heeft ontmoet. Ook de muziek is een belangrijke peiler in hun beider bestaan. Daarnaast is Piet in zijn werkzaam leven onderwijzer geweest in hart en nieren en heeft hij zijn carrière geëindigd als directeur van de Tuinbouwschool in Breezand.

Het St. Caeciliakoor stond nu onder leiding van Annie Dapper met ondersteuning van de gastorganist Henk Pijnacker.  Gezongen werd de Mis van Gounod en het koor overtrof zichzelf met een verstilde uitvoering van het Veni Jesu, amor mi, speciaal gezongen op verzoek van de bruidegom.

De vice-voorzitter Piet Roemer van het parochiebestuur bedankte het bruidspaar voor hun bijdrage aan onze parochiegemeenschap. Na het overlijden van Jan Dapper kwam het koor zonder dirigent te zitten en was in zak en as. Via familieconnecties  is toen niet tevergeefs een beroep op Piet gedaan.  Piet heeft deze taak opgepakt en dit tot op de dag van vandaag volgehouden. Dit betekent  twee keer per week op en neer van Breezand naar Burgerbrug. Hij dankte Vera dat zij bereid was om Piet twee keer in de week naar Burgerbrug te laten gaan… Hij hoopte dat Piet nog een lange reeks van jaren verbonden zal blijven aan onze kerk en overhandigde aan het bruidspaar een prachtig pakket met bijzondere producten afkomstig uit de Abdij van Egmond.

Na de viering werd het gouden bruidspaar door alle aanwezigen van harte toegezongen en werd het feest met familie, vrienden en tal van genodigden in
Anna Paulowna verder voortgezet.

 

Kerstgilde (11 dec)

In de maand december wordt er gewerkt aan de voorbereiding van het Kerstfeest.  Naast de opbouw van de kerststal, het plaatsen van de ster aan de toren en de versiering van de kerk met bloemen en de kerstboom wordt er ook altijd het koper en zilver gepoetst, zodat alles weer mooi zal glimmen.

 

Wij vragen hierbij vrijwilligers om mee te helpen met het poetsen op woensdag  10 december om 9.15 uur. Om 10 uur is er koffie met koek. Fijn als u tijd heeft. Vele handen maken licht werk…..

 

Misintenties voor het jaar 2015

Parochianen die misintenties willen opgeven voor het komend jaar worden hierbij uitgenodigd, zodat wij de intenties in de komende Bereiken kunnen opnemen.

Rooster medewerk(st)ers voor Bereik voor het jaar 2015
In 2015 zullen er 7 Bereiken worden gemaakt volgens onderstaand  rooster:
Bereik nr. 2                    Stencilen: Diana Stuijt en Nettie Borst                                                                Rapen: Ria Vink en Saskia van Straten

Bereik nr. 3           Stencilen: Gerard Nuijens en Monique Klaver                                            Rapen: Jacqueline van der Veen en Sity Koedijk

Bereik nr. 4           Stencilen: Diana Stuijt en Nettie Borst                                                                Rapen: Coby van Noort en Willy Hoogeveen

Bereik nr. 5           Stencilen:  Gerard Nuijens en Margreet van Schie                                              Rapen: Tini van Straten en Ria van Schaik

Bereik nr. 6           Stencilen: Diana Stuijt en Monique Klaver                                                 Rapen: Loes van Straten en Riet Deutekom

Bereik nr. 7           Stencilen: Monique Klaver en Nettie Borst                                                 Rapen: Sity Koedijk en Coby van Noort

Bereik nr. 1           Stencilen: Gerard Nuijens en Margreet van Schie
(2016)                 Rapen: Willy Hoogeveen en Ria Vink

De  data voor het stencilen en rapen kunt u in het voorafgaande Bereik bij de mededelingen lezen. Als u mogelijk verhinderd bent dan gaarne onderling ruilen.

Rooster Martha-dames voor het jaar 2015
Januari:               Loes van Straten, Elly Kramer en Annet Kos

Maart:                  Yvonne Bosman, Alda Raat en Wilhelmien de Vent

Mei:                     Gina Hoogeveen, Annie Dekker en Anneke Konijn

Juni:                    Riet Duineveld, Ria van Schaik en Lenie Nuijens

Augustus:            Diana Stuijt, Tini Jonker en Ria Vink

Oktober:              Anneke Blaauboer, Maria Borst en Marina Sluijs

December:           Margreet van Schie, Nettie Borst en Maud Poland

Buurtbus
Uit goede bron hebben wij vernomen dat de Buurtbusvereniging  erg uitkijkt naar nieuwe chauffeurs, die bereid zijn een aandeel te leveren in het openbaar vervoer in deze woonomgeving.   Heeft u hiervoor tijd, dan even bellen naar Henk van Tatenhove, tel. 0224- 299519.

