Parochie Praet Juli 2019

Opbrengsten collecten

In de afgelopen periode zijn de opbrengsten voor de gehouden collecten voor Roepingenzondag € 84,50, voor de Vastenaktie € 303,97 (de bijdrage van de schoolkinderen van de St. Josephschool was € 215,87) en voor de Nederlandse missionaris € 81,50. Alle gevers hartelijk dank.

 Verslag communicanten (22 apr)

Het is al even geleden dat de kinderen Nikita Dil,  Annelou en Jasmijn Duineveld, Femke van Schie, Jack en Dirk Duijn, Jill Klaver en Bo-Dean van Ulft het sacrament van de Eerste Heilige Communie hebben ontvangen. Dit feestelijke gebeuren vond plaats in onze parochie op 22 april op 2e Paasdag. We blikken terug op een stralende mooie dag. De kinderen, allemaal feestelijk gekleed voor deze bijzondere dag, gaan voor de viering op de foto. In en rondom de kerk neemt Miranda,  de zus van Ilona Duineveld de mooiste kiekjes van de kinderen waar ouders, broers en zussen en Pastoor Hulsebosch  niet ontbreken. De kerk was prachtig versierd bloemen, heel veel bloemen kwamen van de familie van Duijn uit Heerhugowaard. Ouders maar niet te vergeten de kinderen zelf hebben hard gewerkt om alle bloemen in de kerk een plek te geven. Handig vulden zij de plastic bakjes die aan de kerkbanken werden opgehangen. Slingers een spandoek met welkom allemaal werden opgehangen maar ook de poort die het gehele communieproject in de kerk heeft gestaan werd extra versierd. En dan is het zover: klokslag 11.30 uur begon de viering. Pastoor, misdienaars en de communicanten die hun doopkaars droegen kwamen vanuit de parochiezaal binnen en liepen een paar ronden door de kerk. Het welkomstlied ingezet door het koor The Young Voices “Het lied van de poorten” zongen de kinderen mee. In de dienst blijkt dat de kinderen goed geoefend hebben want bijna alle liedjes werden door hun meegezongen met hier en daar een aangeven van dirigent Marian. Voor het Onze Vader nodigde Pastoor alle kinderen uit rondom het altaar te komen staan en elkaar een hand te geven en zo samen met de parochiegemeenschap het Onze Vader te bidden. Tijdens de Voorbede werd het stil in de kerk. Ontroerend hoe de kinderen hun zelfgemaakte gebedje voorlazen. Er werd gebeden voor de mooie aarde, dat iedereen een mooi leven heeft, voor opa’s, oma’s tantes en ooms, voor de bomen en de dieren, gezondheid voor de familie, voor de bloemen en de natuur, dat we goede mensen mogen worden en geluk vinden, bidden voor mensen die oorlog meemaken of die er in leven maar ook voor zieken dat ze beter worden, lieve God ik wil u bedanken voor dat ik een eigen slaapkamer krijg. Na afloop van de viering was er een gezellig samenzijn in de zaal. Er werden presentjes uitgewisseld ook door parochianen die “hun communicantje” hadden door het envelopje dat uitgedeeld was in de kennismakingsmis. Nina overhandigde namens de communicanten aan Pastoor een vaas met bloemen die hij thuis aan zijn zus Corrie moest geven. Pastoor op zijn beurt gaf de kinderen namens de parochie een rozenkrans. We bedanken iedereen die aan deze viering heeft meegewerkt en hopen dat de kinderen een goede herinnering aan deze dag mogen bewaren.

Overlijden Joke Veul-Vlaar (26 apr)

Joke is op 26 april na toediening van het Sacrament van de Ziekenzalving in alle rust thuis overleden. Joke is een aantal jaren lector geweest in onze parochie en heeft jarenlang het Bereik in Petten bezorgd. Elders in Bereik kunt het “In memoriam” lezen, die haar kinderen tijdens de Avondwake voor hun moeder hebben uitgesproken. Wij wensen Frans en familie sterkte en mogen zij de fijne herinneringen aan Joke bewaren.

