Verslag Palmzondagviering

In het programma voorbereiding Vormselgroep 2023 stond ook het gezamenlijk maken van Palmpasenstokken en het bijwonen van de Palmpasenviering. En zo gebeurde dat zaterdag 1 april het een drukte van jewelste was in de pastorie in Burgerbrug. Naast de kinderen van de Vormselgroep hebben ook kinderen gehoor gegeven aan de oproep om samen met deze groep een Palmpasenstok te maken. De tafel lag vol met crêpepapier, rozijnen, paaseitjes, toffees, pinda’s, koekjes in de vorm van een kransje, sinaasappelen, ontbijtkoek, kuikentjes, dropveters en niet te vergeten de broodhaantjes! Met behulp van ouders, oudere zusjes en broertjes werden de Palmpasenstokken versierd. Het viel soms niet mee want hoe bevestig je nou een eitje op een stok. Plakband bleek vaak de uitkomst en een extra hand van je buurman of buurvrouw.
De symboliek van de Palmpasenstok is verteld. De stok in de vorm van een kruis doet denken aan Jezus waaraan Hij gestorven is. De sinaasappel aan het zuur wat Jezus te drinken kreeg. De rozijnen aan Judas die zich voor 30 zilverlingen liet omkopen en Jezus te verraden. Ontbijtkoek aan de spons die ondergedompeld werd in het zuur. En dan nog het haantje……. Na twee uur hard werken en rode wangen stonden er 16 Palmpasenstokken te pronken in de zaal! Een ding ontbrak nog en dat was het Palmtakje….. Klokslag 19.15 uur klonken de klanken van het orgel en zette het koor het lied “Toen Jezus naar zijn stede ging” in. Vanuit de zaal vertrok de processie met misdienaar Jasmijn/Vormeling met kruis voorop. De kinderen, die trots hun gemaakte Palmpasenstokken omhoog hielden volgden. Pastoor Hulsebosch sloot als laatste aan.
Na twee rondjes lopen werden de stokken neergezet bij het altaar. Pastoor die de Palmtakjes had meegebracht zegende deze met gebed en wijwater. De Vormelingen deelden de takjes uit aan de parochianen zij namen er zelf ook een mee omdat dit nog ontbrak aan hun stok. Na de preek ging Pastoor naar de kinderen en vroeg wat er zoal aan de Palmpasenstok hangt. Ik vraag het eerst aan de kleinste en nodigde hij Alicia uit om naar voren te komen. Wat verlegen en waarschijnlijk voor haar onverwacht kwam ze de bank uit. Wat een moeilijke vraag…..Ze keek naar de stokken en zei…. de haan die kwam bekend voor. Inmiddels waren de andere kinderen uit de bank gekomen. Ja, die haan het verhaal van 3 keer kraaien maar om welke apostel het nou ging …ze kwamen er even niet op. Ze keken naar de brief die pastoor in zijn handen had wat zou daar op staan….Petrus zei Pastoor…. O ja. De krenten die staan voor de zilverlingen van Judas de verrader. Het Palmtakje dat was waar de mensen mee zwaaiden toen Jezus op zijn ezel binnenkwam zei Jill. De kinderen namen weer plaats in de voorste bank. Marcel vroeg nog even de aandacht: hij vertelde dat Aeden zijn Palmpasenstok aan Pastoor wilde geven. Pastoor is verdrietig geweest om het verlies van zijn hond. Maar gelukkig heeft pastoor inmiddels een nieuwe hond die naar de naam Moos luistert. Bij de voorbeden nodigde lector Ilona vier Vormelingen uit om met haar mee te bidden. Jill, Marcel, Nina, en Bo-Dean hebben gebeden voor Jezus die stierf aan het Kruis, dat Jezus ons voorbeeld mag zijn, voor kinderen die elke nieuwe dag moeten afwachten of zij te eten hebben.
Als teken van meeleven met het lijden van Jezus van Nazareth dragen wij de versierde Palmpasenstok. Wij bidden dat Jezus ons voorbeeld mag zijn. Zo lopen wij vandaag met onze Palmpasenstokken de Goede Week binnen…..

Kindernevendienst Gebed Vastenactie

Elk jaar sparen we geld voor de Vastenactie.

