Parochie Praet februari 2020

Bericht van de Avondwakegroep

Van de Avondwakegroep hebben wij het navolgende bericht ontvangen:

 Wanneer iemand is overleden zijn diverse diensten mogelijk:

-Alleen Heilige Mis door Pastoor Hulsebosch.

-Avondwake door de avondwakegroep en een Heilige Mis door Pastoor Hulsebosch.

-Alleen avondwake door de avondwakegroep.

-Lekenuitvaartdienst door de avondwakegroep. In deze dienst wordt de Absoute gegeven met wierook en wijwater. Ook op het kerkhof wordt gezegend met wijwater. De lekenuitvaartdienst kent een vast stramien dat wordt gevolgd in het gesprek met de familie van de overledene.

Voor vragen kunt u terecht bij pastoor Hulsebosch, bij René en Elise (pastorie) en bij Maud Poland (coördinator).

Maud Poland

 

Bisschoppelijke Adventsactie (dec)

De opbrengst van deze actie bedroeg € 137,50 Alle gevers hartelijk dank.

 

Overlijden Kuno Giesinger (15 dec)

Op 15 december is Kuno Giesinger, wonende aan de Burgerweg in Burgerbrug op 71-jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaartdienst, verzorgd door de leden van de Avondwakegroep, was op 20 december in onze kerk. In deze dienst zijn mooie woorden gesproken over Kuno, die meer dan dertig jaar geleden uit Oostenrijk is vertrokken en in Burgerbrug is neergestreken en zich op een fantastische manier samen met Rosemarie en haar kinderen heeft geïntegreerd in onze dorpsgemeenschap. Hij is in Burgerbrug een mooi bedrijf begonnen en was de laatste jaren vaak te zien op de bank op de brug waar hij graag een praatje maakte met voorbijgangers. We zullen hem missen…

 

Kerstmis 2019

Op woensdagmorgen 11 december om kwart over negen gaat de voordeurbel…. Het is vandaag toch koperpoetsen vraagt Truus van Schie die als eerste arriveert om te helpen. Kort na haar komst komen ook Ria van Schaik, Riet Deutekom, Annie Kramer, Anneke Konijn, Annie Dekker en het echtpaar Elly en Rinus Komen. De handen worden flink uit de mouwen gestoken om het koperwerk van de kerk zo mooi mogelijk te laten glimmen. Rond de klok van half elf drinken we koffie met iets lekkers erbij. Natuurlijk ook even een gezellig praatje met elkaar. Tegen half één staan alle gepoetste attributen weer op hun vertrouwde plek in de kerk. De vergaderruimte is keurig aan kant en de dames gaan met rode wangen en een voldaan gevoel naar huis.

De Kerstviering van de Sint Josephschool vindt plaats op woensdag 18 december om 17.00 uur. Het thema luidt: “Vrede is dichtbij”. Na het openingswoord van juf Annamarie wordt het adventslied “Droomkaarsen” ingezet. De stemming zit er meteen in. Er wordt luidkeels gezongen over een wereldfeest, wereldplein, wereldstad, wereldpark en vooral mooie dromen bij het Kerstkind waar wij samen komen. Het kerstverhaal, uitgevoerd in vier delen, is een genoegen om naar te kijken en te luisteren. Vooral hoe groot en klein door en met elkaar dit aan de kerkbezoekers ten tonele brengen. Pastoor Hulsebosch sluit af met gebed en geeft de zegen en wenst ons allen een mooie kerst toe. Na afloop gaan alle kinderen in een lange optocht met een lampje in de hand naar school. Daar wacht hun een heerlijke maaltijd. Dan naar huis uitrusten en genieten van de vakantie.

Op Kerstavond zingt het Sint Caeciliakoor. Voor de viering is er samenzang. In de sfeervol verlichte kerk is het stil als het koor het lied “In stille nacht” inzet. Stilte over alle landen, in stille nacht. Vouwen wij tezaam de handen, in deze nacht. En zo is het! Het is een mooie en goed bezochte kerkdienst. Pastoor dankt een ieder die aan deze Kerstviering heeft meegewerkt. Alle vrijwilligers de koperpoetsers, marthadames, bloemengroep, kerstster-kerststalploeg. Tot slot wenst pastoor ons een Zalig Kerstfeest toe. Na afloop van de viering gaat pastoor meteen naar huis omdat in Warmenhuizen de volgende kerstnachtviering staat gepland. Maar dit doet Pastoor niet voordat hij namens de familie Konijn iedereen uitnodigt nog even te blijven zitten om van het traditionele glaasje glühwein of warme chocomel te genieten. En zo kan iedereen onder het genot van een drankje elkaar een Zalig Kerstmis toewensen!

