Parochie Praet december 2018

Verhuizing

Wij ontvingen het volgende verhuisbericht van Piet en Ria van Schaik voor plaatsing in Bereik:

“Verhuisd

Vanuit het vertrouwde Zijpersluis aan het begin van de Grote Sloot zijn wij verhuisd naar De Zon 7, 1747 EX in Tuitjenhorn. Het is maar 5 km verder, maar toch was deze verandering een hele stap.

Vanaf onze geboorte, wat begon met gedoopt worden, zijn wij ons hele leven al betrokken bij ons kerkje en dit veranderen nu -voorlopig- ook zomaar niet.

Na de twee maanden dat we hier wonen “aarden” we al wel; ook aan deze kant van de West-Friese dijk wonen aardige mensen.

Als u denkt: “Ik wil ze wel eens met een bezoek vereren. Altijd Hartelijk Welkom!”

Piet en Ria van Schaik”

 

 Collectes voor Sulawesi (13 okt) en Wereldmissiedag (20 okt)


De collecte opbrengst voor Sulawesi en de Wereldmissiedag bedroegen respectievelijk € 217,00 en € 85,00. Hartelijk dank voor uw gaven.

 

Bloemen van de familie Nuijens (okt)

U heeft ze vast zien staan in de kerk. De prachtige dahlia’s uit de tuin van de familie Nuijens. Op 22 september kwam Gerard met de eerste emmer vol bloemen met een verscheidenheid aan kleuren en grootte.
De dahlia is een oude, zeer fraaie, soms grillige bloem en komt oorspronkelijk uit Mexico. Sinds 1872 is zij in Nederland geïntroduceerd. We zien ze vaak op schilderijen afgebeeld.

Gerard heeft wekenlang tot en met het weekend van 27 oktober, toen de klok naar wintertijd ging, bloemen gebracht. De mooie zomer en de goede verzorging hebben zeker bijgedragen aan de langdurige bloei. Ik ben er van overtuigd, nu de dahliaknollen in ruste zijn en ergens veilig op een plek vorstvrij bewaard worden, dat zij volgend jaar na het planten weer opnieuw tot grote bloei komen!

Bedankt voor de prachtige bloemen, die zich soms moeilijk laten schikken omdat zij stuk voor stuk hun eigen grilligheid hebben, maar dat maakt het juist zo leuk.
      

 Allerzielenviering (2 nov)

De Allerzielenviering werd dit jaar verzorgd door Margreet van Schie en Antoinette Visser van de Avondwakegroep. Stijlvol en ingetogen gingen zij voor. In het bijzonder zijn in deze viering de parochianen genoemd, die in de laatste vijf jaar zijn overleden. Het is een waardevolle traditie om naar hun namen te luisteren en hen samen te herdenken. The Young Voices ondersteunden deze viering met passende liederen. Na de viering hebben velen gebruik gemaakt om op het kerkhof een lichtje te ontsteken bij de graven en de urnen van hun dierbare. Onderstaande gedachte stond achterop het boekje van de gezongen liederen:

 

Gedachte
Ik zie bomen
vol bloesempracht.
De schapen grazend in de wei.
Ik voel de zon in al zijn kracht en ik weet:
dit gaat niet voorbij.
Daar tussen de bomen
van mijn bloesemlaan
word ik geroepen, ik moet nu gaan.
Met de vogels vlieg ik mee
tot achter de horizon terug,
terug naar waar het allemaal begon.

Van de familie Blaauboer ontvingen we het volgende berichtje:
Een woord van dank voor de Avondwakegroep, The Young Voices en ieder die heeft meegewerkt aan de warme viering van Allerzielen 2 nov jl.

Wij hebben deze avond met een goed gevoel met iedereen gedeeld, ook op het Kerkhof waar mooie verlichting brandde.
Onze dank hiervoor.

 Reinie, Anita en Anneke.”

 

Kindernevendienst met lampionnen optocht (10 nov)

De Kindernevendienst, die Maud en Thea verzorgen, stond in het teken van 11 november het feest van Sint Maarten die zijn mantel deelde met een arme bedelaar. Pastoor Hulsebosch haalde de kinderen uit de pastoriezaal op en liep een aantal ronden door de kerk. Door het gedempte licht in de kerk kwamen de zelfgemaakte lampionnen met hun lampjes mooi uit. Al zingend 11 november is de dag……  samen met muziek van The Young Voices, liepen twaalf kinderen trots door het kerkpad. Nadat de kinderen hun lampionnetje ophingen in de standaard voor het altaar gingen zij naar de pastoriezaal om daar het verhaal van Sint Maarten te horen. Na het Onze Vader kwamen zij terug in de viering en een aantal lazen een toepasselijk gedichtje voor wat eindigde met: “Lieve God, we leren van Sint Maarten om te delen. Dat maakt andere mensen gelukkig en onszelf ook! Wilt U ons daarmee helpen? Amen.”