 

Tot slot wensen wij u allen heel fijne Feestdagen toe en Gelukkig en Gezond 2015.

Elise & René Koks

Parochiepraet september-oktober

Parochie Praet

Misdienaarsuitje (6 sept)
Met het misdienaarsuitje 2014 gingen we met een Amerikaanse schoolbus naar de abdij in Egmond daar leerden we hoe kaarsen hun kleur krijgen en dat mochten we zelf ook doen. In de schoolbus hobbelde het wel heel erg.Na dat we naar de abdij waren geweest gingen we naar het klimduin in Schoorl daar hebben we lekker gespeeld. Daarna gingen we een ijsje halen een softijsje of een waterijsje. De meeste namen een softijsje. Daarna gingen we weer naar huis toe. Kortom het was super leuk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Ik verheug me nu al op volgend jaar.

Sofie van Straten.

Plaatsing hekwerk kerkhof (13 sept)
vrijdag 13 september is het resterende hekwerk geplaatst bij het kerkhof. Het kerkhof heeft nu over de gehele breedte een volwaardige afsluiting gekregen. Volgend jaar zal het hek worden geschilderd. Met de plaatsing van het hek zijn de werkzaamheden rondom de aanpassing van het kerkhof afgerond.

Bedankje Ria Rustenburg en Marina Sluijs
Ria Rustenburg heeft na het voorbereiden van de Gezinsviering van 8 november te kennen gegeven dat dit haar laatste keer was.
Marina Sluijs heeft ons bericht dat zij stopt met het stencilen van Bereik.

Ria en Marina hartelijk dank namens de parochiegemeenschap voor jullie inbreng in de afgelopen jaren.

Bisdombedevaart naar Rome
U hebt het al in de krant kunnen lezen: Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert in samenwerking met de reisorganisatie Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB) een bisdombedevaart naar Rome in de meivakantie van 2015.
Iedereen is welkom om aan de bedevaart deel te nemen, ook minder kerkbetrokken mensen. Intentie van een bedevaart is het beleven van gemeenschap en het bij elkaar brengen van mensen in een inspirerende omgeving. U wordt zoveel mogelijk met de eigen regio in een groep en hotel ingedeeld. De groepen zullen uit maximaal 40 personen bestaan met 2 personen reisleiding.
Hoogtepunt van de reis zal de ontmoeting met paus Franciscus zijn. De bedevaartgroep van het bisdom zal worden verwelkomd bij een privé audiëntie. Ook zullen de deelnemers van deze bedevaart een eigen kerkdienst hebben in de Sint Pieter.

Daarnaast zal er uiteraard ook gelegenheid worden geboden om o.l.v. gidsen de verschillende mooie bezienswaardigheden van de stad Rome te bezoeken.

Er zijn twee reismogelijkheden naar Rome:

  1. 10-daagse busreis met mooie tussenstops op weg van en naar Rome (30 april t/m 9 mei 2015). Deze reis zal € 999,– gaan kosten, excl. evt. 1 persoonskamer toeslag.
  2. 6 daagse vliegreis naar Rome (2 mei t/m 7 mei 2015). Deze reis zal
    €  839,–  kosten, excl. 1 persoonskamer.

De inschrijving voor de reis tot 1 februari 2015 via www.vnbreizen.nl

 

Verjaardag pastoor Hulsebosch (7okt)
Het Bereik stond nog op de rol vandaar nu een korte impressie van de verjaardag van pastoor Hulsebosch. De kerk van Warmenhuizen was goed bezet met parochianen uit Warmenhuizen en Zuid-Zijpe samen met de familie, vrienden en kennissen. Dat zal pastoor een goed gevoel gegeven hebben. In zijn preek ging hij allereerst in op het Rozenkransgebed, wat een mooi gebed is en vooral geen sleur mag worden. Daarna vertelde hij over zijn roeping om na het accountantsbestaan priester te worden  Hij betrok hierbij zijn zus Corrie, die hem bij deze keuze altijd had gesteund, ook in een fase dat hij het even niet meer zag zitten… Voorts vertelde pastoor dat hij als de gezondheid het toelaat tot zijn 75ste door wil gaan. Tot op de dag van vandaag heeft hij geen spijt dat hij priester is geworden en dat hij blij is dat de bisschop hem als pastoor heeft benoemd van de parochies Warmenhuizen en Zuid-Zijpe. Na de viering, waarbij het koor op verzoek “Die Deutsche Messe” van Schubert zong, waren alle aanwezigen uitgenodigd naar café De Ooievaar te gaan. De zaal stroomde vol…., zeg maar bomvol……wat een belangstelling. Riet, de huishoudster van pastoor, was ceremoniemeester. Zij deed dit met veel verve en de hele avond verliep vlekkeloos. Zo had ze aangegeven bij binnenkomst van pastoor met zijn allen het Lang zal hij leven te zingen. Daarna werd iedereen in de gelegenheid gesteld Pastoor persoonlijk te feliciteren. De avond werd opgevuld met het Westfries praatje van de heer Brouwers uit Langedijk, dat goed in de smaak viel.
En de muziek die uitnodigde om te dansen liet pastoor zich geen twee keer zeggen. Zowel een walsje als de polonaise werden enthousiast door Pastoor beoefend. Rond de klok van elf uur pakte Pastoor de microfoon en dankte hij iedereen voor de overweldigende belangstelling en de vele cadeaus die hij had gekregen. Hij keek terug op een mooie dag en nodigde de aanwezigen nog uit om even te blijven nazitten onder genot van een glaasje….. en zo kijken wij terug op een geslaagde 70ste verjaardag van onze Pastoor.

