Viering 1e H. Communie zondag 26 juni 2022

Zondagmorgen 26 juni. Als ik Warmenhuizen binnenrijd op de fiets beieren de kerkklokken van de HH. Ursula en Gezellinnen er lustig op los. Het lijkt wel of ze vrolijker klinken als anders. Zal dat het mooie weer zijn of is er iets anders aan de hand? Jazeker, het is feest! Vandaag doen 9 kinderen van de parochies Warmenhuizen en Burgerbrug hun Eerste Heilige Communie. Exact om 10.00 uur stappen Charlie, Dean, Jelle, Job, Luca, Mats, Mees, Sarah en Youri de kerk binnen. De misdienaars lopen voorop en Pastoor Hulsebosch sluit de rij. Met ferme pas en op de maat van muzikale klanken uit de piano bespeeld door Maaike lopen zij een ronde door de feestelijk versierde kerk en stappen door de “Poort”, die achter in de kerk staat. De “Poort” is de naam van het projectboek waaruit de kinderen hebben geleerd wat de Eerste Heilige Communie inhoudt. Want wie door de Poort gaat is niet alleen maar treedt binnen in een gemeenschap van mensen die zich –op vele verschillende manieren- thuis voelen in het land van God waar niemand wordt uitgesloten. Als zij bij het altaar aankomen, pronken negen prachtige doopkaarsen van de Communicanten, die koster Ruud heeft klaargezet. Tijdens de viering worden de kaarsen aangestoken wanneer de Communicanten de woorden van Geloof en hun intenties uitspreken. Het openingslied “Ga je mee zeg niet nee, zet je voetstappen in die van mij hup, kom op sluit je aan in de rij” wordt ingezet. Op het juiste moment en op aanwijzing van dirigent Henny zetten de kinderen enthousiast in. Pastoor heet iedereen van harte welkom in een bijna bomvolle kerk. Met het kruisteken opent hij de viering. Enthousiaste familie waaronder neven, nichten broers en zusjes supporten af en toe “hun” communicant vanuit de kerkbanken. Kleine Koen zwaait naar zijn grote broer Mats die hij achter de ambo ziet staan. Wat een mooi moment als de kinderen hun eerste H. Communie ontvangen!
Na afloop van de viering wenst Pastoor Hulsebosch allen nog een fijne dag toe en spreekt zijn dank uit naar iedereen die aan deze viering heeft meegewerkt . U bent van harte uitgenodigd voor een volgende viering. We kijken terug op een geslaagde feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie!
Tot slot: In uw agenda kunt u de data van de komende Kindernevendiensten in Burgerbrug o.l.v. Maud en Thea noteren: 17 sept, 8 okt, 19 nov en 17 dec.

Elise Koks

Voorbereiding eerste communicanten

Dit jaar bereiden 9 kinderen zich voor op de Eerste Heilige Communie. Zij komen uit de omliggende dorpen Tuitjenhorn, Sint Maarten, Warmenhuizen, Burgerbrug en Sint Maartensbrug. De feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie vindt plaats in de kerk van Warmenhuizen. Door inzet en hulp van de ouders zijn de taken en de lessen van het Communieproject “Door de Poort “verdeeld zodat een ieder zich zo goed mogelijk kan voor bereiden. De eerste bijeenkomst op 7 april is gegeven op de school De Hoge Ven in Warmenhuizen. De kinderen hebben d.m.v. een namenspel kennis met elkaar gemaakt. Even aftasten en wennen het is een leuke enthousiaste groep. Er is uitgebreid over de doop gesproken en zelfs de doop nagedaan met een babypop. Ook zijn er portretfoto’s gemaakt.

Tijdens de kindernevendienst van 23 april hebben de kinderen zich aan u voorgesteld en u de foto die zij thuis hebben versierd laten zien. Maud en Thea van de kindernevendienst hebben de kinderen hun naam laten noemen waar zij vandaan komen en wat zij later willen worden. “U hoort het pastoor Hulsebosch” zei Maud, “zij komen uit alle windhoeken”. De meeste weten al wat zij later willen worden dierenarts, boer …… sommige denken nog na. Trots was juf Maud dat er één juf en één meester wil worden. De foto’s hangen inmiddels in beide kerken.

De kinderen hebben op 9 april met elkaar en hulp van ouders en broer of zusje in Burgerbrug een Palmpasenstok versierd. Ook vragen en luisteren naar wat er zoal aan de Palmpasenstok hangt. Er zijn vast en zeker mensen blij gemaakt immers de stokken zagen er vrolijk en gekleurd uit.

De kinderen hebben op 20 april het verhaal van Levi de tollenaar gehoord. Een collage is er gemaakt van mensen die ook allemaal van overal vandaan komen en door de Poort gaan en wonen in het land van God. Het onze Vader en Weesgegroet is meegegeven om thuis te oefenen. Na het onder doorlopen van de poort is er geoefend met een koekje hoe je de Heilige Hostie ontvangt. Deze week gaan we in Burgerbrug praten over de Gaven van de Aarde. Luisteren naar het verhaal van Maak je geen zorgen. Dit gaat over Simon, de visser die met Jezus meeging…..en een speurtocht in de kerk…..

Elise.

Pinksterbloem

Zonder water zal het niet gaan,
mijn wortels moeten in aarde staan.
Met licht als zekering voor mijn leven,
dan pas kan ik bloemen geven.

Die kleur die ik ooit mocht ontvangen
als antwoord op mijn diepst verlangen,
groeien door de adem van Zijn Geest:
Mijn hele leven “Pinksterfeest”

Bericht van Sijf Roos

Omdat blijdschap en geluk tot die dingen behoren die meer worden als je het deelt, wil ik hier mijn ervaringen vertellen die ik heb gehad met de begraafplaats bij de “Onze Lieve Vrouw Geboorte” kerk in Burgerbrug.

Vorig jaar kreeg ik een brief, ondertekent door René Koks. Daarin stond, dat tijdens het graven van een graf, het graf van mijn vader was beschadigd. Hij vertelde er ook bij dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Alles zou keurig worden geregeld. Toch geschrokken, ben ik gaan kijken. Alles bleek weggehaald. Dan kijk je toch even raar op. Van René K. hoorde ik dat het bedrijf, dat in Burgerbrug de meeste grafmonumenten levert, de spullen al had meegenomen.

Wegens de extra drukte voor het bedrijf door de Corona, de steensoort die moeilijk leverbaar bleek en de uitval van het personeel (van dat bedrijf) door de Corona, duurde het allemaal langer dan me lief was. Maar twee weken terug kreeg ik het verlossende telefoontje: ze zouden het graf de volgende week weer in ere komen herstellen.
Toen ik daar op zaterdag aan kwam, kon ik het graf al van verre zien liggen. Alles weer glanzend, schoon en nieuw geïnstalleerd. De zerk weer loodrecht en de sierbanden weer horizontaal. Nieuwe kiezelsteentjes en onze rozenstruik weer opnieuw geplant. Ik kon niets (van schade) aan het graf ontdekken. Het leek bijna nog beter gedaan dan de allereerste keer! Toch een pak van het hart en weer een glimlach rond mijn lippen.