Dit jaar gaat het geld naar mensen die moeten vluchten voor de oorlog in Zuid – Soedan. We hoorden over twee moeders Awut en Ajak. Awut haar man was gedood in de burgeroorlog en Awut moest vluchten. Dagenlang waren ze onderweg zonder eten en drinken en kwamen hongerig aan in Malek. De mensen van de Vastenactie gaven hulp. Ze kregen een stuk land van de bewoners en zaden van de Vastenactie. Nu planten ze hun eigen gewassen. Ze kunnen nu zelfs sparen en andere mensen helpen. Awut kon de steun en liefde die ze zelf kreeg, doorgeven aan anderen, zoals Ajak. Ajak haar man is ook in de oorlog overleden en vlucht naar Malek met haar kinderen. Awut helpt Ajak, want

SAMEN OVERLEVEN IS MAKKELIJKER DAN ALLEEN.

We leren hiervan dat met het geld van de Vastenactie de mensen in hun eigen land kunnen blijven en een goed bestaan kunnen hebben ook al hebben ze veel verdriet, omdat ze hun familie hebben verloren. Laten we voor hen bidden en aan hen denken door geld in te zamelen.

Amen

Elk jaar sparen we geld voor de Vastenactie.

Dit jaar gaat het geld naar mensen die moeten vluchten voor de oorlog in Zuid – Soedan. We hoorden over twee moeders Awut en Ajak. Awut haar man was gedood in de burgeroorlog en Awut moest vluchten. Dagenlang waren ze onderweg zonder eten en drinken en kwamen hongerig aan in Malek. De mensen van de Vastenactie gaven hulp. Ze kregen een stuk land van de bewoners en zaden van de Vastenactie. Nu planten ze hun eigen gewassen. Ze kunnen nu zelfs sparen en andere mensen helpen. Awut kon de steun en liefde die ze zelf kreeg, doorgeven aan anderen, zoals Ajak. Ajak haar man is ook in de oorlog overleden en vlucht naar Malek met haar kinderen. Awut helpt Ajak, want

SAMEN OVERLEVEN IS MAKKELIJKER DAN ALLEEN.

We leren hiervan dat met het geld van de Vastenactie de mensen in hun eigen land kunnen blijven en een goed bestaan kunnen hebben ook al hebben ze veel verdriet, omdat ze hun familie hebben verloren. Laten we voor hen bidden en aan hen denken door geld in te zamelen.

Amen

Dankbetuiging Jan van der Stoop

Uit ons midden, maar niet uit ons hart

Jan van der Stoop

 Wij zijn zeer ontroerd door de overweldigende belangstelling van familie, vrienden, kennissen, buren, parochianen en andere belangstellenden.

Het doet ons goed  te weten dat hij bij zovelen mooie herinneringen achter laat.

Het was een mooie warme herinneringsdienst met mooie muziek wat wij altijd in ons hart bewaren.

Ons speciale dank gaan uit naar Marrie, Margreet, en Antoinette en de avondwake groep die ons van het begin tot het einde zo rustig, respectvol en liefdevol begeleide, naar vader opa zijn laatste rustplaats, bij moeder, oma, nu voor altijd samen.

 

Onze oprechte dank

Anja – Kor – Diana – Margret – Nico – Edwin – Miriam

Annelies – Robert – Marjon – Gerben -Anique

Marcel – Linda – Gerda – Roy

Perry – Rachelle – Teun – Myra

Lucas – Anique

 

Viering 1e H. Communie zondag 26 juni 2022

Zondagmorgen 26 juni. Als ik Warmenhuizen binnenrijd op de fiets beieren de kerkklokken van de HH. Ursula en Gezellinnen er lustig op los. Het lijkt wel of ze vrolijker klinken als anders. Zal dat het mooie weer zijn of is er iets anders aan de hand? Jazeker, het is feest! Vandaag doen 9 kinderen van de parochies Warmenhuizen en Burgerbrug hun Eerste Heilige Communie. Exact om 10.00 uur stappen Charlie, Dean, Jelle, Job, Luca, Mats, Mees, Sarah en Youri de kerk binnen. De misdienaars lopen voorop en Pastoor Hulsebosch sluit de rij. Met ferme pas en op de maat van muzikale klanken uit de piano bespeeld door Maaike lopen zij een ronde door de feestelijk versierde kerk en stappen door de “Poort”, die achter in de kerk staat. De “Poort” is de naam van het projectboek waaruit de kinderen hebben geleerd wat de Eerste Heilige Communie inhoudt. Want wie door de Poort gaat is niet alleen maar treedt binnen in een gemeenschap van mensen die zich –op vele verschillende manieren- thuis voelen in het land van God waar niemand wordt uitgesloten. Als zij bij het altaar aankomen, pronken negen prachtige doopkaarsen van de Communicanten, die koster Ruud heeft klaargezet. Tijdens de viering worden de kaarsen aangestoken wanneer de Communicanten de woorden van Geloof en hun intenties uitspreken. Het openingslied “Ga je mee zeg niet nee, zet je voetstappen in die van mij hup, kom op sluit je aan in de rij” wordt ingezet. Op het juiste moment en op aanwijzing van dirigent Henny zetten de kinderen enthousiast in. Pastoor heet iedereen van harte welkom in een bijna bomvolle kerk. Met het kruisteken opent hij de viering. Enthousiaste familie waaronder neven, nichten broers en zusjes supporten af en toe “hun” communicant vanuit de kerkbanken. Kleine Koen zwaait naar zijn grote broer Mats die hij achter de ambo ziet staan. Wat een mooi moment als de kinderen hun eerste H. Communie ontvangen!
Na afloop van de viering wenst Pastoor Hulsebosch allen nog een fijne dag toe en spreekt zijn dank uit naar iedereen die aan deze viering heeft meegewerkt . U bent van harte uitgenodigd voor een volgende viering. We kijken terug op een geslaagde feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie!
Tot slot: In uw agenda kunt u de data van de komende Kindernevendiensten in Burgerbrug o.l.v. Maud en Thea noteren: 17 sept, 8 okt, 19 nov en 17 dec.