Elise & René Koks

IMG_3324

 

 

Parochiepraet september 2014

Vakantie

De kerk heeft nooit vakantie, maar tijdens onze afwezigheid hebben Bert en Marry Rotteveel er prima voor gezorgd dat alles gewoon door kon gaan. Onze hartelijke dank daarvoor.

 

Ontvangen reacties

Met veel genoegen het stukje gelezen in uw nieuwsblad over de verwelkoming van neomist Kramer. Deze priester vierde donderdag 10 juli zijn 65 jarig priesterschap. Waarom mijn interesse?

In deze periode woonden wij met ons gezin in Burgerbrug, wij waren op school bij meester Geluk en pastoor van Leeuwen als pastoor, zijn verjaardag was op 1 november Allerheiligen, ik heb dit onthouden omdat het ook mijn geboortedag is, jarig met de pastoor en op Allerheiligen altijd zondag en vrij wat wens je nog meer als kind. Mijn ouders zijn getrouwd door pastoor van Kampen en wij 5 kinderen zijn gedoopt in de kerk.

In het stukje lees ik mijn vader genoemd als voorzitter van de KAB, D. van Hoorn, dit moet zijn D. van der Hoorn. Maar dit terzijde; wij hebben nog een mooie foto van de praalwagen van de KAB en mijn zuster en ik waren zeker bruidje.

Wij als zussen en broers zijn steeds van plan nog eens naar een dienst te komen, heel mooi dat de kerk nog voortgang heeft in een redelijk traditionele vorm.

Dank voor het bericht en sterkte met uw werkzaamheden.

 

Met vriendelijke groet,
Catharina Wilhelmina van der Hoorn, roepnaam Tine.

 

 

Uiteraard heeft pater Piet Kramer ook gereageerd. Hij kon zich niet herinneren dat hij dit bericht ooit had gelezen en was dus aangenaam getroffen dat dit bericht nog was bewaard en dat het ter gelegenheid van zijn 65-jarig priesterjubileum in Bereik was geplaatst. Hij koesterde nog veel dierbare herinneringen aan die mooie dagen in zijn oude woonplaats Burgerbrug.

 

 

Oefenen toekomstige misdienaars

Na het doen van hun Eerste Communie hebben Leonie Tiagarajah, Willemijn Hoogendijk, Floor Borst en de zusjes Mariska en Leonie van Schie  zich aangemeld om misdienaar te worden. Zij willen Pastoor  tijdens de Eucharistieviering  helpen met tafel dekken. Tijdens hun Communieproject hebben de kinderen geleerd dat ook Jezus samen met zijn apostelen rondom de tafel zat en Brood en Wijn deelde. Maar voordat je als misdienaar mee voor kan gaan in de viering moet er eerst heel wat geoefend worden. Dat hebben we een aantal keren op zaterdag gedaan. Bij het opmaken van de kelk met alle toebehoren zoals de palla, pateen, kelkdoekje en de grote Hostie wordt er goed geluisterd en gekeken hoe dat allemaal moet. En dan de ampullenvoor de wijn  en  het water. Het zijn moeilijke woorden vindt Leonie. Het komt uit het Latijn weet Willemijn te vertellen. Er wordt goed opgelet en aandachtig  geluisterd.  Ook oefenen we de gong waar op geslagen wordt bij het begin van de dienst.  Leonie T merkt op bij het slaan aan de onderkant de gong het mooiste klinkt. Als we de albe aan gaan doen en gaan oefenen met de cingel, het koord wat de misdienaar om zijn middel draagt,  blijken de dames de speciale knoop, zoals u hieronder kunt zien,  heel gauw door te hebben. .

