Parochie Praet oktober 2018

Parochie Praet

Wij ontvingen het volgende dankbericht van de families Verduin en Kramer gericht aan alle parochianen:

“Wij kijken met veel dankbaarheid terug op ons 60-jarig huwelijksfeest van
7 mei jl.. Wij zijn de parochie heel dankbaar voor de mooie viering. In het bijzonder Pastoor Hulsebosch, het koor, de koster en de misdienettes. Ook de versiering van de kerk was prachtig, dank daarvoor!
Een bijzonder woord van dank aan de pastorie voor het mooie Bereik en alle zorg om dit feest mogelijk te maken!
Het was voor ons een prachtig begin van een mooi feest.
Ook de felicitaties van veel mensen heeft ons goed gedaan.

Groeten,

Fam. Verduin-Schilder en Fam. Kramer-Schilder”

 

Doop Alicia Raat (5aug)
Het is 5 augustus. De kerkdeuren staan wijd open. Er ligt een stapel mooi roze gekleurde boekjes achter in de kerk. Er prijkt een prachtige foto van dopeling Alicia Raat op het boekje dat als titel draagt:  “Als Ons Later Is Met Jou”.
Pastoor Hulsebosch diende het Heilig Doopsel toe. Zij ontving de namen Alicia Alida Maria. Tevreden lag Alicia in de armen van meter tante Rowena en peter oom Wesley stond haar terzijde. Bij de toewijding aan Maria nodigde Pastoor alle kinderen uit om mee te lopen en een kaarsje op te steken. Het was een drukte van belang, nieuwsgierige kinderoogjes volgden de rituelen zoals het ophangen van de doopschelp. Er werd goed gehoor gegeven aan het opsteken van een kaarsje. Alicia volgde alles veilig in moeders armen en keek verwonderd rond naar alle omringende dierbaren. Wij feliciteren papa Sidney en mama Mariska en wij wensen hen veel geluk toe!

Miva-collecte (25 aug)
De collecte opbrengst van de Miva-Actie bedroeg € 135, –. Hartelijk dank voor uw gaven.


Wereldgebedsdag (1 sep)
“Uit klei getrokken” luidde de titel van het boekje. Een dienst samengesteld door leden van de The Young Voices. Yvonne Bosman gaf uitleg aan het thema:
Klei heeft iets maakbaars je kan er bijvoorbeeld beelden van maken of bakstenen. Klei verwijst naar de scheppingsgeschiedenis van ons land.
Paus Franciscus besloot in de zomer van 2015 om het eerste weekend van de maand september voor de gehele katholieke gemeenschap te bestemmen tot speciale gebedsdag voor het milieu. We kijken terug op een bijzondere dienst met zorgvuldig gekozen liederen, zoals bijvoorbeeld het tussenlied “Gods Schepping” op de melodie van Halleluja van Leonard Cohen. Wij geven u hiervan enkele regels:

“Eerst was er niets totdat God bedacht
Ik maak een dag, en ook een nacht
Een aardbol, waarover zeeën kunnen vloeien
Daarnaast schiep God ook mens en dier
Zij deelden samen met plezier
In alle rust konden zij daar dromen……


Gezinsviering (8 sep)
De gezinsviering stond in het teken van “Het nieuwe schooljaar”. Enthousiast zong het St. Caecilia koor het openingslied “Kom en ga mee neem elkaar bij de handen en waar ga je heen, naar een van de landen. ja kom en ga mee.” In plaats van de wekelijkse overweging ging pastoor in gesprek met de kinderen. Pastoor nam plaats voor het altaar en nodigde de kinderen uit om rondom hem plaats te nemen. Hij vroeg de kinderen of zij aan “social media” doen. Nou je moet er mee uitkijken want voor je het weet kan iedereen je foto’s meekijken wist Neele te beantwoorden. Sanne vond rekenen wel een leuk vak vooral als de sommen wat moeilijk zijn. Jinte vindt taal wel leuk. Op de vraag of er in de eerste week ruzie was geweest zei Jan ja met voetbal een beetje. Pastoor wenste de kinderen een fijn schooljaar toe. Aan het eind van de viering bedankte Pastoor misdienaar Lianne die ondanks dat zij geen misdienaar meer is wel bereid was om tijdens deze gezinsviering even in te vallen. Het ging haar goed af….. Na het slotlied Glory glory halleluja wij bidden om Uw licht, ging een ieder met een klein cadeautje uitgedeeld door de kinderen naar huis. Dank aan de groep Gezinsvieringen die dit mogelijk hebben gemaakt.


Rode Kruis Handwerkverkoop Warmenhuizen (10 nov)
Op 10 november a.s. houden de dames van de Handwerkclub weer hun jaarlijkse verkoop van alles wat zij de afgelopen jaar gemaakt hebben voor het goede doel: het Rode Kruide verkoop vindt plaats op zaterdag -10 november a.s. bij Albert Heijn in Warmenhuizen van 09.00 tot 17.00 uur. Gewoon gezellig langskomen dan kunt u van alles bekijken en de dames hopen weer veel te verkopen. Van harte aanbevolen!


Gerarduskalender 2019
Wij ontvingen een berichtje van Tiny Nanne dat de bekende Gerarduskalenders voor het nieuwe jaar binnen zijn.
De prijs van de kalender met schild bedraagt € 7,25.
Vanaf 1 oktober kunt u ze ophalen of bestellen bij Tiny Nanne-Kuiper, Pastoor Willemsestraat 26 in Warmenhuizen, tel. 0226-427655 of 06-41497748.
Haar e-mail adres is: tiny.nanne-kuiper@kpnmail.nl


Misintenties voor het komende jaar
Parochianen, die hun misintenties willen opgeven voor het jaar 2019 worden hierbij uitgenodigd, zodat wij uw intenties in de komende Bereiken kunnen opnemen.

René en Elise Koks.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.