Parochie Praet maart 2016

Overlijden Jack Burger (30 jan)

Op 30 januari overleed Jack Burger uit St. Maartensbrug  onverwacht op 70-jarige leeftijd. Zijn uitvaartdienst was op 5 februari, waarbij pastoor Jan van der Stok voorging en zangeres Joke van Geebergen met gitarist Robbert Smit op passende en ingetogen wijze deze dienst muzikaal ondersteunden.

 

Voorstellen 1e Communicantjes  (6 feb)
Vanuit de pastoriezaal liepen de kinderen die zondag 17 april hun Eerste Heilige Communie doen trots en ietwat verlegen een rondje door de kerk samen met Pastoor en de misdienaars.  Onder leiding van Ilona Duineveld die het Communieproject doet, stelden de kinderen zich aan de kerkgemeenschap voor.  Inmiddels heeft u de prachtige portretfoto’s die in de kerk hangen  van Jinte van Straten,  Zuzanna Kamecka, Bram Duineveld, Neele van Schaik, Marciano Ridder, Jan van Schaik, Sanne van Schie, Sylvana Martelli en Amy Klaver kunnen bewonderen. Op 18 februari hebben de kinderen een speurtocht door de kerk gedaan. Een vast onderdeel van de communievoorbereiding wat al een aantal jaren wordt gedaan. De kinderen krijgen een blad papier met pen waar maar liefst dertien vragen op staan, die zij moeten beantwoorden. Een paar vragen met de antwoorden die de kinderen hebben gegeven zal ik beschrijven. Sommige vragen zijn best moeilijk, maar na afloop wordt de speurtocht uitgelegd.  Een genummerd briefje op het  “betreffende” object in de kerk correspondeert met hun vragenlijst.  Bij nummer één wordt de vraag gesteld wat is dit voor ding en wat doen de mensen hier. Het object betreft de wijwaterbak bij binnenkomst in de kerk. Allemaal waren ze het er over eens dat er water in zit. Wat er vervolgens mee gedaan wordt, liepen de antwoorden uiteen van handen wassen tot doopwater maar ook een kruisje maken. Vraag vier luidt: Wat laat dit  beeld (Heilig Hartbeeld) zien, daar waren de meesten het over eens “het hart” en enkele kinderen vullen aan dat hij kijkt omhoog, hij wijst naar zijn hart en een kind vindt  “zijn hoed” bijzonder.  De vraag: waar kun je aan zien dat de Heilige Jozef timmerman was? Bij goed kijken zag bijna iedereen dat hij een zaag bij zich heeft. Ook werd opgemerkt dat Jozef er zwak uitziet. De vragen over het aantal kerkbanken en de kruiswegstaties werden goed beantwoord. Dat de kruiswegstatie over de dood van Jezus gaat daar waren ze het met elkaar over eens.  De vraag: hoe heet deze tafel,  (bedoeld werd het altaar) werd bijna unaniem beantwoord met de Pastoorstafel. En de vraag hoe heet dit kastje en wat wordt er in bewaard?  Het tabernakel,  dat was wel een erg moeilijke vraag maar dat de Hosties daarin bewaard worden dat weten ze,  zelfs was er één die het omschreef dat daar de spullen van pastoor in liggen.  Bij de vraag wie is dit beeld en waarvoor is het deurtje met een gleufje?  De Heilige Antonius werd hier bedoeld. Volgens enkele is deze voor de Vastenactie bestemd.  Er werd uitgelegd dat je Antonius kunt aanbidden als je iets kwijt bent. Vervolgens doe je er een muntje in. Bij het openen van het deurtje hebben de kinderen gezien dat er “gebruik” van gemaakt wordt. O, ik ben mijn iPod kwijt werd er spontaan geroepen. De laatste vraag betreft de gedachteniskruisjes.  Dat wisten de kinderen allemaal. Ja, dan ben je dood gegaan.’

Jinte van Straten en Neele van Schaik hebben een verslag gemaakt van de Kapelmiddag in Heiloo, dat u kunt lezen in dit Bereik.

Officiële opening St. Josephschool  (8 feb)
Maandag 8 februari was het dan zover… de officiële opening van de nieuwe St. Josephschool . Uit de officiële toespraken is gebleken dat het toch wel bijzonder is dat deze school op deze mooie plek nog is gebouwd.  Alle betrokken instanties, zoals gemeente, schoolbestuur en dorpsraad hebben actief samengewerkt om een school passend bij de schaal van de kinderen in Burgerbrug van de grond te krijgen. Het ging allemaal niet altijd even gemakkelijk, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Het architectenbureau heeft een geslaagd ontwerp gemaakt en zich duidelijk ingeleefd in het wel en wee van het moderne onderwijs (brede school) . Samen met de aannemer is een prachtig schoolgebouw gerealiseerd, waarop het dorp Burgerbrug trots op kan zijn. Erg mooi is ook dat het tegeltableau van de oude St. Josephschool is overgeplaatst op een passend plekje in de nieuwe school, zodat een binding met het verleden in stand blijft. Pastoor Hulsebosch heeft met assistentie van 4 misdienaars het nieuwe schoolgebouw ingezegend en een ieder heeft de mooie foto hiervan in de krant kunnen bewonderen.