Voordat het Kindje Wiegen begint, is het heel stil in de pastoriezaal het is al vijf voor half drie……vol spanning wordt er gewacht op het Kindje Jezus. Maria (Lena Borst) Jozef (Bram Duineveld) de drie Koningen Jan van Schaik, Amy Klaver en Marilène en een hele stoet Herders en Engelen staan te trappelen van ongeduld….hij zal toch wel komen? En ja hoor nog geen minuut later  komt het kleine Kindje Jezus (Mart Koks). Behoedzaam legt mama Sharon de kleine “Jezus” in de armen van moeder Maria die meteen in haar rol stapt. Nadat enkele Engelen nog gauw even een plas doen, horen wij de gong al. Het welkomstlied “Wij komen tesamen” wordt op het orgel ingezet. De stoet begint te lopen de kippen schrapen tevreden in hun kooi het konijn dartelt in zijn hok de schapen die buiten staan blaten vrolijk mee. De stoet loopt twee ronden door de kerk. Maria voorop, het Kindeke geniet en lacht naar Maria. Jozef loopt daarachter en houdt alles goed in de gaten. Nadat Jezus in de kribbe is gelegd en vrolijk met armen en benen ligt te zwaaien, heet Ilona Duineveld, die deze middag begeleidt, alle aanwezigen hartelijk welkom. Zij nodigt Pastoor uit. Pastoor Hulsebosch vraagt om stil te worden de handen te vouwen en gaat voor in gebed. Een welkom aan het Vredeskindje in de vorm van een gedichtje wordt gelezen. Het Kerstverhaal wordt gelezen. Margriet Evers, de moeder van Ian en Berna Pauw de oma van Ian, verzorgen een muzikaal intermezzo op viool en dwarsfluit. De kippen achterin in de kerk tokken vrolijk en luidkeels mee. Dan ineens laat het Kindeke zich horen wat blijkt het heeft gewoon honger… Papa Quirien spoedt zich naar de keuken en warmt een flesje melk. Tevreden en zijn buikje rond wordt Jezus in de kribbe teruggelegd. Maria houdt zijn handje vast en trekt zorgzaam zijn uitgetrapte slofje weer aan. Dan komt Bo-Dean naar voren en zingt een liedje. Neele speelt op haar saxofoon “ De Herdertjes lage bij nachte” en “Jingle Bell”. Tussendoor loopt een klein Engeltje met de naam Alicia zij kijkt af en toe verwondert om zich heen. Dit Engeltje lag vorig jaar in de kribbe.   Het gedicht “wij wensen” wordt voorgelezen. Het laatste couplet luidt: “Een kind brengt ons een nieuwe tijd, we kunnen verder gaan, straks worden onze wensen waar. Wie weet, misschien, we zullen zien, wel in het nieuwe jaar”. Wat zou dat mooi zijn. Ilona vraagt de kinderen op wat voor instrumenten Margriet en Berna spelen. Vingers komen omhoog en er wordt precies verteld en uitgelegd wat voor instrumenten dat zijn. Dan zijn we aan het einde van het samenzijn gekomen. Pastoor sluit af en geeft ons allen de zegen. Ilona Duineveld neemt het woord en maakt van de gelegenheid gebruik om Mariska Raat welkom te heten die het stokje heeft overgenomen van Jacqueline van der Veek. Ilona bedankt Wendy Borst die dit jaar voor het laatst heeft meegewerkt aan Het Kindje Wiegen. Zij heeft dit met vol enthousiasme en met veel plezier gedaan. Er wordt een oproep gedaan wie zich volgend jaar bij de groep Kindje Wiegen wil inzetten en zegt Ilona vanaf volgend jaar zal het Kindje Wiegen i.p.v. half drie een half uur eerder beginnen dus om twee uur. Voorts dankt zij alle aanwezigen en de dames Annie en Annemieke Dapper voor hun muzikale bijdrage zodat de samenzang goed meegezongen kon worden. Tot ziens en tot volgend jaar! Na afloop bij het opruimen werden wij door Nico Borst verrast met een ei, dat tijdens het Kindje Wiegen door één van de drie kippen is gelegd!