Elise Koks

Voorbereiding eerste communicanten

Dit jaar bereiden 9 kinderen zich voor op de Eerste Heilige Communie. Zij komen uit de omliggende dorpen Tuitjenhorn, Sint Maarten, Warmenhuizen, Burgerbrug en Sint Maartensbrug. De feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie vindt plaats in de kerk van Warmenhuizen. Door inzet en hulp van de ouders zijn de taken en de lessen van het Communieproject “Door de Poort “verdeeld zodat een ieder zich zo goed mogelijk kan voor bereiden. De eerste bijeenkomst op 7 april is gegeven op de school De Hoge Ven in Warmenhuizen. De kinderen hebben d.m.v. een namenspel kennis met elkaar gemaakt. Even aftasten en wennen het is een leuke enthousiaste groep. Er is uitgebreid over de doop gesproken en zelfs de doop nagedaan met een babypop. Ook zijn er portretfoto’s gemaakt.

Tijdens de kindernevendienst van 23 april hebben de kinderen zich aan u voorgesteld en u de foto die zij thuis hebben versierd laten zien. Maud en Thea van de kindernevendienst hebben de kinderen hun naam laten noemen waar zij vandaan komen en wat zij later willen worden. “U hoort het pastoor Hulsebosch” zei Maud, “zij komen uit alle windhoeken”. De meeste weten al wat zij later willen worden dierenarts, boer …… sommige denken nog na. Trots was juf Maud dat er één juf en één meester wil worden. De foto’s hangen inmiddels in beide kerken.

De kinderen hebben op 9 april met elkaar en hulp van ouders en broer of zusje in Burgerbrug een Palmpasenstok versierd. Ook vragen en luisteren naar wat er zoal aan de Palmpasenstok hangt. Er zijn vast en zeker mensen blij gemaakt immers de stokken zagen er vrolijk en gekleurd uit.

De kinderen hebben op 20 april het verhaal van Levi de tollenaar gehoord. Een collage is er gemaakt van mensen die ook allemaal van overal vandaan komen en door de Poort gaan en wonen in het land van God. Het onze Vader en Weesgegroet is meegegeven om thuis te oefenen. Na het onder doorlopen van de poort is er geoefend met een koekje hoe je de Heilige Hostie ontvangt. Deze week gaan we in Burgerbrug praten over de Gaven van de Aarde. Luisteren naar het verhaal van Maak je geen zorgen. Dit gaat over Simon, de visser die met Jezus meeging…..en een speurtocht in de kerk…..

Elise.

Pinksterbloem

Zonder water zal het niet gaan,
mijn wortels moeten in aarde staan.
Met licht als zekering voor mijn leven,
dan pas kan ik bloemen geven.

Die kleur die ik ooit mocht ontvangen
als antwoord op mijn diepst verlangen,
groeien door de adem van Zijn Geest:
Mijn hele leven “Pinksterfeest”

Bericht van Sijf Roos

Omdat blijdschap en geluk tot die dingen behoren die meer worden als je het deelt, wil ik hier mijn ervaringen vertellen die ik heb gehad met de begraafplaats bij de “Onze Lieve Vrouw Geboorte” kerk in Burgerbrug.