Feestmiddag dirigent Piet van Dam (11 feb)
Op donderdagmiddag 11 februari werd de aangekondigde gezellige middag georganiseerd ter gelegenheid van zijn 25-jarig dirigentschap bij het St. Caeciliakoor. U kunt hiervan in dit Bereik een verslag lezen dat gemaakt is door Wiet Dapper.


Vastenactie (19feb)
Omdat het Vastenactie is kwam buurmeisje Leonie van Schie vragen of ze iets kon doen voor haar spaarpotje. 19 Februari heeft ze mij geholpen om in de kerk een hoekje in te richten  van woestijn naar paastuin.  Dit hoekje heeft u kunnen zien bij het doopvont.  Al pratend en wat uitleg gevend over de te gebruiken materialen  gingen we samen aan het werk.  Een rek met paars kleed omhangen, wat stenen, een cactus, een kannetje doopwater, bovenop een bloemetje, het kruis waar Jezus aan hangt, een kaars, droge prikkende takken.  Handig strooide Leonie wat “woestijnzand” tussen alle voorwerpen door. De kroon op haar werk is wel het schikken van de stenen wat op het graf van Jezus lijkt….


Kinderkoor (22feb)
Zoals u weet oefent het kinderkoor al een aantal weken aan het repertoire dat zij zullen zingen als de kinderen hun Eerste Heilige Communie doen. Het koor zal tijdens de viering in Warmenhuizen zingen op 10 april en in Burgerbrug op 17 april. Francisca Snip die de kinderen begeleidt en dirigeert is zeer tevreden. Omdat het kinderkoor nog geen officiële naam heeft vraagt Francisca  tijdens de pauze  of de kinderen voor de volgende keer een naam willen bedenken voor het koor. Enthousiast reageerden zij en meteen werden er al een aantal namen genoemd. De week erna heeft Francisca alle namen opgeschreven die bedacht waren: merels, sneeuwklokjes, nachtegaaltjes, kraaien, witte duifjes, kk bw’s winterkoninkjes, djmec’s, wilde kippenclub, bengeltjes, beren. Daarna bleken er vier stemronden nodig te zijn en bleef er uiteindelijk één naam over die is gekozen. Het zijn “De Witte Duifjes”geworden.  Na de pauze wordt er een vrede voor jou gezongen zelfs tweestemmig…….hoe toepasselijk kan iets zijn….

 

Havik (4 mrt)

Vrijdagmorgen, een grijze, mistroostige dag met natte sneeuw en regen…
We kijken in de achtertuin en zien een grote grijze vogel op de pergola achter in de tuin. We denken even aan een houtduif, maar deze vogel is groter en heeft een andere houding. In de serre staat de vogelkijker op een statief paraat en die komt nu goed van pas. We richten de kijker op de vogel en groot is onze verbazing dat we een (vrouwtjes) havik ontwaren, die in de klassieke houding staat op één poot en de ander verstopt onder haar verendek. Zij heeft de pastorietuin uitgekozen om te schuilen voor de natte sneeuw en regen. Constant houdt zij de omgeving in de gaten, maar stoort zich gelukkig niet aan onze bewegingen in de pastorie, zodat wij ongestoord haar kunnen bekijken. Wat een prachtig gezicht van een zeldzame vogel in deze contreien …
Ze blijft twee uur zitten en we proberen (heel voorzichtig) om van nabij een foto te maken. Dat mislukt helaas want plotseling vliegt de havik laag over de grond via de bosschages weg.
Al met al een bijzondere ervaring in de pastorietuin…..

 

Hek kerkhof (18 mrt)

Vorig jaar is het hek van het kerkhof met twee hekdelen uitgebreid, zodat over  de hele breedte van het kerkhof een hekwerk is. Op advies van de leverancier is nog een jaartje gewacht om dit nieuwe gedeelte te schilderen. Afgelopen parochievergadering is besloten om het hele hek aan te pakken en opnieuw te schilderen.  Spontaan heeft een parochiaan aangeboden om het hek op zijn kosten te laten zandstralen en daarna te schilderen.

Inmiddels kunt u het eindresultaat zien: het hek teruggeplaatst en voorzien van een nieuwe verflaag. Met deze werkzaamheden is de renovatie van ons kerkhof, waarmee we vanaf eind 2012 zijn begonnen, afgerond.

 

Elise & René Koks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.