Parochie Praet april 2018

Parochie-avond (9 mrt)

’s Avonds om 20.00 uur worden de parochianen, die zich aangemeld hebben, van harte welkom geheten in café halfweg door Piet Roemer en Martin Konijn.

Aan het begin van de avond spreekt Piet, als vice-voorzitter, zijn erkentelijkheid uit voor de inzet en trouw van onze vrijwilligers, maar hij is ook blij met de aanwezige kerkgangers, zodat er nu sprake is van een echte parochie-avond.

Na koffie en gebak wordt iedereen getrakteerd op een hapje en drankje en is er al snel een opperbeste stemming. Elkaar ontmoeten en een praatje houden; het geroezemoes is al gauw niet van de lucht.

Dan spreekt pastoor Hulsebosch de dames van de Kindernevendienst toe. Maud Poland en Thea Mink verzorgen al meer dan 35 jaar de Kindernevendienst en doen dat al die jaren met veel enthousiasme en toewijding. Ondanks dat Thea recent is verhuisd naar Schagen blijft zij de Kindernevendienst trouw. Maud ontvangt van pastoor een Paaskaars en ook Thea, die vanavond helaas verhinderd is, zal bij de komende viering in de kerk een Paaskaars ontvangen.

Halverwege de avond wordt er een loterij georganiseerd, waarvan de trekking door onze pastoor Hulsebosch wordt verzorgd. Opmerkelijk was wel dat een tafelgenoot van pastoor, de heer Thé Dekker opvallend veel in de prijzen viel. Maar na afloop mochten de overige tafelgenoten meedelen in de overvloed van zijn prijzen….

Het woordje van onze parochiaan Niek Kramer was erg leuk. Hoewel hij begon om de hoogtepunten van onze parochiegemeenschap in de afgelopen 75 jaar te willen memoreren, bleek al gauw hij zich beperkte tot enkele bijzondere aangelegenheden, die iedereen zich nog kon herinneren. Een spontaan applaus was zijn deel..

Dankzij een flink aantal sponsoren kon deze avond worden gehouden en na afloop was iedereen erg enthousiast over het verloop van onze parochie-avond met de uitstekende bediening door de medewerkers van Café Halfweg.

Door de bijdragen van de sponsors en de opbrengst van de loterij hebben wij de kas van de kerk niet hoeven aan te spreken, ook dit gegeven stemt tot tevredenheid.  Hieronder nog de vermelding van onze sponsors, die de parochie-avond mogelijk hebben gemaakt:
Pieter Dirk Raat uit Burgerbrug
Landbouwmechanisatiebedrijf Kraakman-Reyneveld BV uit ’t Zand
Landbouwmechanisatiebedrijf Hollands uit Breezand
Garage Aad Kramer uit Burgerbrug
Aannemersbedrijf P Dekker uit Schagerbrug
Sigge van der Veek uit Burgerbrug
Zorgboerderij De Roemerij uit St. Maartensburg
Agrarisch. Loonbedrijf Konijn uit St. Maartensvlotbrug
Loonbedrijf Borst uit Burgerbrug
Landbouwmechanisatiebedrijf W.N. Kramer uit Burgerburg
Borst Kranenverhuur uit Burgerbrug
Graanhandel P. Dekker uit St. Maartensbrug
Land van Fluwel uit St. Maartenszee
Schildersbedrijf Jongejan uit St. Maartensvlotbrug
Handels- en bouwonderneming Stiba uit St. Maartensbrug
Bloemenstal Rustenburg uit St. Maartensvlotbrug
Landbouwmechanisatiebedrijf J. v.d. Sluijs uit Dirkshorn
Wiba Banden uit Wieringerwaard
Alb. de Groot uit Schagerbrug
Tas Transport uit ’t Zand
Hoeve Boulust BV uit ’t Zand
Martien Konijn BV uit St. Maartensvlotbrug
Loonbedrijf Hoogland uit Burgerbrug

 

De volgende dag werden wij verblijd met een heel grote Van harte Beterschapskaart met veel lieve woorden van de aanwezigen. Hartverwarmend en hartelijk dank hiervoor en voor de ontvangen kaartjes, bloemen en attenties….

 

 

Palmpasen 24 maart

Op zaterdag 24 maart zijn de kinderen uitgenodigd om samen met de Vormelingen hun Palmpasenstok te versieren. Er werd goed gehoor aan de oproep gegeven. De pastoriezaal was vol en met hulp van Sity van de gezinsvieringengroep en met hulp van Marion en Petra, ouders van de Vormelingen, werd er hard gewerkt om de Palmpasenstokken zo mooi mogelijk te versieren. Vormeling Tim had zijn grote zus Anouk meegenomen. Marion heeft de symboliek van de Palmpasenstok voorgelezen. Zo dient er een slinger van 30 rozijnen of andere gedroogde vruchtjes aan de stok te hangen die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas ontvangt om Jezus te verraden. Dat was een hele klus om de krentjes te rijgen. Mooi om te zien hoe “groot” de kleintjes helpen. Prachtig versierde stokken met allerlei lekkers en een eigen gebakken haantje met palmtakje bovenop de stok was het eindresultaat. Tijdens de Palmpasenviering ’s avonds liepen 23 kinderen in processie trots 3 ronden door de kerk. Aan het einde van de viering heeft Pastoor Hulsebosch Wendy Borst in het zonnetje gezet omdat zij na acht jaar afscheid heeft genomen van de groep Gezinsvieringen. Pastoor bedankte haar voor de inzet. Ook voor de inzet in 2014 en 2015 waar zij zich samen met nichtje Mieke Borst de kinderen op hun Eerste Heilige Communie hebben voorbereid. Wel blijft Wendy zich inzetten voor Het Kindje Wiegen. Zij krijgt een mooie bos bloemen en Pastoor wenst haar succes op de geitenboerderij “Het rode Hart” waar zij zich samen met man Nico en kinderen Ruud, Floor en Lena voor inzet.