Vorig jaar kreeg ik een brief, ondertekent door René Koks. Daarin stond, dat tijdens het graven van een graf, het graf van mijn vader was beschadigd. Hij vertelde er ook bij dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Alles zou keurig worden geregeld. Toch geschrokken, ben ik gaan kijken. Alles bleek weggehaald. Dan kijk je toch even raar op. Van René K. hoorde ik dat het bedrijf, dat in Burgerbrug de meeste grafmonumenten levert, de spullen al had meegenomen.

Wegens de extra drukte voor het bedrijf door de Corona, de steensoort die moeilijk leverbaar bleek en de uitval van het personeel (van dat bedrijf) door de Corona, duurde het allemaal langer dan me lief was. Maar twee weken terug kreeg ik het verlossende telefoontje: ze zouden het graf de volgende week weer in ere komen herstellen.
Toen ik daar op zaterdag aan kwam, kon ik het graf al van verre zien liggen. Alles weer glanzend, schoon en nieuw geïnstalleerd. De zerk weer loodrecht en de sierbanden weer horizontaal. Nieuwe kiezelsteentjes en onze rozenstruik weer opnieuw geplant. Ik kon niets (van schade) aan het graf ontdekken. Het leek bijna nog beter gedaan dan de allereerste keer! Toch een pak van het hart en weer een glimlach rond mijn lippen.

Ik besloot mijn ervaring (via de website) te delen. Ik zie het als mijn persoonlijke doel op deze wereld, dat ik de mensen die ik ontmoet blijer achterlaat dan het moment dat ik ze ontmoette. En dan reken ik ook die keren mee dat mensen blij zijn dat ik weer weg ben 😉. Ik geloof er dan ook in dat, als je de dingen die jou blij maken, met andere mensen deelt, je de wereld blijer maakt. Ik geloof dat je daardoor mensen verbindt en ze meer en beter rekening met elkaar zullen houden :-).

Sijf Roos

Nieuwe samenwerking parochies

Beste parochianen,

In het afgelopen jaar heeft onze bisschop Mgr. J.M. Hendriks in een bijeenkomst op 14 mei in de pastorie van Warmenhuizen de opdracht gegeven aan de parochiebesturen van Schagen, Tuitjenhorn, Warmenhuizen en Burgerbrug om in de vorm van een personele unie te gaan samenwerken. Een personele unie betekent dat de vier genoemde parochies zelfstandig blijven, maar onder één centraal parochiebestuur zullen gaan vallen. De functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester zullen dan voor alle parochies door dezelfde persoon worden vervuld. De vier parochies blijven zoals gezegd zelfstandige rechtspersonen met een eigen parochieraad. Het centrale parochiebestuur en onze eigen parochieraad zullen dus in de toekomst geregeld overleggen over lokale aangelegenheden.

In de afgelopen maanden zijn vertegenwoordigers van genoemde parochies samengekomen om de opdracht van de bisschop verder uit te werken. Dit heeft er toe geleid dat er kandidaat-bestuursleden voor de nieuwe samenwerking in beeld zijn. Alvorens zij door de bisschop zullen worden benoemd, hebben de toekomstige bestuursleden te kennen gegeven dat zij nog graag een aantal zaken met de bisschop/bisdom willen bespreken, zodat de samenwerking goed van start kan gaan. Door de recente corona-maatregelen heeft dit overleg nog niet plaatsgevonden.

Al enige tijd vindt u elke maand op onze website www.kerkburgerbrug.nl een overzicht van de vieringen, aangevuld met berichten van onze parochie.
Bent u niet in de gelegenheid om op de website te kijken; deze overzichten liggen ook achter in de kerk om mee naar huis te nemen.

Tot slot en niet onbelangrijk: Elk jaar vragen wij uw aandacht voor de Aktie Kerkbalans. Zoals bekend is dit een gezamenlijk initiatief van een aantal kerkgenootschappen met als landelijk motto: “Geef voor je kerk”.
Mede dankzij uw jaarlijkse bijdrage kan onze parochiekerk O.L.V. Geboorte voortbestaan. Wij kunnen niet zonder uw financiële steun!
U kunt uw bijdrage overschrijven naar ibannummer:

NL60 INGB 0000 0376 43
t.n.v. R.K. Parochiebestuur OLV Geboorte Burgerbrug.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het parochiebestuur van O.L.V. Geboorte Zuid-Zijpe/St.Maarten,

Piet Roemer, vice-voorzitter.
René Koks, secretaris.
Bert Rotteveel, penningmeester.

zaterdagvieringen worden hervat vanaf 29 januari

Mededeling van het parochiebestuur.

 

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag, is door de bisschoppen besloten de coronamaatregelen voor de RK-kerken te versoepelen.

