Parochie Praet dec. 2016/ jan. 2017

Parochie Praet

Overlijden Lijda Komen (11 dec)
Elders in Bereik kunt u een dankbetuiging van Marinus en Elly Komen lezen dat zij hebben geschreven over hun dochter Lijda die toch nog onverwacht op 11 december jl. is overleden.

Overlijden Afra Roemer-Schipper (13 dec)
Wie kende haar niet mevrouw Roemer- Schipper. Een vertrouwd gezicht op een vertrouwde plaats voor in de kerk. Het laatste jaar ruilde zij deze plaats in op de stoel bij het Heilig Hartbeeld. Al gauw raakte ze er aan gewend en kon zo het kerkbezoek volhouden. In november ging haar gezondheid erg achteruit. Pastoor Hulsebosch heeft haar op 11 december het Sacrament van de zieken gegeven. Het gaf haar rust dat haar zo gegund was na een arbeidzaam leven. Op dinsdag 13 december is zij rustig ingeslapen en teruggekeerd naar haar Schepper. Zij lag thuis opgebaard. Vrijdagavond tijdens de avondwake heeft het koor The Young Voices prachtige liederen voor haar gezongen. Haar kleindochter zong het Halleluja van Leonard Cohen en zoon Piet zong voor zijn moeder het haar zo geliefde lied “ De Heer”. Zaterdag was de gezongen uitvaartdienst met het St. Caeciliakoor. Kleinzoon Pieter, die tijdens deze dienst acoliet was, blies een ontroerende solo op zijn altblokfluit voor zijn oma. Afra Roemer is begraven bij haar man Nic en zoon Co.


Kerstmis 2016
Op 14 december was er een geweldige opkomst om het koper te poetsen. De dames en één heer poetsten de gaten in de lappen. Het resultaat mocht er zijn. Rond een uur of twaalf stond alles gepoetst en wel keurig op zijn plek in de kerk. Op 19 december werd door de vrijwilligers de kerstal geplaatst en de kerstboom op zijn vertrouwde plek neergezet. Ook werd de ster in de toren gehesen.

Donderdag bracht de St. Josephschool als vanouds het door de kinderen gespeelde aloude kerstverhaal met mooie en uit het hoofd gezongen liederen. Het kerstgevoel was bij velen binnengekomen.

De Herdertjesviering in Warmenhuizen werd opgeluisterd door het kinderkoor de Witte Duifjes. Dit koor samengesteld door kinderen uit Warmenhuizen en Burgerbrug. Vlak voor kerst was gehoor gegeven aan een oproep geplaatst door Andries Dekker voorzitter van Warmenhuizen aan het conservatorium. Dirigent Lianne Kenter en haar nichtje Mieke die de piano bespeelde, hebben in drie repetities het kerstrepertoire met de kinderen ingestudeerd. Een aantal kinderen heeft zelfs solo gezongen. Pastoor Hulsebosch was zeer tevreden en genoot zichtbaar van de kinderstemmen tijdens deze viering.

De kerstnachtviering in Burgerbrug verliep sfeervol. The Young Voices en het St. Caeciliakoor wisselden af en zongen een aantal liederen samen. Annie Dapper zorgde voor prachtige klanken die als het ware door de kerk zweefden, om door op haar panfluit het Stille Nacht te spelen. Beide koren werden kerstavond versterkt door een paar gastzangers. Na afloop van de viering werd het traditionele glaasje glühwein of warme chocomel geschonken.