Ik besloot mijn ervaring (via de website) te delen. Ik zie het als mijn persoonlijke doel op deze wereld, dat ik de mensen die ik ontmoet blijer achterlaat dan het moment dat ik ze ontmoette. En dan reken ik ook die keren mee dat mensen blij zijn dat ik weer weg ben 😉. Ik geloof er dan ook in dat, als je de dingen die jou blij maken, met andere mensen deelt, je de wereld blijer maakt. Ik geloof dat je daardoor mensen verbindt en ze meer en beter rekening met elkaar zullen houden :-).

Sijf Roos

Nieuwe samenwerking parochies

Beste parochianen,

In het afgelopen jaar heeft onze bisschop Mgr. J.M. Hendriks in een bijeenkomst op 14 mei in de pastorie van Warmenhuizen de opdracht gegeven aan de parochiebesturen van Schagen, Tuitjenhorn, Warmenhuizen en Burgerbrug om in de vorm van een personele unie te gaan samenwerken. Een personele unie betekent dat de vier genoemde parochies zelfstandig blijven, maar onder één centraal parochiebestuur zullen gaan vallen. De functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester zullen dan voor alle parochies door dezelfde persoon worden vervuld. De vier parochies blijven zoals gezegd zelfstandige rechtspersonen met een eigen parochieraad. Het centrale parochiebestuur en onze eigen parochieraad zullen dus in de toekomst geregeld overleggen over lokale aangelegenheden.

In de afgelopen maanden zijn vertegenwoordigers van genoemde parochies samengekomen om de opdracht van de bisschop verder uit te werken. Dit heeft er toe geleid dat er kandidaat-bestuursleden voor de nieuwe samenwerking in beeld zijn. Alvorens zij door de bisschop zullen worden benoemd, hebben de toekomstige bestuursleden te kennen gegeven dat zij nog graag een aantal zaken met de bisschop/bisdom willen bespreken, zodat de samenwerking goed van start kan gaan. Door de recente corona-maatregelen heeft dit overleg nog niet plaatsgevonden.

Al enige tijd vindt u elke maand op onze website www.kerkburgerbrug.nl een overzicht van de vieringen, aangevuld met berichten van onze parochie.
Bent u niet in de gelegenheid om op de website te kijken; deze overzichten liggen ook achter in de kerk om mee naar huis te nemen.

Tot slot en niet onbelangrijk: Elk jaar vragen wij uw aandacht voor de Aktie Kerkbalans. Zoals bekend is dit een gezamenlijk initiatief van een aantal kerkgenootschappen met als landelijk motto: “Geef voor je kerk”.
Mede dankzij uw jaarlijkse bijdrage kan onze parochiekerk O.L.V. Geboorte voortbestaan. Wij kunnen niet zonder uw financiële steun!
U kunt uw bijdrage overschrijven naar ibannummer:

NL60 INGB 0000 0376 43
t.n.v. R.K. Parochiebestuur OLV Geboorte Burgerbrug.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het parochiebestuur van O.L.V. Geboorte Zuid-Zijpe/St.Maarten,

Piet Roemer, vice-voorzitter.
René Koks, secretaris.
Bert Rotteveel, penningmeester.

zaterdagvieringen worden hervat vanaf 29 januari

Mededeling van het parochiebestuur.

 

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag, is door de bisschoppen besloten de coronamaatregelen voor de RK-kerken te versoepelen.

Dit besluit betekent voor onze parochie dat met ingang van zaterdag 29 januari de wekelijkse Eucharistievieringen worden hervat waar Pastoor Hulsebosch in voorgaat.

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden en de hygiëneregels volgen.

Wij hopen u weer te mogen begroeten om in onze de kerk samen te komen, en met elkaar het geloof te delen en de sacramenten te vieren.

Afscheid St. Caeciliakoor

Donderdag 18 november jl. heeft het St. Caeciliakoor helaas haar laatste jaarvergadering gehouden. Na serieus beraad is besloten dat het zangkoor niet verder kan. Het aantal zangers is kleiner geworden en ouder. De heer van Dam heeft na 30 jaar onze dirigent te zijn geweest, ook besloten te stoppen.
Zolang onze kerk bestaat, hebben koorzangers de diensten ondersteund. Nu is er een einde gekomen aan deze traditie. Het St. Caeciliakoor heeft opgehouden te bestaan!
Positief is: dat in kleine samenstelling van groepjes met begeleiding van het orgel, voorlopig in de weekenden zal worden gezongen.

I.v.m. corona en de grootte van een ruimte waar wij allen konden zitten op 1,5 meter afstand was iedereen uitgenodigd op de “Roemerij” bij Piet en Anki Roemer.
Een afscheid met een lach en een traan maar vooral met veel mooie herinneringen, die door een aantal sprekers zijn uitgesproken. Veel waardering voor dirigent en bestuursleden,  voor het altijd uitzoeken en klaarleggen van  muziekstukken en voor de muzikale ondersteuning door Annie Dapper.
Piet Roemer sprak als vice-voorzitter van het parochiebestuur lovende woorden toe aan de leden van het St. Caeciliakoor.

Ieder koorlid krijgt als dank een prachtig handgemaakte glazen hanger met een schildering van een koor waar boven een duif staat afgebeeld. Aan de onderkant staat handgeschreven de inscriptie de naam van het koorlid en hoe lang hij of zij  gezongen heeft. Na het uitpakken werd het ontroerend stil en alle hangers werden onderling met elkaar bekeken. Hulde aan de maker Edmond Miellet, glazenier woonachtig in Burgervlotbrug.

Piet van Dam wordt gevraagd nog één keer de dirigeerstok ter hand te nemen om gezamenlijk het Caecilialied te zingen met een speciale tekst, die Annie Dapper voor deze gelegenheid heeft geschreven.
En dan is het tijd om een fles bubbeltjeswijn te ontkurken.

Wij allen brengen een toast uit op dit bijzondere afscheid van ons zo vertrouwde
St. Caeciliakoor….

Ria van Schaik-Visser

Mededeling van het parochiebestuur

Zoals u  in het nieuws heeft kunnen vernemen, is door de bisschoppen besloten de coronamaatregelen voor de RK-kerken uit te breiden. Door de huidige ontwikkelingen rondom de coronapandemie zullen in alle RK kerken vanaf 1 december na 17.00 uur geen vieringen meer worden gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit besluit betekent dat met ingang van 4 december de zaterdagavondvieringen in onze kerk vervallen en dat de gebruikelijke nachtmis op Kerstavond hierdoor ook vervalt.