Dit besluit betekent voor onze parochie dat met ingang van zaterdag 29 januari de wekelijkse Eucharistievieringen worden hervat waar Pastoor Hulsebosch in voorgaat.

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden en de hygiëneregels volgen.

Wij hopen u weer te mogen begroeten om in onze de kerk samen te komen, en met elkaar het geloof te delen en de sacramenten te vieren.

Afscheid St. Caeciliakoor

Donderdag 18 november jl. heeft het St. Caeciliakoor helaas haar laatste jaarvergadering gehouden. Na serieus beraad is besloten dat het zangkoor niet verder kan. Het aantal zangers is kleiner geworden en ouder. De heer van Dam heeft na 30 jaar onze dirigent te zijn geweest, ook besloten te stoppen.
Zolang onze kerk bestaat, hebben koorzangers de diensten ondersteund. Nu is er een einde gekomen aan deze traditie. Het St. Caeciliakoor heeft opgehouden te bestaan!
Positief is: dat in kleine samenstelling van groepjes met begeleiding van het orgel, voorlopig in de weekenden zal worden gezongen.

I.v.m. corona en de grootte van een ruimte waar wij allen konden zitten op 1,5 meter afstand was iedereen uitgenodigd op de “Roemerij” bij Piet en Anki Roemer.
Een afscheid met een lach en een traan maar vooral met veel mooie herinneringen, die door een aantal sprekers zijn uitgesproken. Veel waardering voor dirigent en bestuursleden,  voor het altijd uitzoeken en klaarleggen van  muziekstukken en voor de muzikale ondersteuning door Annie Dapper.
Piet Roemer sprak als vice-voorzitter van het parochiebestuur lovende woorden toe aan de leden van het St. Caeciliakoor.

Ieder koorlid krijgt als dank een prachtig handgemaakte glazen hanger met een schildering van een koor waar boven een duif staat afgebeeld. Aan de onderkant staat handgeschreven de inscriptie de naam van het koorlid en hoe lang hij of zij  gezongen heeft. Na het uitpakken werd het ontroerend stil en alle hangers werden onderling met elkaar bekeken. Hulde aan de maker Edmond Miellet, glazenier woonachtig in Burgervlotbrug.

Piet van Dam wordt gevraagd nog één keer de dirigeerstok ter hand te nemen om gezamenlijk het Caecilialied te zingen met een speciale tekst, die Annie Dapper voor deze gelegenheid heeft geschreven.
En dan is het tijd om een fles bubbeltjeswijn te ontkurken.

Wij allen brengen een toast uit op dit bijzondere afscheid van ons zo vertrouwde
St. Caeciliakoor….

Ria van Schaik-Visser

Mededeling van het parochiebestuur

Zoals u  in het nieuws heeft kunnen vernemen, is door de bisschoppen besloten de coronamaatregelen voor de RK-kerken uit te breiden. Door de huidige ontwikkelingen rondom de coronapandemie zullen in alle RK kerken vanaf 1 december na 17.00 uur geen vieringen meer worden gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit besluit betekent dat met ingang van 4 december de zaterdagavondvieringen in onze kerk vervallen en dat de gebruikelijke nachtmis op Kerstavond hierdoor ook vervalt.

Met pastoor Hulsebosch is afgesproken dat hij voorgaat in een Kerstviering in onze kerk op zondagmorgen 2e Kerstdag aanvang 10.00 uur. Hierbij geldt natuurlijk nog steeds de 1,5 meter maatregel.

Het kindje Wiegen zal dit jaar geen doorgang vinden. U allen wordt in de gelegenheid gesteld om zowel 1e als 2e Kerstdag een bezoekje te brengen aan de kerststal en een kaarsje op te steken. De kerkdeuren staan van 14.00 uur tot 16.00 uur open!

Zolang deze maatregel geldt, zal onze kerk op de zaterdagochtenden weer geopend zijn van 10.00 tot 12.00 uur.

Koor Rhythm’ Voices stopt

Rhythm’ Voices  bijeenkomst in de pastorie 4-10-2021

Na bijna twee jaar stilte dachten we met een frisse start weer met de repetities te beginnen. Maar helaas stopt Alberto  als voorzitter van het koor en Carla heeft besloten dat zij stopt met het begeleiden van de Rhythm’ Voices . Mede door hun drukke werkzaamheden hebben zij dit besluit genomen. Wij als leden van het koor dat toch al bestaat vanaf + 1986 hadden graag nog door gegaan. Helaas stopt het koor per 4 oktober 2021.

We kijken na al die jaren terug op de gezellige repetitie avonden. Vaak hebben we gezongen voor de kinderen tijdens de St. Maarten en de familie vieringen.