kerst2016IMG-20161225-WA0002
Eerste kerstdag stond het kindje wiegen op het programma. De kerk werd omgetoverd tot een kerststal. Enkele dieren zoals loopganzen, konijnen en zelfs een pony hielden buiten de wacht. Klokslag half drie begon de viering. Moeder Maria (Leonie) met het kleine kindje Jezus (Rosalie) kwam vanuit de zaal de kerk binnen. Het kindje Jezus lag teder en naar volle tevredenheid in de armen van Maria. Met grote ogen keek het kindje in de rondte en genoot zichtbaar. Jozef (Karel) liep volgzaam aan de zijde van Maria. Achter Jozef en Maria kwam een enorme stoet aan met engelen, herders en niet te vergeten de drie koningen. Het kinderkoor zong uit volle borst het openingslied “Wij komen tezamen”.  Zij werden begeleid door de dames Kenter.  Enkele kinderen hebben zelfs een solo op hun instrument gegeven.  Neele met vriendin en medecursist  Marylene  speelden twee kerstliedjes op hun blokfluit. Zij zijn eerstejaars dat beloofd wat voor de toekomst.  Guus Dekker die samen met zijn broer Roel in het kinderkoor zong had  aangegeven om op zijn schuiftrombone te spelen en had hiervoor liederen ingestudeerd.  Hij speelde  samen met Neele en Marylene “Er is een Kindeke geboren”.  Het gelegenheidstrio  moest even op gang komen, want ze hadden niet vooraf geoefend, maar we hoorden  de prachtige  klanken van de blauwe schuiftrombone. Volgend jaar gaat Guus solo. We zijn benieuwd en kijken er naar uit.  Yvonne Bosman, oma van Rosalie, las het vertederende  gedichtje “Welkom Vredeskindje” voor. Na afloop van de viering gaf Pastoor Hulsebosch ons allen de zegen en bad samen met alle aanwezigen het Onze Vader en Wees Gegroet. Al met al was het traditionele Kindje Wiegen wederom een geweldig gebeuren met een pluim aan Ilona Konijn die zorgde voor rust en evenwicht in zo’n specifieke viering als dit.
Met een warm gevoel blikken we terug op Kerstmis 2016. Alle diensten waren goed bezocht. Alle vrijwilligers die mee geholpen hebben dit mogelijk te maken danken wij hier hartelijk voor.

Kerststukjes PCI
De dames van de Parochiële Caritas hebben een vijftiental kerststukjes bezorgd in de week voor Kerstmis.  Dankbaar en soms ontroerende momenten  om juist in deze periode iets te kunnen betekenen voor de medemens, die een lichtpuntje kunnen gebruiken!


Maatschappelijk stage
Voor de kerstvakantie begon meldden twee maatschappelijke stagiaires zich bij de pastorie aan.  Nick Klaver en Nick de Wind. Zij zijn derde jaars en verplicht 30 uren te werken. De eerste week van de vakantie kwam Nick Klaver en heeft geholpen om diverse kerstspullen van de kerk weer naar zolder te brengen. In de tuin heeft hij vrachten bladeren  weggekruid.  Schoonmaken kan hij als de beste. In de vergaderkamer haalde hij handig de vitrages voor de ramen weg. Ramen werden vakkundig gelapt.  Zolder spinrag vrij gemaakt en er werd stof gezogen.  Tussendoor gezellig pratend over politiek, computerspellen maar ook techniek vlogen de uurtjes voorbij.  In de tweede week kwam ook Nick de Wind. Er is een boerenkar met restanten hout en afval uit de tuin door de heren volgeladen die later is afgevoerd door Piet Roemer naar Leo Borst. Bedankt Leo, voor de verwerking van het takkenafval.  De tuin is er verschrikkelijk van opgeknapt en als straks het voorjaar aanbreekt kan het frisse groen zijn weg weer vinden…..Bedankt jongens! In het voorjaar komen zij terug om de nog resterende uren in te vullen met andere werkzaamheden.

Misdienaars/acolieten uitje (6 jan)
Op 6 januari werden alle misdienaars 16 in getal en 2 acolieten om 12.00 uur verwacht op de pastorie. Na een korte uitleg en wat instructies voor het bezoek aan de Hindoetempel in Den Helder, vertrekken we.  De jeugd splitste zich snel op en stapte bij de chauffeurs Anki Roemer, Petra Volkers, Gerda Hoogendijk en mij (Elise) in de auto. Precies op tijd arriveerden wij in Den Helder en kiekte Anki een groepsfoto met op de achtergrond de prachtig gekleurde Tempel.