 

 

 

 

Dat de dames zo handig zijn heeft vast te maken met het loomen! Dit is het maken van o.a. armbandjes van elastiekjes op een bordje met pennetjes. Een grote rage deze zomer, misschien zijn er onder u die het al gezien hebben. In de kerk oefenen we het lopen en knielen met de albe aan. Dat is vreemd vindt Mariska en tilt haar albe handig op als ze het priesterkoor oploopt. Ook hebben we de trap naar de toren  beklommen om het dak te bekijken en het touw te volgen waar de grote klok aanhangt! Dat was best wel een beetje spannend vond Floor,  mede vanwege het onweer. Maar wel interessant! In september en in oktober gaan we nog een keer oefenen.  De laatste keer zo hebben we afgesproken nemen de dames hun loomdoos mee en gaan we o.a. armbandjes maken. Want na al die inspanning en moeilijke woorden hoort ook wat ontspanning.

6 September a.s. is het misdienaarsuitje.  Omdat de nieuwe misdienaars ook meegaan, kunnen zij mooi kennis maken met degenen die zij nu nog niet kennen.

In de maand oktober zoals u in dit Bereik kunt lezen, zullen Leonie T en Willemijn voor het eerst als misdienaar optreden.

Westfriese bedevaart

Aandacht voor “De Westfriese bedevaart” naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Zondag 21 september wordt  voor de 106e keer deze bedevaart georganiseerd. Mensen van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op haar voorspraak te bidden tot God, te danken, om troost en rust te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemelmoeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te gaan, zeker in deze tijd.
Het programma is als volgt:

– 10.30 uur: Heilige Mis met Z.H. Exc. J.M. Punt als hoofd celebrant
– 12.30 uur: Uitstelling van het Heilig Sacrament voor stille aanbieding
– 13.10 uur: Rozenkransgebed
– 13.30uur: Lof met Sacramentprocessie, muzikaal ondersteund door de Koperblazers van West-Friesland en zang van de Schola Cantorum uit Bakkum/Castricum

Intenties voor de H. Eucharistieviering kunt u opgeven via het secretariaat  van de Bedevaartsplaats, tel. 072-5051288 of per email: info@olvternood.nl

 

Gerarduskalender 2015

Wij ontvingen een berichtje van Tiny Nanne dat de bekende Gerarduskalenders voor het nieuwe jaar 2015 binnen zijn. De kalender kost € 6,60 en u hebt elke dag iets te lezen. U kunt de kalender bestellen of ophalen bij Tiny in Warmenhuizen,  Pastoor Willemsestraat 26  Tel. 0226-427655 of per email:tiny.nanne-kuiper@kpnmail.nl

Bezorging Bereik

Binnenkort zal de familie Vink gaan verhuizen naar hun nieuwe woning aan de  Grote Sloot in St. Maartensbrug.  Atie Vink heeft ons gebeld dat zij daarom zal   stoppen met het rondbrengen van Bereik op enkele adressen in de Belkmerweg en Zeeweg. Wij danken Atie voor haar jarenlange bezorging van Bereik en wensen de familie Vink veel woongenot toe in St. Maartensbrug.
Uiteraard zijn we op zoek naar een nieuwe bezorg(st)er.  Wie belt ons?

 

 

Elise & René Koks

Parochiepraet juni 2014

Geboren(2 mei)
Wij ontvingen een geboortekaartje van Charlie van Ulft, zoon van Arthur en Mariëtte van Ulft-Duineveld, Antoniszstraat 5 St. Maartensbrug.  Charlie is op 2 mei geboren en is een broertje van Bo-Dean.  Van harte gefeliciteerd!

Communicantjes (18 mei)
Eindelijk was het zover de dag dat de kinderen hun Eerste Heilige Communie deden. Tim, de zusjes Mariska en Leonie, Willemijn, Floor, Leonie  en Rosanna  die voor het eerst deel mochten nemen aan de maaltijd van Jezus, aan de viering van de Eucharistie. Voor hen, hun ouders en alle andere betrokkenen een belangrijk feestelijk gebeuren.  Mieke en Wendy Borst hebben de kinderen de afgelopen maanden voorbereid op deze belangrijke dag.  Een dag die hopelijk als een mooie herinnering  mag voort blijven bestaan. De dag begon met het maken van foto’s door Opa Blokker van Leonie T. in de pastorietuin.  En wat hadden we stralend weer. Pastoor Hulsebosch vergezelde de gezinnen en het resultaat mag er zijn. Inmiddels zijn de foto’s via een disc verspreid.  Om half elf begon de Eucharistieviering. De kinderen kwamen vanuit de Pastoriezaal met de doopkaars in hun handen door de mooi versierde Poort de kerk binnen.  Het kinderkoor uit Tuitjenhorn o.l.v.Marianne Piket als dirigent en Mariska Groen als organist zongen de kinderen een welkom toe.  Koster Gerard pakte de doopkaarsen van de kinderen aan om deze vervolgens aan te steken bij het Heilig Hart.  Nadat de kinderen zich zelf voorstelden,  nodigde Marianne de zeven stralende uitziende Communicanten uit  om  tussen de kinderen plaats te nemen van het koor en met hen mee te zingen.  En dat deden ze. Ze zongen uit volle borst mee.  Pastoor Hulsebosch nodigde het hele gezin uit bij het uitreiken van de Eerste Heilige Communie. De Communicantjes knielden daarbij op het speciale rode kussentje. Het was een feestelijke viering. We hopen dat de kinderen een mooie levensweg tegemoet gaan en dat wij hun als parochiegemeenschap daarbij een steuntje in de rug kunnen zijn. Elders kunt u in dit Bereik lezen hoe de kinderen deze dag hebben beleefd. Een dank aan Mieke, Wendy, Pastoor en allen die deze dag voor de kinderen onvergetelijk hebben gemaakt!