Bij het H. Vormsel en 1e H. Communie. Tijdens de Allerzielenviering of bij een avondwake. Bij het inzegenen van een huwelijk of een huwelijks jubileum.

Het was grandioos dat wij dit voor de parochie hebben mogen doen.

Namens het koor hartelijke groet Lia van der Stoop

Kindernevendienst start weer

Beste jongens en meisjes,

Tijd vliegt!  Dat wel.

Het is veel te lang geleden dat de laatste kindernevendienst is gevierd. Daarom zijn we blij dat we weer mogen beginnen! We hopen van jullie ook…

De volgende kindernevendiensten hebben we gepland.

16 Oktober : Het onderwerp is Moeder Teresa

13 November : Het onderwerp is Parel in Gods hand

11 December: Het onderwerp is Op weg naar Kerstmis

We feliciteren onze Vormelingen met hun Vormsel!

Als je het leuk vindt om de kindernevendiensten bij te wonen, jullie zijn van Harte Welkom!

Verder hopen we dat we de kinderen van de basisscholen in de parochie te ontmoeten in de pastorie tijdens de Heilige Missen die beginnen om 19.15 in de O.L.V. Geboorte kerk in Burgerbrug.

Tot ziens.

Hartelijke groetjes

Thea en Maud

Kerkbalans 2021

Beste parochianen,
Elk jaar vragen wij uw aandacht voor de Aktie Kerkbalans. Zoals bekend is dit een gezamenlijk initiatief van een aantal Kerkgenootschappen met als landelijk motto: “Geef voor je kerk”. Dank zij uw jaarlijkse bijdrage kan onze parochiekerk O.L.V. Geboorte voortbestaan.

In deze tijd waarin wereldwijd een pandemie heerst en ons allen treft, willen wij u toch het volgende onder uw aandacht brengen.
In het afgelopen jaar heeft het parochiebestuur plannen ontwikkeld voor onderhoud van kerk en pastorie. In samenspraak met een aannemer is dit verder uitgewerkt. Voor deze uitgaven is goedkeuring van het Bisdom vereist. Het Bisdom kijkt daarbij niet alleen naar de financiële positie, maar ook in belangrijke mate naar de vitaliteit van een parochie. Hierbij moet u denken aan het aantal kerkgangers in de wekelijkse vieringen, het aantal ontvangen Sacramenten van Doopsel, Vormsel en 1e Communie en het aantal uitvaartdiensten. Hierbij worden aantallen genoemd, waaraan onze parochie niet kan voldoen. Daarnaast zullen wij volgend jaar worden geconfronteerd met het feit dat de functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vacant worden en op grond van de reglementen niet meer door ons kunnen worden vervuld, tenzij de bisschop hiervoor een bijzondere dispensatie zal verlenen.
Wij zullen hierover samen met het parochiebestuur van Warmenhuizen, waarvoor deze situatie ook voor een deel geldt, in het voorjaar in gesprek gaan met onze bisschop en hem vragen hoe hij onze (gezamenlijke) toekomst ziet.
Wij vertrouwen op een goed gesprek met positieve oplossingen voor beide parochies, waarbij wat ons betreft een kerksluiting niet aan de orde is.

Daarom vragen wij u ook dit jaar uw financiële steun aan onze parochie te geven, want deze blijft voor ons onontbeerlijk.
U kunt uw bijdrage overschrijven naar ibannummer:
NL60 INGB 0000 0376 43
t.n.v. R.K. Parochiebestuur OLV Geboorte Burgerbrug.

Tenslotte: Zoals u op onze website heeft kunnen lezen is onze kerk voorlopig gesloten voor de zaterdagavond vieringen in afwachting op betere tijden. Uitvaartdiensten kunnen met de nodige voorzorgmaatregelen wel plaatsvinden.

Het parochiebestuur van O.L.V. Geboorte Zuid-Zijpe/St.Maarten,
Piet Roemer, vice-voorzitter.
René Koks, secretaris.
Bert Rotteveel, penningmeester.

Kerst 2020 bericht van de Pastoor

Beste parochianen,

Naar aanleiding van het  kabinetsbesluit om een complete lockdown in te voeren, heeft het parochiebestuur besloten de kerk in de kerstperiode niet open te stellen voor het opsteken van een kaarsje en een bezoekje aan de Kerststal.