Met pastoor Hulsebosch is afgesproken dat hij voorgaat in een Kerstviering in onze kerk op zondagmorgen 2e Kerstdag aanvang 10.00 uur. Hierbij geldt natuurlijk nog steeds de 1,5 meter maatregel.

Het kindje Wiegen zal dit jaar geen doorgang vinden. U allen wordt in de gelegenheid gesteld om zowel 1e als 2e Kerstdag een bezoekje te brengen aan de kerststal en een kaarsje op te steken. De kerkdeuren staan van 14.00 uur tot 16.00 uur open!

Zolang deze maatregel geldt, zal onze kerk op de zaterdagochtenden weer geopend zijn van 10.00 tot 12.00 uur.

Koor Rhythm’ Voices stopt

Rhythm’ Voices  bijeenkomst in de pastorie 4-10-2021

Na bijna twee jaar stilte dachten we met een frisse start weer met de repetities te beginnen. Maar helaas stopt Alberto  als voorzitter van het koor en Carla heeft besloten dat zij stopt met het begeleiden van de Rhythm’ Voices . Mede door hun drukke werkzaamheden hebben zij dit besluit genomen. Wij als leden van het koor dat toch al bestaat vanaf + 1986 hadden graag nog door gegaan. Helaas stopt het koor per 4 oktober 2021.

We kijken na al die jaren terug op de gezellige repetitie avonden. Vaak hebben we gezongen voor de kinderen tijdens de St. Maarten en de familie vieringen.

Bij het H. Vormsel en 1e H. Communie. Tijdens de Allerzielenviering of bij een avondwake. Bij het inzegenen van een huwelijk of een huwelijks jubileum.

Het was grandioos dat wij dit voor de parochie hebben mogen doen.

Namens het koor hartelijke groet Lia van der Stoop

Kindernevendienst start weer

Beste jongens en meisjes,

Tijd vliegt!  Dat wel.

Het is veel te lang geleden dat de laatste kindernevendienst is gevierd. Daarom zijn we blij dat we weer mogen beginnen! We hopen van jullie ook…

De volgende kindernevendiensten hebben we gepland.

16 Oktober : Het onderwerp is Moeder Teresa

13 November : Het onderwerp is Parel in Gods hand

11 December: Het onderwerp is Op weg naar Kerstmis

We feliciteren onze Vormelingen met hun Vormsel!

Als je het leuk vindt om de kindernevendiensten bij te wonen, jullie zijn van Harte Welkom!

Verder hopen we dat we de kinderen van de basisscholen in de parochie te ontmoeten in de pastorie tijdens de Heilige Missen die beginnen om 19.15 in de O.L.V. Geboorte kerk in Burgerbrug.

Tot ziens.

Hartelijke groetjes

Thea en Maud

Kerkbalans 2021

Beste parochianen,
Elk jaar vragen wij uw aandacht voor de Aktie Kerkbalans. Zoals bekend is dit een gezamenlijk initiatief van een aantal Kerkgenootschappen met als landelijk motto: “Geef voor je kerk”. Dank zij uw jaarlijkse bijdrage kan onze parochiekerk O.L.V. Geboorte voortbestaan.

In deze tijd waarin wereldwijd een pandemie heerst en ons allen treft, willen wij u toch het volgende onder uw aandacht brengen.
In het afgelopen jaar heeft het parochiebestuur plannen ontwikkeld voor onderhoud van kerk en pastorie. In samenspraak met een aannemer is dit verder uitgewerkt. Voor deze uitgaven is goedkeuring van het Bisdom vereist. Het Bisdom kijkt daarbij niet alleen naar de financiële positie, maar ook in belangrijke mate naar de vitaliteit van een parochie. Hierbij moet u denken aan het aantal kerkgangers in de wekelijkse vieringen, het aantal ontvangen Sacramenten van Doopsel, Vormsel en 1e Communie en het aantal uitvaartdiensten. Hierbij worden aantallen genoemd, waaraan onze parochie niet kan voldoen. Daarnaast zullen wij volgend jaar worden geconfronteerd met het feit dat de functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vacant worden en op grond van de reglementen niet meer door ons kunnen worden vervuld, tenzij de bisschop hiervoor een bijzondere dispensatie zal verlenen.
Wij zullen hierover samen met het parochiebestuur van Warmenhuizen, waarvoor deze situatie ook voor een deel geldt, in het voorjaar in gesprek gaan met onze bisschop en hem vragen hoe hij onze (gezamenlijke) toekomst ziet.
Wij vertrouwen op een goed gesprek met positieve oplossingen voor beide parochies, waarbij wat ons betreft een kerksluiting niet aan de orde is.

Daarom vragen wij u ook dit jaar uw financiële steun aan onze parochie te geven, want deze blijft voor ons onontbeerlijk.
U kunt uw bijdrage overschrijven naar ibannummer:
NL60 INGB 0000 0376 43
t.n.v. R.K. Parochiebestuur OLV Geboorte Burgerbrug.

Tenslotte: Zoals u op onze website heeft kunnen lezen is onze kerk voorlopig gesloten voor de zaterdagavond vieringen in afwachting op betere tijden. Uitvaartdiensten kunnen met de nodige voorzorgmaatregelen wel plaatsvinden.

Het parochiebestuur van O.L.V. Geboorte Zuid-Zijpe/St.Maarten,
Piet Roemer, vice-voorzitter.
René Koks, secretaris.
Bert Rotteveel, penningmeester.

Kerst 2020 bericht van de Pastoor

Beste parochianen,

Naar aanleiding van het  kabinetsbesluit om een complete lockdown in te voeren, heeft het parochiebestuur besloten de kerk in de kerstperiode niet open te stellen voor het opsteken van een kaarsje en een bezoekje aan de Kerststal.

Het Kerstfeest van 2020 zal voor ons allen heel anders zijn dan in andere jaren.
Voor veel parochianen zal dit een grote teleurstelling zijn. Juist in deze tijd van de coronapandemie hebben de mensen extra behoefte aan warmte en genegenheid, bezinning en gebed, maar ook aan gezellig samenzijn. Vooral natuurlijk zij die in hun directe omgeving in aanraking zijn gekomen met het Coronavirus door besmetting of verlies van een dierbare.

Tot u allemaal zou ik willen zeggen er is ook goed nieuws. Het is de boodschap van het Kerstkind, die we ons elk jaar weer herinneren. Vanaf het allereerste begin van zijn leven riep Jezus mensen op tot omzien naar elkaar. Niet uit publiciteit, niet in de schijnwerpers van de media, maar vanuit een stal onder een Ster aan de hemel. Nu in deze Corona-tijd is dit zeker op zijn plaats vanwege eenzaamheid en onzekerheid en een perspectief voor de toekomst.

Laten we de Ster volgen van het Kind, dat is geboren. Laten we Hem blijvend opzoeken ook na Kerstmis. Laten we Hem de voornaamste plaats geven in ons leven. Dan zal het werkelijk een Zalig Kerstmis zijn en blijven.