Financiën (juni)
In de afgelopen periode zijn twee deurcollecten gehouden. Met Pinksteren de jaarlijkse collecte voor de Week van de Nederlandse missionaris met een opbrengst van € 120,80. Na de viering van 14 juni werd er een deurcollekte gehouden voor het jaarlijks misdienaarsuitje. Ook deze collecte werd goed bedacht met een opbrengst van € 150,70.  Er is een werkgroepje uit Burgerbrug en Warmenhuizen om samen het uitje voor onze misdienaars te organiseren. Binnenkort krijgen de misdienaars hiervan bericht.  De stand van de Aktie kerkbalans is medio juni een bedrag van € 10.400,– . Wij hebben dus nog niet helemaal het streefbedrag van € 12.000,– gehaald. Voor de parochianen die hun bijdrage nog willen voldoen dus nog even het IBAN nummer:  NL36 INGB 0004 3024 86 t.n.v. Parochie O.L.V. Geboorte  Gezinsbijdrage.

Priesterjubileum (10 juli)
Op 10 juli a.s. zal pater Piet Kramer zijn 65-jarige priesterjubileum  herdenken.   Een uniek jubileum dat we hierbij graag onder uw aandacht brengen.  Overeenkomstig de uitgangspunten van zijn orde, de Carmelieten,  zal pater Piet dit waarschijnlijk in kleine kring vieren.  In ons parochie-archief hebben wij een  krantenverslag aangetroffen over de pas gewijde pater Piet, die met als kloosternaam pater Nonius als Neomist werd ingehuldigd  in zijn woonplaats Burgerbrug. Opmerkelijk is de uitvoerige verslaglegging hiervan, helaas zonder een foto, ook te lezen als een mooi tijdsbeeld van het Rijke Roomsche Leven uit het midden van de vorige eeuw. Wij denken dat plaatsing van dit het woordelijk overgenomen verslag nog veel parochianen (op leeftijd) een plezier te doen.

Een Neomist in Zuid-Zijpe

Eerste plechtige H. Mis van Pater Nonius Kramer

(Van onze speciale verslaggever)

BURGERBRUG – De parochie van O.L.V. Geboorte te Burgerbrug (Zuid-Zijpe) heeft Zaterdag en Zondag op grootse wijze het feest gevierd van haar eerste priesterzoon, de Weleerw. Pater Nonius Kramer van de Orde der Carmelieten. Voor deze kleine parochie was dit een hoogtepunt in haar geschiedenis dat het sinds de oprichting ervan omstreeks 1680 nog niet is voorgekomen dat een neomist er zijn intocht deed.
Burgerbrug stond de laatste tijd geheel in het teken van het komende feest. Men had het werk van de versiering van de kerk gelegd in de kundige handen van de fa. Nuijens te Schagen-Alkmaar en het moet gezegd worden, dat wij zelden een kerk zo fris en smaakvol versierd hebben gezien. Ook de oprijlaan naar  “ ‘t oude Slot”, het ouderhuis van de neomist, zag er feestelijk uit. Alle katholieken en ook vele niet-katholieken in het dorp hadden de vlag uit.

De feestelijke intocht
Omstreeks 7 uur Zaterdagmiddag werd pater Kramer op de grens van de gemeente Zijpe en Schagen, tussen Schagerbrug en Schagen met een kort woord verwelkomd door de heer  J. Visser, voorzitter van het feestcomité, waarna alle aanwezigen het welkomstlied zongen. Daarna begon de tocht naar Burgerbrug langs de Groote Sloot. De feeststoet werd voorafgegaan door een heraut met vaandel, gevolgd door een groep ruiters uit het dorp en van de rijvereniging “Westfriesland”. Na dezen kwamen de auto’s met de familie van de neomist en de auto’s  van het kerk- en armbestuur en verschillende geestelijken. De neomist had zelf met zijn ouders en de pastoor van de parochie de Z.E. de pastoor W. van Leeuwen plaats genomen in een open landauer, bespannen met twee paarden. Een prachtige praalwagen van de KAB, gevolgd door een twintigtal meisjes op kleurig versierde fietsen, sloot de stoet op het land. Op het water werd de neomist begeleid door het versierde motorschip “Nooit Gedacht”  van de heer P. Glas, dat het R.K. fanfarecorps “ St. Hildegaris”, uit Tuitjenhorn vervoerde.