tempelDSC_0934

Het Hindoeïsme is een bekend geloof en komt uit India.  Het Hindoeïsme kent verschillende Goden  De Tempel is voorzien van vele afbeeldingen van Goden. De Ganesha, waar de Tempel naar is vernoemd herkennen we aan de God met Olifantenhoofd. Deze God wordt aanbeden en neemt hindernissen weg, is beschermheilige bij reizen en hindoes bidden tot Ganesha als ze iets nieuws beginnen bijvoorbeeld bij een verhuizing. Ook kennen zij veel oude geschriften die duizenden jaren oud zijn.  Het begrip eerbied is erg belangrijk, zij eten geen vlees en zeker geen koeien want die zijn heilig in het Hindoeïsme. Als je in India op bezoek bent en er staat een koe op de weg dien je net zo lang te wachten dat de koe weg gaat. Als er een baby wordt geboren fluistert de pandit (priester) een welkomstwoord in het oor van de baby. Daarna spreekt de vader de ohm-klank (oerklank) uit en wenst de nieuwe hindoe toe: “Je bent geboren onder de mensen, probeer nu als mens te leven. Na 11 dagen krijgt de baby een naam. Hindoes bidden in de tempel en thuis bij het huisaltaar. Nog een aantal beroemde goden zijn Shiva(verwoester), Brahman (schepper) en Vishnu (beschermer). We werden verwelkomd en er werd ons een plek aangewezen waar wij in de Tempel plaats konden nemen. Alvorens wij de Tempel binnentraden, werd verzocht de schoenen uit te doen. Dit omdat reinheid belangrijk is. Maar ook omdat een schoen gemaakt kan zijn van leer. Omdat er een dienst bezig was konden we alles op ons gemak bekijken. Aan de geur moesten we even wennen. Zoveel wierook zijn wij niet gewend. In de tempel aanschouwden we kleine tempels. De pandit bad en klingelde constant met een belletje. De “kerkgangers” liepen achter de pandiet aan en bij elke tempel werd gebeden en werden  rituelen uitgevoerd, zoals het ontsteken van vlammetjes, het strooien van bloemetjes en het openen van gordijntjes. Het aanbrengen van de Hindoestip op het voorhoofd gebeurde na de dienst. Na ongeveer een half uur kwam een mevrouw naar ons toe. De dienst was afgelopen en zij nodigde ons uit om vrij rond te lopen en na afloop vragen te stellen. Maar er kwamen direct vingers in de lucht  van:  We hebben al een vraag. Zij besloot meteen met ons mee te lopen.  Rustig en zeer geduldig beantwoordde zij alle vragen. Leonie T. had een vraag over de kokosnoot daar had ze al eens iets over gehoord. De kokosnoot staat symbool voor reinheid. Zij legde uit als ik naar jou kijk denk ik o, wat ben jij mooi, maar het gaat om de binnenkant zij wees op haar hart. De kokosnoot is hard aan de buitenkant hij moet met geweld open worden gemaakt, maar is van de binnenkant heel mooi wit en zit vol zoete kokosmelk. Willemijn was benieuwd waarom de pandiet geen T-shirt draagt. Neen,  de pandiet heeft een bloot bovenlijf omdat eenmaal de gewoonte is. Het belletje wat constant klingelt dat gebeurt omdat de pandiet, maar ook andere aanwezigen niet kunnen horen wat de mensen eventueel opbiechten. Ook was het opgevallen dat de mannen een moment languit op de grond gaan liggen. Dat wordt gedaan omdat zij berouw hebben en om vergeving vragen. Vrouwen mogen dit niet. Zij mogen alleen knielen en voorover buigen. Jos was een bijzondere tempel opgevallen met afbeeldingen die allen naar een andere kant kijken. Dat had met de planeten te maken. Na ongeveer drie kwartier vragen beantwoorden werd het tijd om af te ronden. Lianne en Lena overhandigden een enveloppe met inhoud en een bedankkaart met alle namen erop. Mevrouw opende de enveloppe en zei verrast en blij te zijn. Ze vond het mooi om te vertellen over haar geloof en wenste ons nog een fijne dag.