Ik wens U allen een Zalig en Gezond Kerstfeest en een Zalig en Gezond 2021 toe, ook mede namens mijn zus Corrie.

                                                                                     Pastoor C. G. M. B. Hulsebosch

Overlijden Pastoor Goedhart

Ons bereikte het droevige bericht dat afgelopen donderdag 26 november Pastoor Goedhart is overleden. Hij was pastoor in onze parochie van 1977-1985 . In 2016 was hij nog in Burgerbrug om samen met ons het 150 jarig bestaan van kerk en koor te vieren. Hieronder een aantal foto’s daarvan waar hij opstaat.

Wij kregen ook een  overlijdenskaart gericht aan de parochie , waarin staat vermeld dat de Uitvaartmis live is te volgen op donderdag 3 december vanaf 11.45 uur via:  uitvaartmetbeeld.nl/uitvaart/pastoorgoedhart

Als u op deze link  klikt ziet u het overlijdensbericht dat wij kregen van het Bisdom

 

Tijdelijke sluiting van de kerk per 16-10-2020

Hoewel we heel blij waren dat de vieringen weer doorgang  konden vinden, hebben de huidige hoge besmettingsgraad en bijbehorende coronamaatregelen het parochiebestuur doen besluiten onze kerk opnieuw tijdelijk te sluiten.

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via deze website, en vragen iedereen dit nieuws ook door te geven aan medeparochianen die dit misschien niet gelezen hebben.

kerkvieringen vanaf 15 augustus 2020

 

Beste parochianen,

In deze onzekere en moeilijke tijd als gevolg van het coronavirus is het ons als parochiebestuur een behoefte u te informeren over de stand van zaken wat betreft de weekendvieringen. Zoals u weet gelden er vanaf 1 juni versoepelende maatregelen waardoor vieringen weer mogelijk zijn, echter wel zonder medewerking van koren en met een maximum van 30 kerkgangers. Na 1 juli zal dit aantal worden verhoogd naar 100 kerkgangers. Door de 1,5 meter maatregel zal het maximum voor onze kleine kerk niet hoger uitkomen dan 40 tot 45 kerkgangers.

De bisschoppen hanteren in hun protocollen de richtlijnen van het RIVM, waardoor tijdens deze liturgische vieringen nog tal van maatregelen in acht moeten worden genomen om alles goed te laten verlopen. Als belangrijkste richtlijn geldt natuurlijk dat kerkgangers bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis moeten blijven.

In overleg met pastoor Hulsebosch hebben wij besloten dat onze kerk vanaf zaterdag 15 augustus a.s. op Feest van Maria-Tenhemelopneming weer opengaat voor de zaterdagavondvieringen om 19.15 uur. Een mooie startdatum voor onze Mariakerk!
Voorlopig zal pastoor alleen voorgaan met assistentie van een lector.

Omdat de bisschoppen hebben bepaald dat koren niet mogen zingen tijdens de vieringen heeft het bestuur van het St. Caeciliakoor met ons gesproken. Gezamenlijk hebben wij vastgesteld dat de plek boven bij het orgel door de 1,5 meter maatregel niet geschikt is om als koor te zingen. Het bestuur van het St. Caeciliakoor heeft kenbaar gemaakt voorlopig als koor te stoppen totdat deze maatregel is opgeheven. Wel heeft onze organist Annie Dapper zich bereid verklaard met een klein aantal zangers liederen te zingen uit de missaaltjes, zodat er toch enige muzikale ondersteuning zal zijn tijdens de komende vieringen.

 

Voorts hebben wij besloten vanaf nu tot 15 augustus a.s. de kerk open te stellen voor gebed en het aansteken van een kaarsje bij Maria.
Elke zaterdagochtend van 10 tot 12 uur wordt u hiertoe in de gelegenheid gesteld. Houdt u zich daarbij aan de 1,5 meter maatregel en let op elkaar!

Pastoor Hulsebosch heeft kenbaar gemaakt dat als u ongerust of eenzaam bent of gewoon behoefte heeft hem te bellen u dit altijd kunt doen. Zijn telefoonnummer is: 0226-391214.

Mochten door de actuele situatie rondom de coronavirus wijzigingen ontstaan dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via onze website www.kerkburgerbrug.nl

Tenslotte wensen wij mede namens pastoor u veel sterkte toe onder de Zegen van God en blijf vooral gezond.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het parochiebestuur van O.L.V. Geboorte,

 

Piet Roemer, vice-voorzitter.

Parochiebericht

Paniek of rust, stress of kalmte wat doet de corona met jou, u, ons allemaal? Laat het je in de war brengen door alles wat er om je heen gebeurt of kun je nog uitkijken wat er nog komt. We moeten afstand van elkaar houden maar voelen ons misschien dichterbij dan ooit. We hopen dat u allen daar ook iets van ervaart immers wij zijn met zijn allen wereldwijd in een korte tijd in een totaal andere belevingswereld gekomen. Maar ondanks alle narigheden die dit virus met zich meebrengt, dat zelfs tot de dood kan leiden, gebeuren er ook hele mooie dingen. Het lijkt of er anders nagedacht wordt en er ontstaan spontaan gebeurtenissen die eerder misschien niet mogelijk waren. Wij willen dat vooral positief zien want dat hebben wij in deze periode van onzekerheid hard nodig. Laten we daar vooral oog en oor voor houden.

De kerk is gesloten. Maar lieve parochianen er brandt een kaarsje bij Maria.
We doen mee aan de oproep om op woensdagavonden om 19.00 uur de kerkklok te luiden. De klok van TROOST en HOOP! Wij voegen er een woord aan toe VERBONDEN voelen met elkaar.
Dit kan ook gebeuren als u de rozenkrans bidt: verbonden voelen met de kralen. En denk aan de belofte van de regenboog: God maakte de regenboog als teken van Zijn verbond met de mens.

Lena Borst, Annelou Duineveld, Bram Duineveld, Amy Klaver, Marciano Ridder, Jan van Schaik, Neele van Schaik, Sanne van Schie, Jinte van Straten, Lianne van Straten, Debbie Duijn, Maaike Duijn, Denys Bremmers en Klaudia Razik waren met elkaar in voorbereiding om het sacrament van het Heilig Vormsel op 25 april te ontvangen. Halverwege het Vormselproject in “ Vuur en Vlam” brak het corona-virus uit en maakte hier abrupt een einde aan. De kinderen is gevraagd en hebben beloofd hun werkboek goed te bewaren en zodra het weer kan, want we blijven positief, pakken we het Vormselproject samen met de ouders weer op. We maken ouders er op attent dat op de site van www.Samueladvies.nl inspiratie kunt vinden over gezinscatechese.