 

Jaarvergadering St. Caeciliakoor (22 nov)

Op de herdenkingsdag van St. Caecilia, patrones van de kerkmuziek, werd de jaarvergadering van het St. Caeciliakoor gehouden. Ria van Schaik memoreerde de belangrijkste gebeurtenissen bij het koor over het afgelopen jaar, in het bijzonder het overlijden van de ereleden Dirk Kramer en Jan Dapper, die beiden heel veel betekend hebben voor het kerkkoor en onze parochiegemeenschap. Als gebaar naar hen werd één minuut stilte gehouden. In de Eucharistieviering van zaterdag 25 november wordt een speciale intentie voor hen beide uitgesproken bij de Voorbede en zal het St. Caecilialied ten gehore  worden gebracht.

Daarna was het tijd voor een bijzondere gebeurtenis. Er waren maar liefst drie jubilaressen bij het koor: Ria van Schaik, Riet Duineveld en Tiny van Straten. Riet en Tiny waren 25 jaar aan het koor verbonden en Ria was 40 jaar lid van het koor, waarvan ze ruim 25 jaar voorzitter is. Reden genoeg om de drie dames uitvoerig in het zonnetje te zetten met mooie en toepasselijke toespraken van pastoor Hulsebosch, Piet Roemer, Annie Hoogeveen, Piet van Dam en uiteraard ook Ria -als voorzitter- in de richting van Riet en Tiny. Hoogtepunt van de huldiging was het opspelden van de eremedailles door pastoor en de uitreiking van de oorkondes met de Gregoriuskaarsen.


Kerstgilde (12 dec)

In de maand december wordt er gewerkt aan de voorbereiding van het Kerstfeest. Naast de opbouw van de kerststal, het plaatsen van de ster aan de kerktoren en de versiering in de kerk met bloemen en de kerstboom wordt er ook altijd het koper en zilver gepoetst, zodat alles weer mooi zal glimmen.
Wij vragen hierbij vrijwilligers om mee te helpen met het poetsen op woensdag 12 december om 9.15 uur. Om 10 uur is er koffie met koek. Fijn als u weer tijd heeft en u weet het: Vele handen maken licht werk…..


Kindje Wiegen met kinderkoor (25dec)

In dit Bereik kunt u lezen dat op 1ste Kerstdag het traditionele Kindje Wiegen plaats zal vinden. Net als vorig jaar zal het kinderkoor acte de préséance geven. Onder leiding van Lianne Kenter zijn er een aantal kinderen van Warmenhuizen en Burgerbrug enthousiast kerstliedjes aan het repeteren. Het kinderkoor zal ook tijdens de Herdertjesviering in Warmenhuizen zingen.


Misintenties voor het komende jaar

Parochianen, die hun misintenties willen opgeven voor het jaar 2019 worden hierbij uitgenodigd, zodat wij uw intenties in de komende Bereiken kunnen opnemen.

Rooster medewerk(st)ers voor Bereik voor het jaar 2019

Bereik nr. 2            Stencilen: Diana Stuijt en Margreet van Schie op 21 en 22 jan
feb/mrt/apr            Rapen: Ria Vink en Saskia van Straten op 23 jan

Bereik nr. 3            Stencilen: Gerard Nuijens en Nettie Borst op 15 en 16 apr
mei/jun/jul             Rapen: Jacqueline van der Veek en Sity Koedijk op 17 apr

Bereik nr. 4            Stencilen: Diana Stuijt en Monique Klaver op 15 en 16 jul
aug/sep                  Rapen: Coby van Noort en Willy Hoogeveen op 17 jul

Bereik nr. 5            Stencilen: Margreet van Schie en Gerard Nuijens 16 en 17 sep
okt/nov                  Rapen: Tini van Straten en Ria van Schaik op 18 sep

Bereik nr. 1            Stencilen: Nettie Borst en Monique Klaver op 25 en 26 nov
dec/jan                  Rapen: Loes van Straten en Riet Deutekom op 27 nov

 

 

Rooster Martha-dames voor het jaar 2019

Januari:                 Loes van Straten, Elly Kramer en Annet Kos

Maart:                    Yvonne Bosman, Alda Raat en Wilhelmien de Vent

Mei:                       Annie Dekker en Anneke Konijn

Juni:                      Riet Duineveld, Ria van Schaik en Lenie Nuijens

Augustus:               Diana Stuijt, Tini Jonker en Ria Vink

Oktober:                Maria Borst, Marina Sluijs en Antoinette Visser

December:             Margreet van Schie, Nettie Borst en Maud Poland

 

Tot slot

Wij kijken uit naar het nieuwe jaar maar niet voordat wij u allen heel hartelijk dank willen zeggen voor het meeleven in welke vorm dan ook in de periode van ziek zijn van Elise. Het heeft ons enorm gesteund.  

Wij wensen u tot slot fijne Feestdagen toe en een Voorspoedig 2019.

Elise & René Koks

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.