Parochie Praet nov/dec 2016

60-jarig huwelijksjubileum Marinus en Elly Komen-Klaver (23okt)
In dit Bereik kunt u de dankbetuiging lezen van Marinus en Elly Komen-Klaver over de mooie Eucharistieviering ter gelegenheid van hun 60-jarige huwelijksjubileum. Een gecombineerde weekendviering op zondagmorgen met muzikale ondersteuning van The Young Voices.  De collecte na afloop van de viering voor de Wereldmissiedag heeft een bedrag opgebracht van € 124,–.
Alle gevers hartelijk dank.

Allerzielenviering (2 nov)
De Allerzielenviering werd dit jaar verzorgd door Margreet van Schie en Willem Vink van de Avondwakegroep. In het bijzonder zijn in deze viering de parochianen genoemd, die in de laatste vijf jaar zijn overleden. Het is een waardevolle traditie om naar hun namen te luisteren en hen samen te herdenken. The Young Voices ondersteunden deze viering met passende liederen. Na de viering hebben velen gebruik gemaakt om op het kerkhof een lichtje te ontsteken bij de graven en de urnen.

Fietsreis Anki Roemer naar Santiago (6 nov)
Inmiddels zullen vele parochianen hebben vernomen dat Anki Roemer per fiets is vertrokken naar Santiago de Compostella. Het is een bekend pelgrimsoord gelegen in Spanje met het graf van Apostel Jacobus (de Meerdere). Pelgrims maken gebruik van de Jacobsroute en kunnen onderweg hun pelgrimskaart afstempelen bij kerken en kloosters. De eerste stempel was van onze parochie Burgerbrug en er zullen nog vele volgen. Terwijl onze kerkklok luidde, stapte Anki op de fiets en begon aan haar grote reis. Na 3 weken fietsen bleek echter dat de pas door de Pyreneeën van de Jacobsroute was afgesloten, waardoor haar reis tot een einde kwam. Zij schreef ons: “Het was een mooi avontuur en ik ben ook weer blij om terug te zijn”.

Kindernevendienst met lampionnen optocht (12 nov)
Als het St. Caecilia koor het liedje “Met mijn lampionnetje” inzet komen 18 kinderen vanuit de pastoriezaal met hun eigengemaakte lampion trots de kerk binnen.  Samen met pastoor Hulsebosch lopen zij twee ronden door de kerk. Nadat de lampionnen zijn opgehangen bij het altaar gaan de kinderen met Thea en Maud mee terug naar de zaal voor de Kindernevendienst.  Als de kinderen weer terugkomen in de kerk vraagt Pastoor aan hun of ze veel snoep opgehaald hebben. Ja, gisteravond toen was het immers 11 november. Op de vraag wat voor feest is Sint Maarten weten de kinderen bijna allemaal dat het feest van St. Martinus is die zijn mantel in tweeën deelde en aan een arme bedelaar gaf. Willemijn beaamt dit en vertelt dat zij zit op de Sint Martinusschool in Oudkarspel.

Jaarvergadering St. Caeciliakoor (19 nov)
Op 19 november was de jaarlijkse vergadering van het St. Caeciliakoor. In het bijzonder was er aandacht voor het jubileum van Ria van Schaik. Ria is 25 jaar voorzitter van het St. Caeciliakoor en werd door secretaris Wiet Dapper uitbundig toegesproken en in het zonnetje gezet. Ook memoreerde hij tal van wijsheden, die door Ria in de afgelopen jaren kenbaar zijn gemaakt aan het einde van haar jaarlijks toespraakjes aan het koor met als doel de onderlinge band te verstevigen.Piet Roemer, vice-voorzitter van het parochiebestuur en inmiddels ook koorlid, onderstreepte haar geweldig functioneren als voorzitter en hoopte dat Ria nog vele jaren het voorzitterschap zal blijven vervullen. Als dank werd haar een Paaskaars geschonken.  Na afloop van de vergadering werd de beloofde video vertoond door Cees Langedijk, die enkele jaren geleden het koor heeft gefilmd compleet met interview met de voorzitter. Een feest van herkenning.  Ook kregen we als “toetje”’ nog de video te zien van Dirk en Vronie Kramer vertoevend in hun Kramersbosje……

Nieuwe Misdienaars (nov)
Nadat Bram Duineveld,  Lianne van Straten, Lena Borst en Sanne van Schie zich hadden opgegeven om misdienaar te worden kwamen nog drie kandidaten zich opgeven voor de cursus  “Hoe word ik misdienaar”. Jan en Neele van Schaik en Marciano Ridder.  Inmiddels hebben zij allen  de cursus afgerond en heeft u al een aantal nieuwe misdienaars naast een ervaren misdienaar zien “optreden”.  De kinderen hadden plezier in de cursus en moeten best wel veel onthouden. Naar de laatste les keken ze vol spanning uit.  De kerktoren beklimmen stond op het programma.  Samen met René, Johan (de vader van Jan en Neele) en Piet (de vader van Marciano) zijn de kinderen twee aan twee naar  boven geweest en hebben de klok kunnen bewonderen. Iedereen mocht de klok ook even bewegen zodat de klok even opluidde en als ware een nieuwe misdienaar voor onze parochie aankondigde… Een hele ervaring waar zelfs enig hoogtevrees voor moest worden overwonnen.