 

Vormelingen 2018

Zoals u in het vorig Bereik heeft gelezen zijn er zes aanmeldingen van kinderen die dit jaar het Sacrament van het Heilig Vormsel zullen ontvangen. Tijdens de viering van 3 februari hebben Sofie van Straten, Tim Volkers, Leonie van Schie, Mariska van Schie, Floor Borst en Willemijn Hoogendijk zich aan U voorgesteld. De foto’s, die Anki Roemer heeft gemaakt, hangen in de kerk.

Er wordt gewerkt met het project Vuur en Vlam en er zijn tijdens de zaterdagavondvieringen al een aantal projecten behandeld. Marion en Elise bijten het spits af en na een woord van welkom en een voorstelrondje startte het eerste project “De Helper”. De opdracht was hoe zien jullie je levensweg. Er werd ijverig getekend in het boek en er werd bijgeschreven wat je zoal kunt tegenkomen op je levensweg. Ook werd de link naar de Bijbel gelegd dat de eerste Christenen aanhangers en volgelingen van Jezus werden genoemd. Zoals staat geschreven volgens het Evangelie van Johannes: “Jezus, u bent de weg de waarheid en het leven”. Na de viering sluit Pastoor Hulsebosch aan en vraagt of de kinderen nog vragen hebben. Pastoor legt de betekenis van het Sacrament van het Vormsel uit en zegt het is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. Het is door Jezus ingesteld en afkomstig van het Latijnse Sacramentum dat geloofsgeheim betekent. De Helper is de Geest. De kinderen luisteren aandachtig. Ook weten zij de vragen van Pastoor goed te beantwoorden Wie bedoeld wordt met De Helper en wat sacramenten inhouden. Gesproken is over de lezing van Mattheüs waar Jezus op de proef werd gesteld door de duivel. En de Engelen die over je waken maar wat zijn het nou precies. Floor ziet ze als een soort mens met vleugels. Ze hebben ook de boodschap aan Maria gebracht, vertelt Mariska en die heet Gabriël. Op de vraag van Pastoor wat aartsengelen zijn, werd diep nagedacht. Pastoor verteld dat zijn engelen die een bijzondere plaats innemen. De voornaamste zijn Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël. De meeste namen eindigen op el dit is een verwijzing naar de naam van God. Engelen zijn gevleugelde liefdevolle wezens en bewaren de vrede.

Project 2 Contact gegeven door Marion en Wendy. Vandaag gaat het over bidden. Er wordt gesproken over wat bidden eigenlijk is en hoe je dat doet en met welke woorden. Het Onze Vader kennen we allemaal. Je kunt ook bidden met kralen. Er ligt een Rozenkrans op tafel. De kinderen gaan zelf aan de slag en maken allemaal een prachtig gebedssnoer en kiezen daar zelf hun kralen voor uit. Elke kraal heeft een betekenis. B.v. een kraal voor een nieuw huis, een liefdeskraal, een kraal voor je broer of zus. Allemaal maken ze een “tientje” van de rozenkrans. De kinderen krijgen een opdracht mee voor thuis om een e-mail gebedje aan God te schrijven. Het is iets tussen jou en God en niemand krijgt dat te lezen. De gebedjes worden verzameld in een speciaal doosje en tijdens de Vormselviering onder de Voorbeden wordt het doosje neergezet. Als Pastoor aansluit en de kinderen vraagt wat er zoals besproken is komen de kinderen zelf met vragen. Ze vragen Pastoor naar zijn studie en zijn bijzondere boordje wat collaar heet. Dit keer hebben de Vormelingen zich persoonlijk voorgesteld aan de parochiegemeenschap. Ze vertellen wie ze zijn waar ze op school zitten. Willemijn voegt nog toe dat zij het 3e Sacrament gaat ontvangen Het Doopsel en 1e Communie heeft zij gehad. Na afloop krijgen de kinderen i.v.m. 3 februari de Blasiuszegen. Een middeleeuws ritueel bedoeld ter voorkoming van keelziektes legt Pastoor uit.

17 februari start het derde project “Missie” waar Gerda en Wendy zich op hebben voorbereid. Wat is jouw missie in je leven? Pater Mors waar een mooie foto van in de vergaderkamer hangt wordt als voorbeeld genoemd. Die had een missie in Brazilië. Pastoor vertelde dat de 12 apostelen ook een missie hadden. Hij haalt Judas aan de kinderen herkennen hem als de verrader die zich later van het leven ontnam. Er werd een nieuwe apostel benoemd vertelt Pastoor en dat was Matthias. De kinderen luisteren geboeid en zijn onder de indruk.

De Vormelingen hebben ook deelgenomen aan Handletteren o.l.v. Pastor Tilma en Karin Blaauw en aan het spel Sirkelslag in Tuitjenhorn. In de verslagen van Karin Blaauw elders in Bereik kunt u hier meer over lezen. 29 maart is de Kruiswegstatie in Langedijk door de Vormelingen bezocht samen met Gerda en haar moeder Truus van Schie. Speciaal voor de jeugd werd door hun bij elke statie ook een stukje gebeden. Tijdens de Paaswake in Burgerbrug op 31 maart zijn de Vormelingen betrokken bij het verspreiden van het Vuur.

Wij hopen dat u zo een indruk heeft gekregen hoe de kinderen zich samen met ouders en pastoor voorbereiden op de komende Vormselviering op vrijdag 25 mei.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.