 Koninklijke Onderscheiding voor Maud Poland (26 apr)

Maud Poland, zeer verrast door het verkrijgen van een Koninklijke onderscheiding, heeft een verslag van deze gebeurtenis geschreven die u in dit Bereik kunt lezen.

Maud, ook mede namens onze parochiegemeenschap, nog van harte gefeliciteerd met deze mooie en welverdiende onderscheiding!

 Houtwormbestrijding (mei)

Misschien was u het weleens opgevallen dat er hier en daar wat “stofhoopjes” onder de kerkbanken lagen. Het werden er steeds meer. Zeker bij warm weer groeiden de hoopjes. Het werd al gauw duidelijk dat er houtworm in het spel was. De houtwormploeg bestaande uit Bert Rotteveel, Piet Roemer, Sjaak Bosman en Johan Blankendaal  ging de strijd aan met deze beestjes. Nadat zoveel mogelijk uit de kerk was gehaald, ging de ploeg voortvarend aan de slag. In en rondom de kerkbanken, bloementafeltjes de kasten in de sacristie etc. is een goedje gespoten om de diertjes te bestrijden. De kerk ging daarna 7 dagen op slot.

De Marthadames Riet Duineveld, Ria van Schaik, Leny Nuijens en Anneke Konijn hebben de kerk met groene zeep en diverse andere schoonmaakmiddelen weer helemaal spic en span gemaakt. Annie Dekker heeft er voor gezorgd dat diverse altaarkleden gewassen en gestreken zijn. Na afloop kregen de dames een bosje prachtige narcissen van Bert Rotteveel, leider van dit project.

Hierna heeft Johan Blankendaal zich nog ontfermd over loszittende kerkbanken als gevolg van ontbrekende schroeven etc. Alle banken heeft hij gecontroleerd en waar nodig weer vastgezet.

Al met al een geslaagde exercitie en dank aan alle genoemde vrijwilligers!

 Jubileum The Young Voices (22 jun)

The Young Voices vierden deze dag hun 30-jarig jubileum. Het verslag van deze feestelijke viering kunt u in dit Bereik lezen. Het samenzijn na deze viering achter in de kerk onder het genot van een hapje en een drankje werd door velen bezocht en zeer gewaardeerd. Dank aan diegenen die zich voor deze jubileumviering hebben ingezet!

 Afscheidsviering groep 8 schooljaar 2018 – 2019 (11 jul)

Om kwart over acht in de ochtend klinken er kinderstemmen. Buiten voor de kerkdeur staat een groepje kinderen dat steeds groter wordt. Ze staan in een miezerend regentje maar dat deert hun niet. Vandaag gaan ze afscheid nemen van de kinderen uit groep 8 van de St. Josephschool. Juf Annamarie spreekt ze vriendelijk toe dat ze nog even moeten wachten omdat er het e.e.a. klaargezet moet worden in de kerk. Met de moderne techniek van blue tooth was dat zo gepiept. Bij het openen van de kerkdeur snelden de kinderen naar binnen. Neele mocht voor deze dag de klok luiden dit was voor haar een onverwacht gebeuren. Vandaag vierde ze haar 10e verjaardag en dat maakte het klokluiden nog specialer. De kinderen zochten een plaatsje op. Pastoor nam plaats op de stoel voor in de kerk. De 5 kinderen uit groep 8 Peer, Angel, Roos, Per en Cas zijn door de kinderen uit groep 1 t/m 7 geweldig in het zonnetje gezet. De jongste kinderen overhandigden van papier gemaakte ingekleurde vissen geplakt op een vissenkom. Een boekwerk wat keurig ingepakt was met herinneringen aan hun schooltijd en met vele allerbeste wensen door de kinderen zelf geschreven, overhandigden de oudere kinderen. Een potje drop waar een bijzondere bijsluiter bijzat. Zes verschillende dropjes die elk een symbolische betekenis hebben. Je slikt een zwarte driehoek als je geen zin in huiswerk hebt, 3 geel/zwarte als je een voldoende hebt gehaald, 1 geel met zwarte stip voor zin in school, 2 gele voor een super gymles, 1 vlinder om te genieten vlinders in je buik je bent verliefd! 1 rood/zwart om extra hard te kunnen fietsen! Wij gaan jullie missen, groetjes groep 4-5 van de basisschool St. Joseph. Allemaal zelf gemaakt en bedacht. Een gedicht voorgedragen door Jill namens groep 1, 2 en 3 “Het morgenlicht”. Dan is het tijd dat Pastoor Hulsebosch het slotgebed en de zegen geeft. Hij wenst de kinderen en het schoolteam een fijne vakantie toe en hoopt dat iedereen 26 augustus uitgerust en wel weer aan een nieuwe schooljaar kan beginnen. Na het slotlied “Waka bun Adieu”, vaarwel, een lach, een zoen mogen eerst de kinderen van groep 8 en 7 terug naar school daar gaan zij zich opmaken omdat zij straks om kwart over 10 de musical gaan opvoeren…..