Plechtig Lof
Onder het luiden van de nieuwe klok bereikte de stoet de kerk. De kinderen van de St. Josephschool, waar Pater Kramer zelf indertijd leerling van was, zongen onder leiding van meester Geluk, de priester het welkomstlied toe en weinige minuten later betrad de jonge priester, voorafgegaan door bruidjes en misdienaars, de kerk waarin hij gedoopt is en waar hij als misdienaar aan het altaar diende, om zijn eerste plechtig Lof te celebreren. De kerk had voor deze gelegenheid wel twee- of driemaal zo groot mogen zijn maar een voortreffelijke organisatie zorgde ervoor dat er geen wanordelijk gedrang kwam. Pastoor van Leeuwen hield een korte begroetingstoespraak en de gelovigen zongen een welkomstlied. Pastoor Kramer werd bij het Lof geassisteerd door de oud-pastoor der parochie, de Z.E. Heer P. van Kampen als diaken, en door zijn medebroeder de W.E. Heer Mirks, O. Carm. , als sub-diaken. Het koor o.l.v. de heer L. Dapper zong de meerstemmige gezangen.

Eerste Plechtige H. Mis
Zondagmorgen 10 uur begon de plechtige Hoogmis, opgedragen door de jonge priester en geassisteerd der parochie de Z.Z.  E.E. Heren van Kampen als diaken en Molenaar als sub-diaken.  Pastoor van Leeuwen was presbyter-assitents en hield een feestpredicatie. De predikant had als tekst “Heac dies quam decit Dominus”. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Hij noemde het een gloriedag voor de pas gewijde priester, zijn ouders en familie en ook voor de Parochie nu hun kind en hun dorpsgenoot geplaatst is “op de kandelaar van het Priesterschap”. Hij ging vervolgens in op de deugden die van de Priester naar het voorbeeld van Christus geëist worden, zijnde: barmhartigheid, liefde en het prediken der waarheid. In zijn woord tot de familie herinnerde hij er aan hoe de overleden moeder en broer van de neomist in de hemel het feest meevieren. Hij spoorde de parochianen aan veel voor hun priester te bidden en vroeg de neomist ook zijn dorpsgenoten indachtig te zijn aan het altaar. Het koor zong het vierstemmige “Veni Creator” van Jos. Beltjens en de “Missa in honorem Angelorum” van Jan Nieland. Na de H. Mis werd de Priestercantate van L.A. Dobbelsteen ten gehore gebracht. Organist was de heer J. Verduin.

Moderne cadeaux
De regen stroomde nog steeds overvloedig uit de lucht toen zich reeds een rij mensen had opgesteld voor de serredeuren van de pastorie waarin de grote zaal de receptie werd gehouden. Hier werden eerst door Pastoor van Leeuwen de geschenken van de parochie met een geestig speechje overhandigd. Deze cadeaux waren weliswaar niet welke men aan een jonge priester geeft maar wel voorzien ze in de behoefte van een priester in deze twintigste eeuw. Ze bestonden namelijk uit een sterke fiets en een prachtige portable-schrijfmachine, geheel  berekend voor de tropen, waarheen Pater Kramer hoopt te mogen vertrekken. De voorzitter van het KAB, de heer D. van Hoorn overhandigde vervolgens nog het geschenk van de 7 godsdienstige, sociale en culturele verenigingen der parochie:  een glanzende leren actetas. Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door wethouder P.Ott. Ook Mevr.  Breebaart, de echtgenote van de burgemeester, die wegens ziekte verhinderd was, gaf van haar aanwezigheid blijk. Wethouder Ott bracht de neomist in een korte toespraak de gelukwensen van het gemeentebestuur over. De kinderen zongen weer een paar zeer fijne liedjes onder leiding van de heer Geluk.
Zichtbaar ontroerd door alle eer die hem te beurt was gevallen sprak de Neomist daarna voor het eerst zijn dorpsgenoten toe. Hij dankte allen voor de moeiten die ze zich getroost hadden, voor de grandiose intocht met de praalwagen die hij deze dagen nog eens goed wilde bekijken en de schuit met muzikanten die er zo mooi uitzag, voor de bruidjes, de versierde fietsen en de ruiters. Grote dankbaarheid zeide hij verschuldigd te zijn aan zijn goede ouders, aan de pastoors die hem in de studiejaren tot steun zijn geweest en aan heel de parochie op wier gebed hij kon rekenen. Zeer blij was hij met de prachtige cadeaux die hem zojuist waren aangeboden en voor de hartelijke woorden die wethouder Ott tot hem gesproken had. Velen van in en buiten de parochie kwamen vervolgens de Z. Eerw. de hand drukken en behalve de parochiegeschenken ook de paramenten en boeken bewonderen die hij van familie en kennissen had gekregen.