Na het bezoek aan de Tempel gingen we uitwaaien in de donkere duinen. Sofie kon ons de weg in het park wijzen omdat zij hier met haar opa en oma naar toe gaat. We beklommen de uitkijktoren en eenmaal boven zoals afgesproken werd een versnapering gebruikt. Gerda had een prachtige en overheerlijke  speciaal voor deze dag een drie Koningentaart gebakken. Voorzichtig eten was het motto er zijn drie bonen in de taart verstopt. Wie een boon heeft is de rest van deze dag Koning. Lena was de eerste die een boon aantrof. Leonie en Karel volgden snel met de tweede en derde boon. Maar ook Sanne liet een boon zien. Bij goed kijken bleek dat het een halve boon was. Bij inspectie zagen we dat haar zus Leonie de andere helft had. Geen probleem Sanne werd deze dag reservekoning. Omdat het zo ijzig koud in de toren was gingen we naar het bezoekerscentrum en konden we daar de Koningen van hun kroon voorzien. Toen werd het hoogtijd om terug te gaan naar Burgerbrug. Daar wachtte op de Roemerij van Piet en Anki ons heerlijke warme chocolademelk en mochten de kinderen zelf een slagroomsoes vullen. Een spellenparcours was uitgezet. De drie Koningen en de reservekoning mochten middels lootjes groepjes samenstellen. De vier oudsten Jos, Anouk, Nico en Pieter werden gekozen tot groepsleiders. Al gauw gingen de groepjes verdeeld langs alle spellen om zoveel mogelijk punten te scoren.  Bij drie spellen sjoelen, het omgooien van minions (poppetjes) en darten ging het om de punten. Immers er kon een prijs verdiend worden. Petra coördineerde tussen de spellen waar nodig was en zorgde voor chips en drinken. Gerda zorgde ervoor dat iedereen een verfhanddruk maakte op een doek.  Inmiddels waren slager Rob Hoogendijk en zijn zoon Kees gearriveerd. En René had inmiddels de barbecue aangestoken. Onder de veranda hebben zij overheerlijke hamburgers en kippenkluifjes  gebarbecued. De speelzaal werd omgetoverd tot eetzaal . Om zes uur zat iedereen aan de lange gedekte tafel. Iedereen kon zijn of haar hamburger voorzien van overheerlijke saus die slager Rob mee had.  De kippenkluifjes vonden gretig aftrek en werden zorgvuldig afgekloven.   Maar ook het stokbrood met salade of kruidenboter werd gretig in gehapt. En niet te vergeten de tomaatjes en komkommer. Inmiddels had Anki de puntentelling klaar. Nadat de tafels schoongeveegd waren kon de prijsuitreiking beginnen. Anouk had de meeste punten. Zo mocht zij als eerste wat uitkiezen van de prijzentafel. Dat was  moeilijk er lag zoveel een sneeuwpop, zaklamp, boek, spelletjes,  kleurplaten, een deken, sokken, pyjama, knuffel,  kerstman, klittendart , fleecedeken, zeep, een haakwerkje een boek………  Uiteindelijk hebben alle kinderen naar tevredenheid iets uit kunnen kiezen. Zeven uur het werd hoog tijd om iedereen naar huis te brengen.  Als laatste hebben de “Vier Koningen”  Piet en Anki Roemer bedankt omdat wij met zijn allen gebruik hebben mogen maken van hun prachtige zolder. Het schilderij met de handafdrukken in verschillende kleuren plakkaatverf van alle misdienaars en acolieten zal inmiddels vast een mooi plekje op de zolder hebben gekregen.
Zaterdag 7 januari nodigde Pastoor Hulsebosch na de kerkdienst misdienaar  Karel uit om naar voren te komen. Pastoor vroeg hem naar het misdienaarsuitje. Karel vertelde over het bezoek aan de Tempel. De spelletjes bij Piet en Anki Roemer. Over de drie koningenkoek. En dat hij die dag tot één van de Koningen was uitgeroepen. Na afloop van de viering is er collecte gehouden voor het misdienaarsuitje. Er is totaal € 153,40  opgehaald. Dank aan alle gulle gevers.

Elise & René Koks

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.