Peer, Angel, Roos, Per en Cas wij wensen jullie veel succes met jullie vervolgopleiding in Schagen en in Bergen!

 

Vertrek Karin Blaauw ( 1 sep)

Van het dekenaat ontvingen wij het navolgende bericht over het vertrek van Karin Blaauw:

“In een periode van 15 jaar heeft Karin Blaauw met veel verve gestalte gegeven aan het regionale jongerenpastoraat en tijdens zevenjaren de vormingscursus “Op reis in het land van geloven” georganiseerd en gegeven. Daarnaast heeft zij verschillende themacursussen verzorgd voor volwassenen en ook enkele jaren de Adventswandeling in Schoorl georganiseerd. Van september 2004 tot eind 2010 was zij werkzaam in het voormalige dekenaat Hoorn en vanaf 2011 in de regio Schagen en de voormalige regio Geestermerambacht.

Na wederzijds overleg is besloten dat zij, na het afronden van de werkzaamheden van het lopende seizoen, haar functie per 1 september 2019 neerlegt. Nu alvast bedanken wij Karin voor haar enorme, nimmer aflatende inzet m.n. voor de jongeren in onze beide regio’s”

Karin, wij willen je hierbij hartelijk danken voor de jarenlange fijne samenwerking die wij als kleine parochie met jou mochten ervaren.

 Oproep nieuwe misdienaars

De kinderen die 22 april hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan mogen misdienaar worden. Je gaat leren om Pastoor tijdens de viering te helpen tafel te dekken. Lijkt je dit wat dan nodigen wij je uit om je aan te melden. Dit kan telefonisch, via de mail of je komt even langs de Pastorie. Telefoonnummer en of e-mail staan voor in dit blad. Na aanmelding(en) gaan we een afspraak maken om een aantal keren bij elkaar te komen. We duiken dan in het project “hoe word ik misdienaar”.

 Schoendoosactie

Een paar jaar geleden heeft onze parochie meegedaan aan de schoenendoosactie Stichting Gain Actie4kids  U zult het zich nog wel herinneren. Het was een geweldig succes en er zijn zoveel kinderen blij gemaakt met een mooi uitziende beplakte schoenendoos gevuld met allerlei spulletjes zoals schoolmateriaal een tube tandpaste met borstel een stukje zeep een knuffel….
Een reactie o.a. uit een vluchtelingenkamp van Lesbos:  “De dag dat we schoenendozen gingen uitdelen in het kamp zal ik nooit vergeten: de kinderen waren zo blij. Even iets anders dan alleen maar hout en plastic waarmee ze spelen in het kamp. De dankbaarheid van de ouders voor de dozen was groot. Verbondenheid die je voelt met de mensen tijdens de uitdeling was intens en mooi. De dag na uitdeling zagen we de kinderen spelen met de spulletjes. Zo gaaf!”

De gezinsvieringgroep heeft voor zaterdag 9 november een gezinsviering gepland die in het teken zal staan van Sint Maarten in combinatie met de schoenendoosactie. Het heeft nog wel even te gaan maar….. u kunt alvast een schoenendoos of dozen bewaren…..In het volgend Bereik zult u er meer over lezen.

Tenslotte wensen wij u allen een fijne vakantie toe waar u die ook mag doorbrengen ver van huis of dichtbij!

Elise & René Koks

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.