Elise & René Koks

Bericht voor de kinderen

Hallo kinderen,

Op het moment dat we dit schrijven, is de wereld even niet meer zo vertrouwd als dat het altijd was. Ook de kerk heeft te maken met het coronavirus. Zelfs het H. Vormsel gaat niet door. Het is ook heel gek dat op zaterdagavond de kerk donker blijft en wij ook jullie even niet meer zien. MAAR, het wordt nooit zo donker of het wordt weer licht… Dus daar gaan we voor. Tijdens de KND over Vaderdag (20 juni) gaan we ook Moederdag vieren. Onze ouders mogen na al hun inspanningen van de laatste tijd wel even in het zonnetje worden gezet! Jullie komen dan toch ook om dit SAMEN met ons te doen?

Gebed vanwege het coronavirus

Lieve God,

Wat moeten we ervan denken
nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen
en er al zoveel mensen in ons land besmet zijn?

We willen vertrouwen dat het goed komt.
We willen onszelf en anderen niet bang maken.
We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met hygiëne.

Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid.

Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen,
onze bestuurders en wetenschappers.
Geef vertrouwen in hun kunde.
Geef geloof in een goede afloop.
Geef verbondenheid met wie het allerkwetsbaarst zijn,
en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen.

Ons leven is uit en in uw hand.

Amen

Tot ziens en BLIJf gezond, Thea en Maud, tot 21 juni!

Nieuws van de zonnebloem

Op 11 februari zijn we met gasten naar de Blinkerd in Schoorl geweest. Deze activiteit werd georganiseerd door de regio de Noordkop. Het duo Blitz verzorgde de middag en het beloofde volgens de website een spectaculaire middag te worden. Helaas viel dat een beetje tegen, het toneel was op de 2 dames na helemaal leeg en zij zongen veel liedjes in het Engels. Daar zij met een muziekband werkte was het ook niet mogelijk om na de pauze nog wat in het programma te veranderen. Wat niet weg neemt dat gasten er even uit waren en toch hebben genoten.

Eind februari werd de Lentetuin geopend in Breezand en daar gaan we natuurlijk naartoe! Dit jaar werd het voor de 40e keer georganiseerd en het thema was – Tropical, zon, zee en strand – . Het lukte niet om met de afdeling op hetzelfde tijdstip te gaan, dus op vrijdag zijn 20 gasten heen geweest en op maandag ook. Wat een prachtige bloemenzee weer, hoe krijg je het toch elk jaar voor elkaar? Natuurlijk zijn we even neergestreken in het restaurant want de hal was toch wel een beetje koud voor sommige gasten. Daarna werd de warenmarkt ook nog even rondgelopen en met een voldaan gevoel keerde we weer huiswaarts.

En toen… ja toen kwam het Corona virus om de hoek kijken en werden we genoodzaakt door het hoofdbureau in Breda om alle activiteiten en zelfs het bezoekwerk stil te leggen… en wel tot minimaal 3 mei. Deze datum is inmiddels alweer verlengd en wie zal het zeggen dat daar nog wel een paar weken bij komt. Maar de Zonnebloem laat zich niet zomaar uit het veld slaan en zoeken naar andere wegen om toch contact te houden met onze gasten. Bloeiend Zijpe heeft kaarten gedoneerd zodat we toch onze gasten met een kaartje met voorjaarstaferelen kunnen verblijden. Veel vrijwilligers hebben inmiddels de pen gepakt en schrijven naarstig de kaarten vol.

Wat staat er op de agenda voor de komende maanden?

Op dit moment hebben we alle activiteiten tot de grote vakantie geannuleerd. Helaas het is niet anders, we stellen de gezondheid van onze gasten boven de dingen die wij doen.

Wilt u toch contact met een van onze vrijwilligers, bel dan met onze voorzitter Maud Poland, tel. 0226 381734, zij kan u dan in contact brengen met een vrijwilligster bij u in de buurt die dan via de telefoon met u in gesprek gaat.

 

 Nagekomen bericht van de Zonnebloem

Zoals u gewend bent komen we vanaf april met de Zonnebloem loten langs de deur. We hebben besloten dat we dat op dit moment niet gaan doen. Wilt u toch steunen neem dan contact op met onze voorzitter Maud Poland, tel. 0226 381734.

Parochie Praet februari 2020

Bericht van de Avondwakegroep

Van de Avondwakegroep hebben wij het navolgende bericht ontvangen:

 Wanneer iemand is overleden zijn diverse diensten mogelijk:

-Alleen Heilige Mis door Pastoor Hulsebosch.

-Avondwake door de avondwakegroep en een Heilige Mis door Pastoor Hulsebosch.

-Alleen avondwake door de avondwakegroep.

-Lekenuitvaartdienst door de avondwakegroep. In deze dienst wordt de Absoute gegeven met wierook en wijwater. Ook op het kerkhof wordt gezegend met wijwater. De lekenuitvaartdienst kent een vast stramien dat wordt gevolgd in het gesprek met de familie van de overledene.

Voor vragen kunt u terecht bij pastoor Hulsebosch, bij René en Elise (pastorie) en bij Maud Poland (coördinator).

Maud Poland

 

Bisschoppelijke Adventsactie (dec)

De opbrengst van deze actie bedroeg € 137,50 Alle gevers hartelijk dank.

 

Overlijden Kuno Giesinger (15 dec)

Op 15 december is Kuno Giesinger, wonende aan de Burgerweg in Burgerbrug op 71-jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaartdienst, verzorgd door de leden van de Avondwakegroep, was op 20 december in onze kerk. In deze dienst zijn mooie woorden gesproken over Kuno, die meer dan dertig jaar geleden uit Oostenrijk is vertrokken en in Burgerbrug is neergestreken en zich op een fantastische manier samen met Rosemarie en haar kinderen heeft geïntegreerd in onze dorpsgemeenschap. Hij is in Burgerbrug een mooi bedrijf begonnen en was de laatste jaren vaak te zien op de bank op de brug waar hij graag een praatje maakte met voorbijgangers. We zullen hem missen…

 

Kerstmis 2019

Op woensdagmorgen 11 december om kwart over negen gaat de voordeurbel…. Het is vandaag toch koperpoetsen vraagt Truus van Schie die als eerste arriveert om te helpen. Kort na haar komst komen ook Ria van Schaik, Riet Deutekom, Annie Kramer, Anneke Konijn, Annie Dekker en het echtpaar Elly en Rinus Komen. De handen worden flink uit de mouwen gestoken om het koperwerk van de kerk zo mooi mogelijk te laten glimmen. Rond de klok van half elf drinken we koffie met iets lekkers erbij. Natuurlijk ook even een gezellig praatje met elkaar. Tegen half één staan alle gepoetste attributen weer op hun vertrouwde plek in de kerk. De vergaderruimte is keurig aan kant en de dames gaan met rode wangen en een voldaan gevoel naar huis.