De nieuwe vertaling van het “Onze Vader”(nov)
Taal is constant in beweging en aan verandering onderhevig. Daarom ook dat er steeds weer andere Bijbelvertalingen worden uitgebracht en ook liturgische teksten van tijd tot tijd opnieuw vertaald worden. Zo ook het ‘Onze Vader’. tekst. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie hebben Nederland en Vlaanderen  geprobeerd voor hun gezamenlijk taalgebied tot één vertaling te komen. Maar alle pogingen daartoe strandden. Nu er een nieuwe vertaling van de Orde van de mis is samengesteld door de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen, werd dat als een unieke kans gezien om dan nu – na al die jaren – eindelijk te komen tot een gezamenlijke tekst van het ‘Onze Vader’ voor het gehele Nederlandse taalgebied. Het uitgangspunt was om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ingeburgerde Vlaamse en Nederlandse tekst en daarom te handhaven wat in beide vertalingen gelijkluidend is. Daarbij moest ook gelet worden op de grondtekst, de verstaanbaarheid en ook de oecumenische vertalingen dienden geraadpleegd te worden. Aan het begin van het liturgisch jaar – op de Eerste Adventsdag – zal de nieuwe gemeenschappelijke vertaling afgedrukt staan in de missaaltjes die de kerkgangers tijdens de viering gebruiken. Hier de nieuwe Nederlandse tekst (de wijzigingen zijn onderstreept):

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen


Fotoboek 150-jarig bestaan van kerk en St. Caeciliakoor
Van het jubileumfeest op 18 september jl is een prachtig fotoboek gemaakt.
Als u dit fotoboek wilt inzien, ligt het ter inzage op de pastorie. Enkele van u hebben dit boek al ingezien en gevraagd of het mogelijk is een exemplaar te bestellen. In overleg met Anki Roemer zullen wij dit gaan regelen.

Misintenties voor het jaar 2017
Parochianen die misintenties willen opgeven voor het komend jaar worden hierbij uitgenodigd, zodat wij uw intenties in de komende Bereiken kunnen opnemen.

Kerstgilde (16 dec)
In de maand december wordt er gewerkt aan de voorbereiding van het Kerstfeest. Naast de opbouw van de kerststal, het plaatsen van de ster aan de toren en de versiering in de kerk met bloemen en de kerstboom wordt er ook altijd het koper en zilver gepoetst, zodat alles weer mooi zal glimmen.
Wij vragen hierbij vrijwilligers om mee te helpen met het poetsen op woensdag 16 december om 9.15 uur. Om 10 uur is er koffie met koek. Fijn als u weer tijd heeft en u weet het: Vele handen maken licht werk…..

Rooster Martha-dames voor het jaar 2017

Januari:                 Loes van Straten, Elly Kramer en Annet Kos

Maart:                    Yvonne Bosman, Alda Raat en Wilhelmien de Vent

Mei:                       Annie Dekker en Anneke Konijn

Juni:                      Riet Duineveld, Ria van Schaik en Lenie Nuijens

Augustus:               Diana Stuijt, Tini Jonker en Ria Vink

Oktober:                Maria Borst, Marina Sluijs en Antoinette Visser

December:             Margreet van Schie, Nettie Borst en Maud Poland

Rooster medewerk(st)ers voor Bereik voor het jaar 2017

Bereik nr. 2  Stencilen: Diana Stuijt en Margreet van Schie op 23 en 24 jan
feb/mrt        Rapen: Ria Vink en Saskia van Straten op 25 jan

Bereik nr. 3  Stencilen:Gerard Nuijens en Monique Klaver op 27 en 28 mrt
apr/mei        Rapen: Jacqueline van der Veek en Sity Koedijk op 29 mrt

Bereik nr. 4  Stencilen: Margreet van Schie en Nettie Borst op 22 en 23 mei
jun/jul/aug   Rapen: Coby van Noort en Willy Hoogeveen op 24 mei

Bereik nr. 5  Stencilen: Gerard Nuijens en Monique Klaver 21 en 22 aug
sep/okt        Rapen: Tini van Straten en Ria van Schaik op 23 aug

Bereik nr. 6  Stencilen: Nettie Borst en Gerard Nuijens op 16 en 17 okt
nov/dec        Rapen: Loes van Straten en Riet Deutekom op 18 okt

Bereik nr. 1  Stencilen: Margreet van  Schie en Diana Stuijt op 20 en 21 nov
dec/jan         Rapen: Sity Koedijk en Coby van Noort op 22 nov

Tot slot wensen wij u allen heel fijne Feestdagen toe en een Gelukkig en Gezond 2017.                                                            

Elise & René Koks

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.