 

Misdienaarsuitje (4 jan)

Zaterdag 4 januari stond het misdienaars/acolieten uitje gepland. Om half twee verzamelen we bij de pastorie en de kinderen verdelen zich bij de chauffeurs Anki, Pieter, Gerda en Elise. In de uitnodiging was aangekondigd wegens succes van de vorige keer gaan we weer bowlen. En inderdaad het bleek een groot succes. Een aantal zagen hun kans schoon en namen revanche. Er werd enthousiast en met enorme kracht gegooid. Het voetbowlen, een nieuw onderdeel, werd uitgelegd maar gewoon gooien met een bal met gaten bleek veel leuker. Na het spelen van 2 games was het tijd om te vertrekken. We maken een wandeling in het Wildrijk in Sint Maartensvlotbrug zodat de jeugd even kon uitwaaien. De mand met diverse vruchten die Gerda had meegenomen werd uitgedeeld en dankbaar in ontvangst genomen. Een enkeling was al eens in het Wildrijk geweest. Ook wisten zij te vertellen dat er een herinneringsbos is. We hebben het bord bekeken met namen van overledenen, met name kinderen, en waarvoor een boompje is geplant in het bos.
Anki gaat met Bram alvast naar haar huis “De Roemerij” om daar de chocomel warm te maken. Na de wandeling en aangekomen bij de Roemerij laat een ieder zich dat smaken wel of niet met een toef slagroom. De jeugd vermaakt zich met elkaar en spelen o.a. tafeltennis en tafelvoetbal. Er wordt huisgemaakte Chinese tomatensoep warm gemaakt. En dan komt slager Rob, de vader van Willemijn, met overheerlijke broodjes en echte knakworsten. We begrepen dat de knakworst een geheim recept is van Kees, de broer van Willemijn. Het viel menigeen op dat dit worstje echt “knakte” als je er op beet. Die Kees toch dat wordt vast en zeker een goede slager. Dan is er tijd voor de bingo. Het wordt stil en er wordt goed opgelet want wie wil nou niet als eerste een straatje vol hebben. Dan kun je als eerste iets van de prijzentafel uitzoeken. Uiteindelijk gaat iedereen tevreden naar de kerk voor de viering die om kwart over zeven begint. Na de viering vraagt Pastoor Hulsebosch hoe het misdienaarsuitje is geweest. Willemijn stapt kordaat naar voren pakt de microfoon en verteld enthousiast zo uit haar hoofd hoe de middag verlopen is. Na afloop van de viering vult Pastoor aan dat er nog een deurcollecte voor het misdienaarsuitje wordt gehouden. Deze collecte is goed bedacht waardoor alle kosten van het uitje konden worden betaald! Wij bedanken alle gulle gevers en kijken weer uit naar volgend jaar.

 Vormelingen (jan)

Zaterdag 18 januari is de groep Vormelingen van start gegaan met het project in “Vuur en Vlam”. De eerste les “De Helper” hebben de ouders Marion Klaver en Lia Koedijk voorbereid. Tijdens de viering van1 februari a.s. zullen de 14 vormelingen zich aan u voorstellen!

Bomen snoeien (11 jan)

Zaterdagmorgen om 9 uur verzamelde zich op het kerkplein een groot aantal vrijwilligers voor de jaarlijkse bomen snoei o.l.v. Bert Rotteveel Er was niets aan het toeval overgelaten. Bert had een trekker met kiepwagen meegenomen voor het snoei-afval en Piet Roemer kwam met een trekker, die voorzien was van een vork om de verzamelde takkenafval in de kiepwagen te deponeren.

Er is hard gewerkt door Ruud Hoogeveen, Sjaak Bosman, Johan Blankendaal met kleinzoon Nick, Johan van Schaik met zoon Jan, Piet Roemer met zoon Marciano en ondergetekende. We hadden het weer mee en klokslag twaalf uur was de klus geklaard. Bert heeft maar liefst vier volle kiepwagens afgevoerd naar de firma Borst, die onze takkenafval weer kosteloos zal versnipperen!
Allen hartelijk dank!

 

Nieuw vloerbedekking in pastoriezaal (18 jan)

De vloerbedekking in de pastoriezaal was eigenlijk al een tijd lang aan vervanging toe, de gaten zaten er in. De parochievergadering had vorig jaar besloten om deze te vervangen en afgelopen week was het zover. Nadat Ruud Hoogeveen en Sjaak Bosman dinsdag de oude vloerbedekking uit de pastoriezaal hebben verwijderd, is door de firma Ron Smit uit Schagen op vrijdagochtend de nieuwe vloerbedekking gelegd. Het is vakkundig gelegd door een ervaren stoffeerder. Wij zijn zeer te spreken over het eindresultaat en de pastoriezaal is helemaal klaar voor het a.s. hoge bezoek van onze hulpbisschop Hendriks op 25 april.

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.