De Kerstviering van de Sint Josephschool vindt plaats op woensdag 18 december om 17.00 uur. Het thema luidt: “Vrede is dichtbij”. Na het openingswoord van juf Annamarie wordt het adventslied “Droomkaarsen” ingezet. De stemming zit er meteen in. Er wordt luidkeels gezongen over een wereldfeest, wereldplein, wereldstad, wereldpark en vooral mooie dromen bij het Kerstkind waar wij samen komen. Het kerstverhaal, uitgevoerd in vier delen, is een genoegen om naar te kijken en te luisteren. Vooral hoe groot en klein door en met elkaar dit aan de kerkbezoekers ten tonele brengen. Pastoor Hulsebosch sluit af met gebed en geeft de zegen en wenst ons allen een mooie kerst toe. Na afloop gaan alle kinderen in een lange optocht met een lampje in de hand naar school. Daar wacht hun een heerlijke maaltijd. Dan naar huis uitrusten en genieten van de vakantie.

Op Kerstavond zingt het Sint Caeciliakoor. Voor de viering is er samenzang. In de sfeervol verlichte kerk is het stil als het koor het lied “In stille nacht” inzet. Stilte over alle landen, in stille nacht. Vouwen wij tezaam de handen, in deze nacht. En zo is het! Het is een mooie en goed bezochte kerkdienst. Pastoor dankt een ieder die aan deze Kerstviering heeft meegewerkt. Alle vrijwilligers de koperpoetsers, marthadames, bloemengroep, kerstster-kerststalploeg. Tot slot wenst pastoor ons een Zalig Kerstfeest toe. Na afloop van de viering gaat pastoor meteen naar huis omdat in Warmenhuizen de volgende kerstnachtviering staat gepland. Maar dit doet Pastoor niet voordat hij namens de familie Konijn iedereen uitnodigt nog even te blijven zitten om van het traditionele glaasje glühwein of warme chocomel te genieten. En zo kan iedereen onder het genot van een drankje elkaar een Zalig Kerstmis toewensen!

Voordat het Kindje Wiegen begint, is het heel stil in de pastoriezaal het is al vijf voor half drie……vol spanning wordt er gewacht op het Kindje Jezus. Maria (Lena Borst) Jozef (Bram Duineveld) de drie Koningen Jan van Schaik, Amy Klaver en Marilène en een hele stoet Herders en Engelen staan te trappelen van ongeduld….hij zal toch wel komen? En ja hoor nog geen minuut later  komt het kleine Kindje Jezus (Mart Koks). Behoedzaam legt mama Sharon de kleine “Jezus” in de armen van moeder Maria die meteen in haar rol stapt. Nadat enkele Engelen nog gauw even een plas doen, horen wij de gong al. Het welkomstlied “Wij komen tesamen” wordt op het orgel ingezet. De stoet begint te lopen de kippen schrapen tevreden in hun kooi het konijn dartelt in zijn hok de schapen die buiten staan blaten vrolijk mee. De stoet loopt twee ronden door de kerk. Maria voorop, het Kindeke geniet en lacht naar Maria. Jozef loopt daarachter en houdt alles goed in de gaten. Nadat Jezus in de kribbe is gelegd en vrolijk met armen en benen ligt te zwaaien, heet Ilona Duineveld, die deze middag begeleidt, alle aanwezigen hartelijk welkom. Zij nodigt Pastoor uit. Pastoor Hulsebosch vraagt om stil te worden de handen te vouwen en gaat voor in gebed. Een welkom aan het Vredeskindje in de vorm van een gedichtje wordt gelezen. Het Kerstverhaal wordt gelezen. Margriet Evers, de moeder van Ian en Berna Pauw de oma van Ian, verzorgen een muzikaal intermezzo op viool en dwarsfluit. De kippen achterin in de kerk tokken vrolijk en luidkeels mee. Dan ineens laat het Kindeke zich horen wat blijkt het heeft gewoon honger… Papa Quirien spoedt zich naar de keuken en warmt een flesje melk. Tevreden en zijn buikje rond wordt Jezus in de kribbe teruggelegd. Maria houdt zijn handje vast en trekt zorgzaam zijn uitgetrapte slofje weer aan. Dan komt Bo-Dean naar voren en zingt een liedje. Neele speelt op haar saxofoon “ De Herdertjes lage bij nachte” en “Jingle Bell”. Tussendoor loopt een klein Engeltje met de naam Alicia zij kijkt af en toe verwondert om zich heen. Dit Engeltje lag vorig jaar in de kribbe.   Het gedicht “wij wensen” wordt voorgelezen. Het laatste couplet luidt: “Een kind brengt ons een nieuwe tijd, we kunnen verder gaan, straks worden onze wensen waar. Wie weet, misschien, we zullen zien, wel in het nieuwe jaar”. Wat zou dat mooi zijn. Ilona vraagt de kinderen op wat voor instrumenten Margriet en Berna spelen. Vingers komen omhoog en er wordt precies verteld en uitgelegd wat voor instrumenten dat zijn. Dan zijn we aan het einde van het samenzijn gekomen. Pastoor sluit af en geeft ons allen de zegen. Ilona Duineveld neemt het woord en maakt van de gelegenheid gebruik om Mariska Raat welkom te heten die het stokje heeft overgenomen van Jacqueline van der Veek. Ilona bedankt Wendy Borst die dit jaar voor het laatst heeft meegewerkt aan Het Kindje Wiegen. Zij heeft dit met vol enthousiasme en met veel plezier gedaan. Er wordt een oproep gedaan wie zich volgend jaar bij de groep Kindje Wiegen wil inzetten en zegt Ilona vanaf volgend jaar zal het Kindje Wiegen i.p.v. half drie een half uur eerder beginnen dus om twee uur. Voorts dankt zij alle aanwezigen en de dames Annie en Annemieke Dapper voor hun muzikale bijdrage zodat de samenzang goed meegezongen kon worden. Tot ziens en tot volgend jaar! Na afloop bij het opruimen werden wij door Nico Borst verrast met een ei, dat tijdens het Kindje Wiegen door één van de drie kippen is gelegd!