Het besluit van de dag
Zondagavond celebreerde de Neomist nogmaals een plechtig Lof waarbij hij geassisteerd werd door de Z.E. Heer J.P. van Houten, oud-pastoor van de parochie als diaken en de Heer W.E. Mirks O. Carm., als sub-diaken. Onder dit lof werd door alle aanwezigen het Te Deum gezongen.

Tot zover het Noordhollands Dagblad van dinsdag 2 augustus 1949.

Pastoor van Leeuwen schreef in het Registrum memoribale o.a.: “Er was opgehaald in de week en maandbijdragen de geweldige somma van f 1.422,80, een prachtig resultaat. Op 1 en 2 augustus was er een buitenkerkelijke viering in de zaal van J. Visser, een culturele avond, waar het priesterschap werd bezongen in zang, declamatie en tooneel. Het kerkkoor trad op met de feest-cantate, er werd gedeclameerd en door de parochianen werd opgevoerd het schoone mysterie-spel  “Het gastmaal der kinderen” van Henri Gheon. Het was een groot waagstuk om dit te doen, maar de opvoering was keurig met de medewerking van de school. Deze avonden maakten op allen een diepe indruk en de neomist, de Carmeliet P. Kramer, was zeer voldaan over deze geweldige feestviering”.
Wij feliciteren Pater Piet Kramer alvast van harte met zijn a.s. 65-jarig priesterjubileum en wij hopen dat hij nog lang in goede gezondheid van zijn welverdiende  emeritaat mag genieten.

Elise & René Koks

Parochiepraet Mei2014

Tiny Nanne (26 maart)
Enthousiast overhandigt Tiny ons een doos. Een bekende doos van de warme bakker. Ze kwam haar belofte na, want ze had de vorige keer gezegd dat ze vanwege haar komende verjaardag zou trakteren op gebak bij het rapen en nieten van Bereik. Na gedane arbeid zaten we met Ria en Sity aan een “aangekleed”  kopje koffie  en zongen wij Tiny met volle borst toe: “Lang zal ze leve”. Immers als je zeventig jaar wordt en je al jarenlang voor het Bereik inzet dan heb je dat dubbel en dwars verdient. Tiny liet het zich welgevallen……

Palmpasenviering (12 april)
Een jarenlange traditie die zich in Burgerbrug ook dit jaar weer voltrok. Lang niet in elke kerk zie je zo enthousiast kinderen met hun zelfgemaakte Palmpasenstok in een processie lopen. Maar liefst  24 kinderen liepen achter Pastoor, acoliet en misdienaar vanuit de parochiezaal aan om vervolgens drie rondjes door de kerk te lopen. Het St. Caecilia koor zong op een  nostalgische melodie ( o ze wie ze woze) : “Open nu je hand, dan kun je leven en geven,  open nu je hand, dan wordt de wereld een feest”.  En zo is het.  Pastoor Hulsebosch heeft samen met de kinderen  een Palmpasenstok versierd. Pastoor vertelde wat er allemaal aan de Palmpasenstok hangt. Ook de symboliek achter hetgeen wat aan de Palmpasenstok wordt gehangen legde hij uit. Zoals  het kruis,  haantje, palmtakje,  eitjes,  sinaasappel,  krentjes,  pinda’s  en ontbijtkoek. Met behulp van twee moeders die de Palmpasenstok omhoog hielden,  dat was wel nodig,   hebben de kinderen het kruis versierd. De kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie doen hadden een prominente rol in deze viering. Zo hebben zij het verhaal, de voorbeden en de gebedjes gelezen terwijl Pastoor de microfoon vasthield. Dat was een goede samenwerking. Na afloop van de viering heeft Pastoor gevraagd waar de kinderen hun Palmpasenstok naar toe brengen.  De grote die we samen in de kerk hebben gemaakt gaat naar Mirjam Kramer, die in het Thomashuis in Warmenhuizen woont.  Verder gingen de zelfgemaakte palmpasenstokken naar een zieke tante, een juf die al vier weken ziek is, een opa die niet meer lopen kan…. Voor elke stok was er een goede  bestemming.De volgende dag om 11 uur gaan Marion,  Elise,  Leonie, Mariska, Leonie T  en Femke de Palmpasenstok naar Mirjam Kramer in Warmenhuizen brengen.  Mirjam was namelijk gisteravond verhinderd om in de kerk te zijn. Zij had een muziekuitvoering in Schagen.  Mirjam reageerde blij verrast toen ze hoorde dat er visite voor haar was. Ze kwam net onder de douche vandaan.  Ze  had gister een mooie avond gehad. “Ik speelde op de tamboerijn”.  De kinderen overhandigden Mirjam de stok en vertelden daarbij wat er zoal aan hangt. Dat wisten ze goed:  de paaseitjes, omdat Jezus eerst dood ging en toen weer leefde. Het palmtakje:  daar werd Jezus mee binnengehaald, iedereen stond er mee te zwaaien. En het broodhaantje staat voor Petrus. De haan had drie gekraaid.  Een van de begeleiders vroeg Mirjam of de stok in de huiskamer of op haar eigen kamer moest komen te staan. “Op mijn eigen kamer”, zei Mirjam heel beslist. Ook andere bewoners reageerden enthousiast. We brengen de stok naar Mirjam’s kamer. Wij bewonderen de gezellig, vrolijk ingerichte kamer van Mirjam. Leonie wijst een mooi plekje voor de Palmpasenstok aan. We worden uitgenodigd om in de huiskamer een kopje thee te drinken. Een eigen gebakken versierd paaskoekje wordt door een bewoonster uitgedeeld.  Heerlijk, vooral Mariska geniet ervan.  Ook geven Leonie en Mariska, twee zusjes van elkaar, een demonstratie streetdance weg. Zo zonder muziek….. Nadat de koek, thee en limonade op is stappen wij op en gaan we weer naar huis.