Het Kerstfeest van 2020 zal voor ons allen heel anders zijn dan in andere jaren.
Voor veel parochianen zal dit een grote teleurstelling zijn. Juist in deze tijd van de coronapandemie hebben de mensen extra behoefte aan warmte en genegenheid, bezinning en gebed, maar ook aan gezellig samenzijn. Vooral natuurlijk zij die in hun directe omgeving in aanraking zijn gekomen met het Coronavirus door besmetting of verlies van een dierbare.

Tot u allemaal zou ik willen zeggen er is ook goed nieuws. Het is de boodschap van het Kerstkind, die we ons elk jaar weer herinneren. Vanaf het allereerste begin van zijn leven riep Jezus mensen op tot omzien naar elkaar. Niet uit publiciteit, niet in de schijnwerpers van de media, maar vanuit een stal onder een Ster aan de hemel. Nu in deze Corona-tijd is dit zeker op zijn plaats vanwege eenzaamheid en onzekerheid en een perspectief voor de toekomst.

Laten we de Ster volgen van het Kind, dat is geboren. Laten we Hem blijvend opzoeken ook na Kerstmis. Laten we Hem de voornaamste plaats geven in ons leven. Dan zal het werkelijk een Zalig Kerstmis zijn en blijven.

Ik wens U allen een Zalig en Gezond Kerstfeest en een Zalig en Gezond 2021 toe, ook mede namens mijn zus Corrie.

                                                                                     Pastoor C. G. M. B. Hulsebosch

Overlijden Pastoor Goedhart

Ons bereikte het droevige bericht dat afgelopen donderdag 26 november Pastoor Goedhart is overleden. Hij was pastoor in onze parochie van 1977-1985 . In 2016 was hij nog in Burgerbrug om samen met ons het 150 jarig bestaan van kerk en koor te vieren. Hieronder een aantal foto’s daarvan waar hij opstaat.

Wij kregen ook een  overlijdenskaart gericht aan de parochie , waarin staat vermeld dat de Uitvaartmis live is te volgen op donderdag 3 december vanaf 11.45 uur via:  uitvaartmetbeeld.nl/uitvaart/pastoorgoedhart

Als u op deze link  klikt ziet u het overlijdensbericht dat wij kregen van het Bisdom

 

Tijdelijke sluiting van de kerk per 16-10-2020

Hoewel we heel blij waren dat de vieringen weer doorgang  konden vinden, hebben de huidige hoge besmettingsgraad en bijbehorende coronamaatregelen het parochiebestuur doen besluiten onze kerk opnieuw tijdelijk te sluiten.

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via deze website, en vragen iedereen dit nieuws ook door te geven aan medeparochianen die dit misschien niet gelezen hebben.

kerkvieringen vanaf 15 augustus 2020

 

Beste parochianen,

In deze onzekere en moeilijke tijd als gevolg van het coronavirus is het ons als parochiebestuur een behoefte u te informeren over de stand van zaken wat betreft de weekendvieringen. Zoals u weet gelden er vanaf 1 juni versoepelende maatregelen waardoor vieringen weer mogelijk zijn, echter wel zonder medewerking van koren en met een maximum van 30 kerkgangers. Na 1 juli zal dit aantal worden verhoogd naar 100 kerkgangers. Door de 1,5 meter maatregel zal het maximum voor onze kleine kerk niet hoger uitkomen dan 40 tot 45 kerkgangers.

De bisschoppen hanteren in hun protocollen de richtlijnen van het RIVM, waardoor tijdens deze liturgische vieringen nog tal van maatregelen in acht moeten worden genomen om alles goed te laten verlopen. Als belangrijkste richtlijn geldt natuurlijk dat kerkgangers bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis moeten blijven.

In overleg met pastoor Hulsebosch hebben wij besloten dat onze kerk vanaf zaterdag 15 augustus a.s. op Feest van Maria-Tenhemelopneming weer opengaat voor de zaterdagavondvieringen om 19.15 uur. Een mooie startdatum voor onze Mariakerk!
Voorlopig zal pastoor alleen voorgaan met assistentie van een lector.

Omdat de bisschoppen hebben bepaald dat koren niet mogen zingen tijdens de vieringen heeft het bestuur van het St. Caeciliakoor met ons gesproken. Gezamenlijk hebben wij vastgesteld dat de plek boven bij het orgel door de 1,5 meter maatregel niet geschikt is om als koor te zingen. Het bestuur van het St. Caeciliakoor heeft kenbaar gemaakt voorlopig als koor te stoppen totdat deze maatregel is opgeheven. Wel heeft onze organist Annie Dapper zich bereid verklaard met een klein aantal zangers liederen te zingen uit de missaaltjes, zodat er toch enige muzikale ondersteuning zal zijn tijdens de komende vieringen.