 

Misdienaarsuitje (4 jan)

Zaterdag 4 januari stond het misdienaars/acolieten uitje gepland. Om half twee verzamelen we bij de pastorie en de kinderen verdelen zich bij de chauffeurs Anki, Pieter, Gerda en Elise. In de uitnodiging was aangekondigd wegens succes van de vorige keer gaan we weer bowlen. En inderdaad het bleek een groot succes. Een aantal zagen hun kans schoon en namen revanche. Er werd enthousiast en met enorme kracht gegooid. Het voetbowlen, een nieuw onderdeel, werd uitgelegd maar gewoon gooien met een bal met gaten bleek veel leuker. Na het spelen van 2 games was het tijd om te vertrekken. We maken een wandeling in het Wildrijk in Sint Maartensvlotbrug zodat de jeugd even kon uitwaaien. De mand met diverse vruchten die Gerda had meegenomen werd uitgedeeld en dankbaar in ontvangst genomen. Een enkeling was al eens in het Wildrijk geweest. Ook wisten zij te vertellen dat er een herinneringsbos is. We hebben het bord bekeken met namen van overledenen, met name kinderen, en waarvoor een boompje is geplant in het bos.
Anki gaat met Bram alvast naar haar huis “De Roemerij” om daar de chocomel warm te maken. Na de wandeling en aangekomen bij de Roemerij laat een ieder zich dat smaken wel of niet met een toef slagroom. De jeugd vermaakt zich met elkaar en spelen o.a. tafeltennis en tafelvoetbal. Er wordt huisgemaakte Chinese tomatensoep warm gemaakt. En dan komt slager Rob, de vader van Willemijn, met overheerlijke broodjes en echte knakworsten. We begrepen dat de knakworst een geheim recept is van Kees, de broer van Willemijn. Het viel menigeen op dat dit worstje echt “knakte” als je er op beet. Die Kees toch dat wordt vast en zeker een goede slager. Dan is er tijd voor de bingo. Het wordt stil en er wordt goed opgelet want wie wil nou niet als eerste een straatje vol hebben. Dan kun je als eerste iets van de prijzentafel uitzoeken. Uiteindelijk gaat iedereen tevreden naar de kerk voor de viering die om kwart over zeven begint. Na de viering vraagt Pastoor Hulsebosch hoe het misdienaarsuitje is geweest. Willemijn stapt kordaat naar voren pakt de microfoon en verteld enthousiast zo uit haar hoofd hoe de middag verlopen is. Na afloop van de viering vult Pastoor aan dat er nog een deurcollecte voor het misdienaarsuitje wordt gehouden. Deze collecte is goed bedacht waardoor alle kosten van het uitje konden worden betaald! Wij bedanken alle gulle gevers en kijken weer uit naar volgend jaar.

 Vormelingen (jan)

Zaterdag 18 januari is de groep Vormelingen van start gegaan met het project in “Vuur en Vlam”. De eerste les “De Helper” hebben de ouders Marion Klaver en Lia Koedijk voorbereid. Tijdens de viering van1 februari a.s. zullen de 14 vormelingen zich aan u voorstellen!

Bomen snoeien (11 jan)

Zaterdagmorgen om 9 uur verzamelde zich op het kerkplein een groot aantal vrijwilligers voor de jaarlijkse bomen snoei o.l.v. Bert Rotteveel Er was niets aan het toeval overgelaten. Bert had een trekker met kiepwagen meegenomen voor het snoei-afval en Piet Roemer kwam met een trekker, die voorzien was van een vork om de verzamelde takkenafval in de kiepwagen te deponeren.

Er is hard gewerkt door Ruud Hoogeveen, Sjaak Bosman, Johan Blankendaal met kleinzoon Nick, Johan van Schaik met zoon Jan, Piet Roemer met zoon Marciano en ondergetekende. We hadden het weer mee en klokslag twaalf uur was de klus geklaard. Bert heeft maar liefst vier volle kiepwagens afgevoerd naar de firma Borst, die onze takkenafval weer kosteloos zal versnipperen!
Allen hartelijk dank!

 

Nieuw vloerbedekking in pastoriezaal (18 jan)

De vloerbedekking in de pastoriezaal was eigenlijk al een tijd lang aan vervanging toe, de gaten zaten er in. De parochievergadering had vorig jaar besloten om deze te vervangen en afgelopen week was het zover. Nadat Ruud Hoogeveen en Sjaak Bosman dinsdag de oude vloerbedekking uit de pastoriezaal hebben verwijderd, is door de firma Ron Smit uit Schagen op vrijdagochtend de nieuwe vloerbedekking gelegd. Het is vakkundig gelegd door een ervaren stoffeerder. Wij zijn zeer te spreken over het eindresultaat en de pastoriezaal is helemaal klaar voor het a.s. hoge bezoek van onze hulpbisschop Hendriks op 25 april.

 

 

Parochie Praet december 2019

Uitvaartdienst Mees Dapper (26 okt)

Op 26 oktober is in onze kerk de uitvaartdienst gehouden voor Mees Dapper, die op 84-jarige leeftijd in zijn huis aan de Ruigeweg is overleden. Het was een mooie Uitvaartmis met veel persoonlijke woorden over Mees. Zijn kist was waardig en passend gedrapeerd met een paardenkleed van de Stal Dapper en zijn pikeurscap. Verderop in dit Bereik kunt u het in memoriam lezen, dat tijdens deze dienst door zijn dochters Dorien en Annemieke is uitgesproken. Na de viering heeft Piet Roemer als vice-voorzitter van het parochiebestuur de kerkgangers toegesproken. Zijn toespraak willen wij onderstaand gaarne plaatsen.

 

“Familieleden van Mees, vrienden en kennissen.

Het doet pijn om afscheid te moeten nemen van iemand die je zo na aan het hart ligt. Ik heb meer dan twintig jaar met Mees in het parochiebestuur gezeten en hem daar ervaren als een zeer betrokken bestuurder. Twee keer is hij vice-voorzitter geweest, niet omdat hij dat zo graag wilde, niet voor het aanzien of om zijn stempel overal op te kunnen drukken, maar meer, omdat hij de club bij elkaar wilde houden en omdat hij zich verplicht voelde daarvoor de leiding op zich te nemen.


Ik herinner me nog goed de twee kerkeveilingen van Burgerbrug en Sint Maartenszee, waar ik ook aan mee geholpen heb. Het waren vooraf en de avond zelf zeer gezellige avonden. Mees deed er alles voor om het te laten slagen.
Hij benaderde zelfs vooraf mensen om te vragen of ze de veilingavond wilden komen en vooral wilden kopen. Als iets onverkoopbaar was, kocht Mees het, vaak kleding die uit de mode was. “Mooi voor de meiden”, zei hij dan.
En die avonden waren heel geslaagd, de bedragen weet ik niet meer, maar wel ongekend hoog voor zo’n kleine gemeenschap als de onze.

 

Ook de keren dat wij met zijn tweeën naar de regiobijeenkomsten gingen, liggen nog vers in mijn geheugen. Allerlei sprekers die zichzelf graag hoorden praten kwamen aan het woord, met lange uitgebreide speeches. De gemoederen liepen soms hoog op. Als Mees dan even de aandacht kreeg, kon hij met een paar woorden iedereen weer tot bedaren brengen. Groot respect was er voor hem.

 

Mees was ook een begenadigd spreker, zo zat ik eens naast hem bij het afscheid van een priester. Niek Besteman was de vice-voorzitter en praatte alles aan elkaar. Mees zegt tegen me, zal ik ook nog wat zeggen, en meteen houdt hij daar onvoorbereid een speech met inhoud en vooral veel humor.