Viering laatste avondmaal 1e communicanten (17 april)
Op Witte Donderdag  zijn de kinderen die hun eerste heilige communie doen uitgenodigd deel te nemen, samen met de kinderen van Tuitjenhorn en Warmenhuizen, aan het Laatste Avondmaal.
Mariosé,  die het communieproject in Tuitjenhorn  begeleidt,  had ons daarvoor uitgenodigd.   Na een woord van welkom en het zingen van het welkomstlied:  “ Jezus roept alle kleine kinderen “ werd via een beamer door meester Arie,  die verteller was,  het verhaal van Witte Donderdag uitgelegd  en hoe Jezus zijn laatste dagen doorbracht naar het verhaal van Goede Vrijdag.
Mariosé, die Jezus uitbeeldde, nodigde de kinderen uit om de tafel te dekken. Allereerst werd een tafelkleed neergelegd. Matzes, druivensap, kaarsen, bloemen en druiven sierden weldra de tafel.  De kinderen luisterden aandachtig en waren onder de indruk. Alvorens aan het laatste avondmaal te beginnen, hebben de kinderen hun handen gewassen. Vroeger wasten ze de voeten vertelde Mariosé maar dat doen wij nu niet. Na het breken van het brood deelden de kinderen ook in de kerk de vaders, moeders, zusjes, broertjes opa’s en oma’s  die meegekomen waren een stukje matzes uit.  Zo deed iedereen mee aan het Laatste Avondmaal.  Samen bidden we het Onze Vader. En dan het slotlied “Samen onderweg, alleluia “ zong een ieder uit volle borst mee.  Een leerzaam gebeuren dat bij de kinderen in herinnering zal blijven.

“Wij kunnen het”,  thema van de Vastenactie  St. Jozefschool 2014.
De Vastenactie werd afgesloten met een viering op school. Een woord van welkom door juf Laura. Juf Marjon was de verteller. Tijdens het zingen van het openingslied: “ Moet je horen”,  stonden de kinderen van groep 1 en 2 op het podium. Pastoor Hulsebosch deed een gebedje. Een filmpje werd vertoond hoe de kinderen in Sierra Leone leven. Want voor deze kinderen heeft de Jozefschool een aktie gehouden. En wederom hebben zij bewezen dat zij dit heel goed kunnen.  Door het opknappen van allerlei karweitjes bij vader en moeder thuis maar ook bij de opa’s en oma’s hebben de kinderen maar liefst €  333,25 bij elkaar gespaard.  Maar ook hebben de kinderen na afloop van de  Kindernevendienst op 5 april middels een “koffieshop”  koffie en thee verkocht aan de kerkgangers in de parochiezaal. De opbrengst hiervan was € 108,90. Ook is er daarvoor nog een deurcollecte gehouden. Alles te samen heeft de Vastenactie € 532,15 opgebracht!!  Hartelijk dank hiervoor. De kinderen in Sierra Leone zijn hier vast heel blij mee.

Elise & René Koks