 

Voorts hebben wij besloten vanaf nu tot 15 augustus a.s. de kerk open te stellen voor gebed en het aansteken van een kaarsje bij Maria.
Elke zaterdagochtend van 10 tot 12 uur wordt u hiertoe in de gelegenheid gesteld. Houdt u zich daarbij aan de 1,5 meter maatregel en let op elkaar!

Pastoor Hulsebosch heeft kenbaar gemaakt dat als u ongerust of eenzaam bent of gewoon behoefte heeft hem te bellen u dit altijd kunt doen. Zijn telefoonnummer is: 0226-391214.

Mochten door de actuele situatie rondom de coronavirus wijzigingen ontstaan dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via onze website www.kerkburgerbrug.nl

Tenslotte wensen wij mede namens pastoor u veel sterkte toe onder de Zegen van God en blijf vooral gezond.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het parochiebestuur van O.L.V. Geboorte,

 

Piet Roemer, vice-voorzitter.

Parochiebericht

Paniek of rust, stress of kalmte wat doet de corona met jou, u, ons allemaal? Laat het je in de war brengen door alles wat er om je heen gebeurt of kun je nog uitkijken wat er nog komt. We moeten afstand van elkaar houden maar voelen ons misschien dichterbij dan ooit. We hopen dat u allen daar ook iets van ervaart immers wij zijn met zijn allen wereldwijd in een korte tijd in een totaal andere belevingswereld gekomen. Maar ondanks alle narigheden die dit virus met zich meebrengt, dat zelfs tot de dood kan leiden, gebeuren er ook hele mooie dingen. Het lijkt of er anders nagedacht wordt en er ontstaan spontaan gebeurtenissen die eerder misschien niet mogelijk waren. Wij willen dat vooral positief zien want dat hebben wij in deze periode van onzekerheid hard nodig. Laten we daar vooral oog en oor voor houden.

De kerk is gesloten. Maar lieve parochianen er brandt een kaarsje bij Maria.
We doen mee aan de oproep om op woensdagavonden om 19.00 uur de kerkklok te luiden. De klok van TROOST en HOOP! Wij voegen er een woord aan toe VERBONDEN voelen met elkaar.
Dit kan ook gebeuren als u de rozenkrans bidt: verbonden voelen met de kralen. En denk aan de belofte van de regenboog: God maakte de regenboog als teken van Zijn verbond met de mens.

Lena Borst, Annelou Duineveld, Bram Duineveld, Amy Klaver, Marciano Ridder, Jan van Schaik, Neele van Schaik, Sanne van Schie, Jinte van Straten, Lianne van Straten, Debbie Duijn, Maaike Duijn, Denys Bremmers en Klaudia Razik waren met elkaar in voorbereiding om het sacrament van het Heilig Vormsel op 25 april te ontvangen. Halverwege het Vormselproject in “ Vuur en Vlam” brak het corona-virus uit en maakte hier abrupt een einde aan. De kinderen is gevraagd en hebben beloofd hun werkboek goed te bewaren en zodra het weer kan, want we blijven positief, pakken we het Vormselproject samen met de ouders weer op. We maken ouders er op attent dat op de site van www.Samueladvies.nl inspiratie kunt vinden over gezinscatechese.

Elise & René Koks

Bericht voor de kinderen

Hallo kinderen,

Op het moment dat we dit schrijven, is de wereld even niet meer zo vertrouwd als dat het altijd was. Ook de kerk heeft te maken met het coronavirus. Zelfs het H. Vormsel gaat niet door. Het is ook heel gek dat op zaterdagavond de kerk donker blijft en wij ook jullie even niet meer zien. MAAR, het wordt nooit zo donker of het wordt weer licht… Dus daar gaan we voor. Tijdens de KND over Vaderdag (20 juni) gaan we ook Moederdag vieren. Onze ouders mogen na al hun inspanningen van de laatste tijd wel even in het zonnetje worden gezet! Jullie komen dan toch ook om dit SAMEN met ons te doen?

Gebed vanwege het coronavirus

Lieve God,

Wat moeten we ervan denken
nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen
en er al zoveel mensen in ons land besmet zijn?

We willen vertrouwen dat het goed komt.
We willen onszelf en anderen niet bang maken.
We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met hygiëne.

Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid.

Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen,
onze bestuurders en wetenschappers.
Geef vertrouwen in hun kunde.
Geef geloof in een goede afloop.
Geef verbondenheid met wie het allerkwetsbaarst zijn,
en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen.

Ons leven is uit en in uw hand.

Amen

Tot ziens en BLIJf gezond, Thea en Maud, tot 21 juni!