 

Beste mensen, Mees zal in onze gedachten blijven als een zeer bescheiden en eenvoudig mens, die ontzettend veel heeft betekend voor onze parochiegemeenschap en zich jarenlang belangeloos heeft ingezet voor onze kerk”.

Met deze woorden zal iedereen het volstrekt mee eens zijn.
Mees bedankt voor alles en dat je moge ruste in vrede.

Allerzielenviering (2 nov)

De Allerzielenviering werd dit jaar verzorgd door Martien Konijn en Willem Vink van de Avondwakegroep. Stijlvol en ingetogen gingen zij voor. In het bijzonder zijn in deze viering de parochianen genoemd, die in de laatste vijf jaar zijn overleden. Het is een waardevolle traditie om naar hun namen te luisteren en hen samen te herdenken. The Rhythm’ Voices ondersteunden deze viering met passende liederen. Na de viering hebben velen gebruik gemaakt om op het kerkhof een lichtje te ontsteken bij de graven en de urnen van hun dierbaren. Onderstaand gedicht stond achterop het boekje van de gezongen liederen:

‘n Traan

In mijn ogen prikt soms een traan
Die over mijn wangen wil gaan
Maar huilen wil ik meestal niet
Al heb ik soms ook wel verdriet.

Ik houd me liever groot en sterk
Dat is hoe ik dingen vaak verwerk
Maar soms lukt dat ook minder goed
Vooral als wat ik voel mij pijn doet

En dus laat ik soms die prikkende traan
Toch gewoon maar over mijn wangen gaan
Ik laat hem rollen over mijn gezicht
In de hoop dat Hij mijn verdriet verlicht.

 

Bloemen van de familie Nuijens

Vanaf half augustus tot en met 9 november hebben er dahlia’s in de kerk gestaan. Deze prachtige bloemen met een enorme variatie aan kleuren kwamen zoals eerder uit de tuin van Gerard en Lenie Nuijens. Ik heb ze niet geteld maar zonder schroom durf ik te melden dat er zeker ruim vijfhonderd bloemen zich van hun mooiste kanten hebben laten zien. Inmiddels zullen de dahliaknollen op een vorstvrije plek bewaard worden om zich zo voor te bereiden op volgend jaar! Thé Dekker heeft de plantenbakken rondom de kerk en langs het hek van het kerkhof van de geraniums ontdaan en bloembollen er voor in de plaats gezet.

Hartelijk dank hiervoor allemaal en wij kijken al uit naar het nu nog wat verre voorjaar……

    

Collecte Wereldmissiedag

De collecte opbrengst voor de Wereldmissiedag bedroeg € 138,00. Hartelijk dank voor uw gaven.

 

Verhuizing Jan der Stoop

Van Jan van der Stoop ontvingen wij het volgende verhuisbericht:

“Met pijn in mijn hart moet ik mijn geliefde huis aan de Grote Sloot verlaten.
Ik wist het al een hele tijd maar toch is de tijd zo snel gegaan, nog een keer de blik achterom naar mijn oude huis op naar mijn nieuwe thuis.

Per 2 november wordt mijn nieuwe adres:

De Bron Woonzorggroep Samen
Afd. Gracht /kamer B 013
Koperlaan 36A
1741 DA Schagen

Vriendelijke groet,
Jan van der Stoop”

 

Wendy Borst (3 nov)

Zondag 3 november, een dag met volop zon, wat een prachtige dag om een boekpresentatie te geven. En dat deed parochiaan Wendy Borst-Roozendaal. Veel, heel veel, belangstellenden kwamen bijeen in de Oldskoel waar dit plaatsvond. Omdat het binnen overvol was en mensen zelfs in de gang stonden, besloot Wendy om naar buiten te gaan. Immers, zo zei ze, “we zijn buitenmensen dat zijn we gewend”.
Wendy heeft in haar boek twee indringende gebeurtenissen verwoord: het verhuizen naar de Grote Sloot waar zij samen met haar man Nico en kinderen Ruud, Floor en Lena een geitenboerderij tevens zorgboerderij “Het Roode Hart” zijn begonnen en het verhaal over haar schildklierkanker. Zij heeft dit mooi menselijk en puur geschreven met humor en om mensen te inspireren het leven te leven. Volg je hart “Vooruit met de geit” is hun lijfspreuk geworden en is ook de titel van haar boek. Van harte aanbevolen!

 


Gezinsviering met lampionnen optocht en schoenendoosactie (9 nov)

“Geroepen om te delen” luidde het thema van de gezinsviering die in het teken van Sint Maarten stond. Vanuit de pastoriezaal liep Pastoor Hulsebosch samen met de kinderen die trots hun lampion droegen door een schemerachtig verlichte kerk terwijl het St. Caecilia koor het openingslied “Dag mevrouw en dag meneer hé hallo hier ben ik weer” zong. Na het voorlezen van het verhaal “voor de armen zorgen” door Femke was het tijd om de schoenendozen binnen te brengen. Meike toonde een filmpje via een beamer wat op You Tube stond. Hier konden we zien hoe in de arme landen de kinderen rond kersttijd verrast worden met een gevulde schoenendoos. De schoenendoosactie is een landelijke organisatie die te vinden is op www.actie4kids.org. Dankbaar en met een blije glimlach op de gezichtjes werden de dozen in ontvangst genomen het liet een menig ontroerend beeld zien. Jan zorgde voor de muziek. In totaal zijn er dit jaar door onze parochie 46 dozen binnengekomen. Een geweldig resultaat! 13 november zijn de dozen naar het verzamelpunt in Alkmaar gebracht. Samen met Sanne, Femke en Dylailah was de klus gauw geklaard. Mevrouw Yolanda die de dozen in ontvangst nam en ons hartelijk bedankte gaf een boekje aan de kinderen mee. Een boekje met informatie en foto’s. Ook vertelde zij dat vanmiddag de 1.000.000ste doos in Heemskerk was binnengebracht. Zaterdag gaan jullie dozen, vertelde zij verder, op transport naar het verre Moldavië in een grote vrachtwagen waar 8000 dozen in gaan. Femke zou de volgende dag aan juf op school verslag doen over het wegbrengen van de dozen. Zij hield het boekje wat ze van Yolanda kreeg stijf onder haar armen vast.

Wij bedanken de St. Josephschool die per klas een schoenendoos hebben gevuld. Ook bedanken wij de groep gezinsvieringen en al degenen die een doos hebben ingeleverd. Je zou maar zo’n mooi verzorgde beplakte, geschilderde of getekende gevulde schoenendoos uit Burgerbrug krijgen met een foto van school erop of een persoonlijk briefje of een briefje in het Engels waarin je schrijft wie je bent of een knuffeltje die jou eens zo dierbaar was een paar warme sokken een mooi autootje. Ik weet het zeker de kinderen kijken er vast naar uit!